HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 ianuarie 2009pentru acordarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială pe anul 2009 la Ministerul Economiei pentru sectorul minier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Până la intrarea în vigoare a măsurilor de aprobare de către Guvern a subvenţiilor de produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale din sectorul minier care se subvenţionează în anul 2009, se aplică subvenţiile unitare pe produs şi subvenţiile unitare pentru protecţia socială aprobate pentru anul 2008, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, cu modificările ulterioare, diminuate cu 14%, urmând ca după această dată să se efectueze regularizările necesare. (2) Subvenţiile pe produse şi subvenţiile pentru protecţie socială pentru sectorul minier prevăzute la alin. (1) se acordă lunar, în cuantum de până la 1/12 din prevederile bugetare aprobate pe anul 2008 cu această destinaţie în bugetul ordonatorului principal de credite cu atribuţii în domeniul sectorului minier.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 9 ianuarie 2009.Nr. 2.--------