DECRET nr. 8 din 13 ianuarie 2009pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ca urmare a demisiei din funcţia de ministru al administraţiei şi internelor a domnului Gabriel Oprea şi având în vedere propunerea primului-ministru,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe desemnează domnul Dan Nica, viceprim-ministru, în funcţia de ministru interimar al administraţiei şi internelor.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUBucureşti, 13 ianuarie 2009.Nr. 8.--------