ORDIN nr. 18 din 9 ianuarie 2009pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 1 din anexa nr. 1 "Prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2009" la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, afererente lunii ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna ianuarie 2009, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
  Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. zile Valoare emisiune - lei -
  RO0909CTN0W2 5.01.2009 7.01.2009 6.02.2009 30 1.000.000.000
  RO0909CTN0T8 14.01.2009 16.01.2009 17.04.2009 91 2.000.000.000
  RO0909CTN0U6 19.01.2009 21.01.2009 20.02.2009 30 1.000.000.000
  RO0909CTN019 28.01.2009 30.01.2009 31.07.2009 182 500.000.000"
   +  Articolul IILicitația din data de 22 ianuarie 2009 pentru emisiunea de obligațiuni de stat de tip benchmark seria RO0912DBN050, anunțată în anexa nr. 2 "Prospect de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2009", se anulează.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  București, 9 ianuarie 2009.Nr. 18.----------