ORDIN nr. 693 din 12 decembrie 2008privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2009    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul ITabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 şi 641 bis din 9 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 20.050 kHz - 148.500 kHz se modifică conform pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 6765.000 kHz - 7000.000 kHz se modifică conform pct. 2 din anexă.3. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 13410.000 kHz - 13570.000 kHz se modifică conform pct. 3 din anexă.4. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 26175.000 kHz - 27500.000 kHz se modifică conform pct. 4 din anexă.5. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 40.6600 MHz - 40.7000 MHz se modifică conform pct. 5 din anexă.6. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 169.4000 MHz - 169.8250 MHz se modifică conform pct. 6 din anexă.7. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 402.0000 MHz - 405.0000 MHz se modifică conform pct. 7 din anexă.8. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 433.0500 MHz - 434.7900 MHz se modifică conform pct. 8 din anexă.9. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 766.0000 MHz - 838.0000 MHz se modifică conform pct. 9 din anexă.10. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 862.0000 MHz - 870.0000 MHz se modifică conform pct. 10 din anexă.11. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 1980.000 MHz - 2010.000 MHz se modifică conform pct. 11 din anexă.12. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 2170.000 MHz - 2200.000 MHz se modifică conform pct. 12 din anexă.13. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 2290.000 MHz - 2483.500 MHz se modifică conform pct. 13 din anexă.14. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 5150.000 MHz - 5350.000 MHz se modifică conform pct. 14 din anexă.15. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 5470.000 MHz - 5925.000 MHz se modifică conform pct. 15 din anexă.16. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 21.400 GHz - 27.000 GHz se modifică conform pct. 16 din anexă.17. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 76.000 GHz - 81.000 GHz se modifică conform pct. 17 din anexă.  +  Articolul IIMinisterul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei se asigură ca Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, precum şi informaţiile referitoare la utilizarea spectrului de frecvenţe radio să fie publicate şi actualizate în concordanţă cu prevederile Deciziei 2007/344/CE din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informaţiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvenţe radio în cadrul Comunităţii.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zoltan Somodi,secretar de statBucureşti, 12 decembrie 2008.Nr. 693.  +  Anexa 1. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 20.050 kHz - 148.500 kHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(kHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤20.050 - │FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC(01)13 │G(A)/ │70.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM 5.57 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC(01)13 │ │ │EN 300 330 │ │          │5.57 │5.57 │ERC/REC 70-03 │5.56 │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │5.56 5.58 │5.56 │EN 300 330 │EU2 │ │2006/771/CE │ │          │ │EU2 │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤70.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │72.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │          │ │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │ Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ │ │ (în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤72.000 - │FIX │FIX │Semnal orar DCF │ FIX │Semnal orar DCF │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │84.000 │MOBIL │MOBIL │(frecvenţa 77.5 kHz) │MOBIL MARITIM 5.57 │(frecvenţa 77.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │MARITIM │MARITIM │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive (în │EN 300 330 │ │          │5.57 │5.57 │(în banda 9-148.5 kHz) │5.56 │banda 9-148.5 kHz) │Decizia Comisiei Europene │ │          │RADIO- │RADIO- │ERC/DEC (01)13 │EU2 │ │2006/771/CE │ │          │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │5.60 │5.60 │EN 300 330 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │5.56 │5.56 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │EU2 │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii (în│EN 300 330 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │banda 9-315 kHz) │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤84.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │86.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │          │ │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii militare │ │ Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │ îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │ (în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤86.000 - │FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │90.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM 5.57 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │NG │          │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE │ │EN 300 330 │ │          │5.57 │5.57 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │RADIO- │ │ EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │NAVIGAŢIE │RADIO- │ │ 5.56 │ │ │ │          │5.56 │NAVIGAŢIE │ │ EU2 │ │ │ │          │ │5.56 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │EU2 │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤90.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.62 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │110.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │Fix │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │5.62 │5.62 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │          │Fix │Fix │ERC/REC 70-03 │5.64 │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │5.64 │ │EN 300 330 │EU2 │ │2006/771/CE │ │          │ │5.64 │ │ │ │ │ │          │ │EU2 │LORAN-C │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii militare │ │LORAN-C │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │ │ │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ EN 300 330 │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤110.000 - │FIX │ FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │112.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE │ │EN 300 330 │ │          │RADIO- │RADIO- │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │ │5.64 │ │ │ │          │5.64 │5.64 │Aplicaţii militare │EU2 │ │ │ │          │ │EU2 │ │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤112.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │115.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │          │ │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii militare │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │îngrijirea sănătăţii (în│ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤115.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │117.600 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │ Fix │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │Mobil maritim │ │EN 300 330 │ │          │Fix │Fix │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │Mobil │Mobil │EN 300 330 │5.64 │ │2006/771/CE │ │          │maritim │maritim │ │EU2 │ │ │ │          │5.64 5.66 │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │5.64 │ │ │ │ │ │          │ │EU2 │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤117.600 - │FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │126.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │ │EN 300 330 │ │          │RADIO- │RADIO- │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │EN 300 330 │5.64 │ │2006/771/CE │ │          │ │5.60 │ │ EU2 │ │ │ │          │5.60 │ │Aplicaţii militare │ │ │ │ │          │5.64 │5.64 │ │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │EU2 │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤126.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │129.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │ EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │5.60 │ │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │          │ │5.60 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │EU2 │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤129.000 - │FIX │ FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │130.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │          │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │ │EN 300 330 │ │          │RADIO- │RADIO- │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │EN 300 330 │5.64 │ │2006/771/CE │ │          │ 5.60 │5.60 │ │EU2 │ │ │ │          │ 5.64 │5.64 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │EU2 │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤130.000 - │FIX │FIX │Aplicaţii pentru amatori │FIX │Aplicaţii pentru amatori│ERC/REC 62-01 │G(A)/ │148.500 │MOBIL │MOBIL │(în banda 135.7-137.8 │MOBIL MARITIM │(în banda 135.7-137.8 │EN 301 783 │ NG │          │MARITIM │MARITIM │ kHz) │Amator │kHz) │ │ │          │5.64 5.67 │Amator │ERC/REC 62-01 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 783 │5.64 5.67 │ │ │ │          │ │ 5.64 │ │EU2 │ │ │ │          │ │ EU2 │Aplicaţii inductive │ │Aplicaţii inductive (în │ERC/DEC (01)13 │ │          │ │ │(în banda 9-148.5 kHz) │ │banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ERC/DEC(01)13 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │          │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘2. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 6765.000 kHz - 7000.000 kHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(kHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤6765.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │7000.000 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │(în banda 6765-6795 kHz) │MOBIL, cu excepţia │(în banda 6765-6795 kHz)│EN 300 330 │G/NG │          │excepţia │excepţia │ERC/REC 70-03 │mobil aeronautic (R)│ │Decizia Comisiei Europene │ │          │mobil │mobil │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │aeronautic│aeronautic│ │5.138 5.138A │ │ │ │          │ (R) │ (R) │Aplicaţii ISM (în banda │ EU2 │Aplicaţii ISM │ │ │          │ │ │6765-6795 kHz) │ │(în banda 6765-6795 kHz)│ │ │          │5.138 │5.138 │ │ │ │ │ │          │5.138A │5.138A │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │5.139 │EU2 │ │ │ │ │ │          │ │ │SRD nespecifice │ │SRD nespecifice │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │(în banda 6765-6795 kHz) │ │(în banda 6765-6795 kHz)│EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘3. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 13410.000 kHz - 13570.000 kHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(kHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤13410.000-│FIX │ FIX │Aplicaţii inductive (în │FIX │Aplicaţii inductive (în │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │13570.000 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │banda 13553-13567 kHz) │MOBIL, cu excepţia │banda 13553-13567 kHz) │EN 300 330 │G/NG │          │excepţia │excepţia │ERC/REC 70-03 │mobil aeronautic (R)│ │Decizia Comisiei Europene │ │          │mobil │mobil │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │          │aeronautic│aeronautic│ │5.150 │ │ │ │          │ (R) │ (R) │Aplicaţii ISM (în banda │EU2 │Aplicaţii ISM (în banda │ │ │          │ │ │13553-13567 kHz) │ │13553-13567 kHz) │ │ │          │5.150 │5.150 │ │ │ │ │ │          │ │EU2 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │SRD nespecifice (în │ │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │banda 13553-13567 kHz) │ │banda 13553-13567 kHz) │EN 300 330 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘4. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 26175.000 kHz - 27500.000 kHz
    FIX MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic 5.150 FIX MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic 5.150 EU2 Aplicaţii radio în "banda civică" CB (CEPT PR 27) (în cadrul benzii 26.960- 27.410 MHz) ERC/DEC(96)02 ERC/DEC(98)11 T/R 20-09 EN 300 135 EN 300 433 Aplicaţii inductive (în banda 26.957-27.283 MHz) ERC/DEC(01)16 ERC/REC 70-03 EN 300 330 Aplicaţii ISM (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii militare Controlul modelelor SRD (26.995; 27.045; 27.095; 27.145; 27.195 MHz) ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03 EN 300 220 SRD nespecifice (în banda 26.957-27.283 MHz) ERC/DEC(01)02 ERC/REC 70-03 EN 300 330 Aplicaţii pentru căi ferate (27.095 MHz/sistem Eurobalise) ERC/REC 70-03 EN 300 330 FIX MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic 5.150 EU2 Aplicaţii radio în "banda civică" CB (CEPT PR 27) (în cadrul benzii 26.960-27.410 MHz) Aplicaţii inductive (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii ISM (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii militare Controlul modelelor SRD (26.995; 27.045; 27.095; 27.145; 27.195 MHz) SRD nespecifice (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii pentru căi ferate (27.095 MHz/sistem Eurobalise) ERC/DEC(96)02 ERC/DEC(98)11 T/R 20-09 EN 300 135 EN 300 433 ERC/DEC(01)16 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03 EN 300 220 ERC/DEC(01)02 ERC/REC 70-03 EN 300 330 Decizia Comisiei Europene 2006/771/CE ERC/REC 70-03 EN 300 330 G(A)/ NG
    5. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 40.6600 MHz - 40.7000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤40.6600 - │FIX │MOBIL │Sisteme militare EU1 │MOBIL │PMR │EN 300 086 │ NG │40.7000 │MOBIL │ │ │ │ │EN 300 113 │ │          │ │5.150 │ISM │5.150 │ │EN 300 219 │ │          │5.150 │EU2 │ │ │ │EN 300 296 │ │          │ │ │Controlul modelelor │ │ │EN 300 341 │ │          │ │ │(40.665; 40.675; 40.685; │ │ │EN 300 390 │ │          │ │ │40.695 MHz) │ │ │EN 300 471 │ │          │ │ │ERC/DEC(01)12 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 220 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │SRD nespecifice │ │ │ │ │          │ │ │ERC/DEC(01)03 │ │Controlul modelelor │ERC/DEC(01)12 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(40.665; 40.675; 40.685;│EN 300 220 │ │          │ │ │EN 300 220 │ │40.695 MHz) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radiomicrofoane (în banda│ │SRD nespecifice │ERC/DEC(01)03 │ │          │ │ │29.7-47.0 MHz) (sisteme │ │ │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │audio de bandă îngustă, │ │ │EN 300 220 │ │          │ │ │incluzând sistemul pentru│ │ │Decizia Comisiei │ │          │ │ │ghizi turistici, cu acord│ │ │Europene 2006/771/CE │ │          │ │ │de frecvenţă în bandă) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 422 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Radiomicrofoane (în │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ │ │banda 29.7-47.0 MHz) │EN 300 422 │ │          │ │ │ │ │(sisteme audio de │ │ │          │ │ │ │ │bandă îngustă, │ │ │          │ │ │ │ │incluzând sistemul │ │ │          │ │ │ │ │pentru ghizi turis- │ │ │          │ │ │ │ │tici, cu acord de │ │ │          │ │ │ │ │frecvenţă în bandă) │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘6. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 169.4000 MHz - 169.8250 MHz*Font 8*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤169.4000 -│FIX │MOBIL, cu │Proteze pentru │MOBIL, cu excepţia │Proteze pentru │ECC/DEC/(05)02 │ NG │169.8250 │MOBIL, cu │excepţia │deficienţe auditive │mobil aeronautic │deficienţe auditive │Decizia Comisiei Europene │ │          │excepţia │mobil │ECC/DEC/(05)02 │ │(neexclusiv, în banda │2005/928/CE │ │          │mobil │aeronautic│ │ │169.400-169.475 MHz; │ │ │          │aeronautic│ │ │ │exclusiv, în banda │ │ │          │ │ │ │ │169.4875 - 169.5875 MHz)│ │ │          │5.226 │ │Dispozitive pentru │ │ │ │ │          │5.229 │ │citirea la distanţă │ │ │ │ │          │ │ │a contoarelor │ │ │ │ │          │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │PMR/PAMR (Aplicaţii │MOBIL cu excepţia │Dispozitive pentru │ECC/DEC/(05)02 │ │          │ │ │simplex) EU7 │mobil aeronautic │citirea la distanţă a │Decizia Comisiei │ │          │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │contoarelor (neexclusiv,│Europene 2005/928/CE │ │          │ │ │ECC/DEC/(06)06 │ │în banda 169.400-169.475│ │ │          │ │ │T/R 25-08 │ │MHz) │ │ │          │ │ │EN 300 086 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 113 │ │PMR EU7 │ECC/DEC/(05)02 │ │          │ │ │EN 300 219 │ │(neexclusiv, în banda │ECC/DEC/(06)06 │ │          │ │ │EN 300 296 │ │169.6125-169.8125 MHz) │T/R 25-08 │ │          │ │ │EN 300 341 │ │ │EN 300 086 │ │          │ │ │EN 300 390 │ │ │EN 300 113 │ │          │ │ │EN 300 471 │ │ │EN 300 219 │ │          │ │ │Alarme sociale │ │ │EN 300 296 │ │          │ │ │(în benzile 169.4750- │ │ │EN 300 341 │ │          │ │ │169.4875 MHz şi 169.5875-│ │ │EN 300 390 │ │          │ │ │169.6000 MHz) │ │ │EN 300 471 │ │          │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Dispozitive pentru │ │Alarme sociale │ECC/DEC/(05)02 │ │          │ │ │localizarea şi urmărirea │ │(exclusiv, în benzile │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │obiectelor │ │169.4750-169.4875 MHz şi│2005/928/CE │ │          │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │169.5875-169.6000 MHz) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Dispozitive pentru │ECC/DEC/(05)02 │ │          │ │ │ │ │localizarea şi urmărirea│Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ │ │obiectelor (neexclusiv, │2005/928/CE │ │          │ │ │ │ │în benzile 169.400- │ │ │          │ │ │ │ │169.475 MHz; │ │ │          │ │ │ │ │169.6125-169.6375 MHz; │ │ │          │ │ │ │ │169.7125-169.7625 MHz; │ │ │          │ │ │ │ │169.7875-169.8125 MHz) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Sisteme paging │ECC/DEC/(05)02 │ │          │ │ │ │ │(existente) │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ │ │EU7 (neexclusiv, │2005/928/CE │ │          │ │ │ │ │în benzile │ │ │          │ │ │ │ │169.6375-169.7125 MHz, │ │ │          │ │ │ │ │169.7625-169.7875 MHz) │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘7. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 402.0000 MHz - 405.0000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤402.0000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Aplicaţii radio pentru │AUXILIAR │Sisteme militare │ │ G(A)/│403.0000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│îngrijirea sănătăţii │METEOROLOGIC │ │ │ NG │          │PRIN │PRIN │(implanturi medicale │EXPLORAREA │Aplicaţii radio pentru │ERC/DEC(01)17 │ │          │SATELIT │SATELIT │active în banda │PĂMÂNTULUI │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │(Pământ- │(Pământ- │402-405 MHz) │PRIN SATELIT │(implanturi medicale │EN 300 220 │ │          │spaţiu) │spaţiu) │ERC/DEC(01)17 │(Pământ-spaţiu) │active în banda │EN 301 839 │ │          │AUXILIAR │AUXILIAR │ERC/REC 70-03 │METEOROLOGIC │402-405 MHz) │Decizia Comisiei Europene │ │          │METEO- │METEO- │EN 300 220 │PRIN SATELIT │ │2006/771/CE │ │          │ROLOGIC │ROLOGIC │EN 301 839 │(Pământ-spaţiu) │ │ │ │          │METEO- │METEO- │ │ │ │ │ │          │ROLOGIC │ROLOGIC │ │ │ │ │ │          │PRIN │PRIN │ │ │ │ │ │          │SATELIT │SATELIT │ │ │ │ │ │          │(Pământ- │(Pământ- │ │ │ │ │ │          │spaţiu) │spaţiu) │ │ │ │ │ │          │Fix │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │EU2 │ │ │ │          │Mobil, cu │EU2 │Radiosonde meteorologice │ │Radiosonde meteorologice│EN 302 054 │ │          │excepţia │ │EN 302 054 │ │ │ │ │          │mobil │ │ │ │ │ │ │          │aeronautic│ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Sateliţi meteorologici │ │Sateliţi meteorologici │ │ │          │ │ │(telemetrie prin │ │(telemetrie prin │ │ │          │ │ │platforme pentru │ │platforme pentru │ │ │          │ │ │colectarea datelor) │ │colectarea datelor) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤403.0000 -│AUXILIAR │AUXILIAR │Aplicaţii radio pentru │AUXILIAR │Aplicaţii radio pentru │ERC/DEC(01)17 │ NG │405.0000 │METEO- │METEO- │îngrijirea sănătăţii │METEOROLOGIC │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │          │ROLOGIC │ROLOGIC │(implanturi medicale │Mobil, cu excepţia │(implanturi medicale │EN 300 220 │ │          │Fix │ │active în banda │mobil aeronautic │active în banda │EN 301 839 │ │          │Mobil, cu │EU2 │402-405 MHz) │ │402-405 MHz) │Decizia Comisiei Europene │ │          │excepţia │ │ERC/DEC(01)17 │ │ │2006/771/CE │ │          │mobil │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │aeronautic│ │EN 300 220 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 839 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radiosonde meteorologice │ │Radiosonde meteorologice│EN 302 054 │ │          │ │ │EN 302 054 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │PMR │T/R 25-08 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 086 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 113 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 219 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 296 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 341 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 390 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 471 │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘8. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 433.0500 MHz - 434.7900 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤433.0500 -│AMATOR │AMATOR │Senzori activi (la bordul│AMATOR │ISM │ │ NG │434.7900 │RADIO- │RADIO- │sateliţilor) (în confor- │RADIOLOCAŢIE │ │ │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │mitate cu Recomandarea │Mobil │Aplicaţii pentru amatori│EN 301 783 │ │          │Explorarea│Mobil │UIT-R SA 1260-1) │terestru │ │ │ │          │Pământului│terestru │ │Explorarea │ │ │ │          │prin │Explorarea│ │Pământului │ │ │ │          │satelit │Pământului│ │prin │ │ │ │          │(activ) │prin sate-│ │satelit │ │ │ │          │5.279A │lit(activ)│ │(activ) │ │ │ │          │ │5.279A │Aplicaţii pentru amatori │5.279A │SRD nespecifice │ECC/DEC(04)02 │ │          │ │ │EN 301 783 │ │ │ERC/REC 70-03 │ │          │5.138 │5.138 │ │5.138 │ │EN 300 220 │ │          │5.271 │5.277 │ │5.277 │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │5.272 │5.280 │ │5.280 │ │2006/771/CE │ │          │5.276 │EU2 EU12 │ISM │EU12 │ │ │ │          │5.277 │ │ │ │ │ │ │          │5.280 │ │ │ │ │ │ │          │5.281 │ │ │ │ │ │ │          │5.282 │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │SRD nespecifice │ │Senzori activi │ │ │          │ │ │ECC/DEC(04)02 │ │(la bordul sateliţilor) │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(în conformitate cu │ │ │          │ │ │EN 300 220 │ │Recomandarea UIT-R │ │ │          │ │ │ │ │SA 1260-1) │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘9. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 766.0000 MHz - 838.0000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤766.0000 -│RADIO- │RADIO- │Radiomicrofoane (în banda│RADIO- │Televiziune digitală │EN 300 744 │ NG │790.0000 │DIFUZIUNE │DIFUZIUNE │470-862 MHz, cu acord de │DIFUZIUNE │terestră │(în cazul DVB-T) │ │          │5.149 │Mobil │frecvenţă în bandă) │Mobil │(Acordul Geneva 2006) │ │ │          │5.291A │5.296 │ERC REC 70-03 │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │          │5.294 │5.312 │EN 300 422 │5.296 │va fi revizuită pentru │ │ │          │5.296 │EU13 │ │EU13 │posibile aplicaţii │ │ │          │5.300 │ │ │ │viitoare) │ │ │          │5.302 │ │ │ │ │ │ │          │5.304 │ │ │ │ │ │ │          │5.306 │ │ │ │ │ │ │          │5.311 │ │ │ │ │ │ │          │5.312 │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB (apli- │ │ │ │ │          │ │ │(caţii mobile restric- │ │Radiomicrofoane(în banda│ERC REC 70-03 │ │          │ │ │ţionate la SAB, incluzând│ │470-862 MHz, cu acord de│EN 300 422 │ │          │ │ │radiomicrofoane) │ │frecvenţă în bandă) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Televiziune │ │ │ │ │          │ │ │(Acordul Geneva 2006) │ │ │ │ │          │ │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │ │ │          │ │ │va fi revizuită pentru │ │ │ │ │          │ │ │posibile aplicaţii │ │ │ │ │          │ │ │viitoare) │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 744 (în cazul │ │ │ │ │          │ │ │DVB-T) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤790.0000 -│RADIO- │RADIO- │Sisteme militare (Apli- │RADIO- │Televiziune digitală │EN 300 744 │ NG │830.0000 │DIFUZIUNE │DIFUZIUNE │caţii mobile restric- │DIFUZIUNE │terestră │(în cazul DVB-T) │ │          │Fix │Mobil │ţionate la legături de │Mobil │(Acordul Geneva 2006) │ │ │          │ │ │radiorelee tactice) │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │          │5.312 │5.312 │ │5.316 │va fi revizuită pentru │ │ │          │5.314 │5.316 │ │EU13 │posibile aplicaţii │ │ │          │5.315 │EU2 │Radiomicrofoane (în banda│ │viitoare) │ │ │          │5.316 │EU13 │470-862 MHz, cu acord de │ │ │ │ │          │5.319 │ │frecvenţă în bandă) │ │Radiomicrofoane │ERC/REC 70-03 │ │          │5.321 │ │ERC/REC 70-03 │ │(în banda 470-862 MHz, │EN 300 422 │ │          │ │ │EN 300 422 │ │cu acord de frecvenţă │ │ │          │ │ │ │ │în bandă) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │SAP/SAB (incluzând │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┤radiomicrofoane) ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤830.0000 -│ │ │Televiziune │RADIODIFUZIUNE │Televiziune digitală │EN 300 744 │ G(A)/│838.0000 │ │ │(Acordul Geneva 2006) │Mobil │terestră │(în cazul DVB-T) │ NG │          │ │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │(Acordul Geneva 2006) │ │ │          │ │ │va fi revizuită pentru │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │          │ │ │posibile aplicaţii │5.312 5.316 │va fi revizuită pentru │ │ │          │ │ │viitoare) │EU2 EU13 │posibile aplicaţii │ │ │          │ │ │EN 300 744 │ │viitoare) │ │ │          │ │ │(în cazul DVB-T) │ │Sisteme militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Radiomicrofoane │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ │ │(în banda 470-862 MHz, │EN 300 422 │ │          │ │ │ │ │cu acord de frecvenţă │ │ │          │ │ │ │ │în bandă) │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘10. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 862.0000 MHz - 870.0000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤862.0000 -│RADIO- │MOBIL │Sisteme militare │MOBIL 5.319 5.323 │Sisteme militare │ERC/DEC(01)09 │ G(A)/│870.0000 │DIFUZIUNE │5.323 │Alarme (în banda 868.6- │EU2 EU13 │Alarme │ERC/REC 70-03 │ NG │          │5.322 │EU2 EU13 │869.7 MHz) │ │[în benzile: 868.6-868.7│EN 300 220 │ │          │Fix │ │ERC/DEC(01)09 │ │MHz; 869.2-869.25 MHz │Decizia Comisiei Europene │ │          │Mobil, cu │ │ERC/REC 70-03 │ │(numai alarme sociale); │2006/771/CE (cu excepţia │ │          │excepţia │ │EN 300 220 │ │869.25-869.3 MHz; 869.3-│benzii 869.3-869.4 MHz) │ │          │mobil │ │ │ │869.4 MHz; 869.65-869.7 │ │ │          │aeronautic│ │ │ │MHz] │ │ │          │5.317A │ │ │ │ │ │ │          │5.319 │ │ │ │ │ │ │          │5.323 │ │ │ │ │ │ │          │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │ │ │          │ │ │863-870 MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/DEC(01)04 │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 220 │ │SRD nespecifice (în │ERC/DEC(01)04 │ │          │ │ │ │ │banda 863-870 MHz) │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │Radiomicrofoane (în banda│ │ │EN 300 220 │ │          │ │ │863-865 MHz) │ │ │Decizia Comisiei │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │Europene 2006/771/CE │ │          │ │ │EN 300 422 │ │ │(numai pentru benzile │ │          │ │ │EN 301 357 │ │ │868.0-868.6 MHz; 868.7- │ │          │ │ │ │ │ │869.2 MHz; 869.4-869.65 │ │          │ │ │ │ │ │MHz; 869.7-870 MHz) │ │          │ │ │Dispozitive de identi- │ │ │ │ │          │ │ │ficare în radiofrecvenţă │ │ │ │ │          │ │ │(RFID) (în banda 865-868 │ │ │ │ │          │ │ │MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │Radiomicrofoane (în │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │EN 302 208 │ │banda 863-865 MHz) │EN 300 422 │ │          │ │ │ │ │ │EN 301 357 │ │          │ │ │Dispozitive audio fără │ │ │ │ │          │ │ │cordon (în banda │ │Dispozitive de iden- │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │863-865 MHz) │ │tificare în radio- │EN 302 208 │ │          │ │ │ERC/DEC(01)18 │ │frecvenţă │Decizia Comisiei │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(RFID) (în banda │Europene 2006/804/CE │ │          │ │ │EN 300 220 │ │865-868 MHz) │ │ │          │ │ │EN 301 357 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Dispozitive analogice - │ │ │ │ │          │ │ │voce de bandă îngustă │ │Dispozitive audio │ERC/DEC(01)18 │ │          │ │ │(în banda 864.8-865 MHz) │ │fără cordon (în │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │banda 863-865 MHz) │EN 300 220 │ │          │ │ │EN 300 220 │ │ │EN 301 357 │ │          │ │ │ │ │ │Decizia Comisiei │ │          │ │ │ │ │ │Europene 2006/771/CE │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Dispozitive │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ │ │analogice - voce de │EN 300 220 │ │          │ │ │ │ │bandă îngustă (în │ │ │          │ │ │ │ │banda 864.8-865 MHz) │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘11. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 1980.000 MHz - 2010.000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤1980.000 -│FIX │MOBIL │Aplicaţii mobile prin │MOBIL │Sisteme militare │ │G(A)/ │2010.000 │MOBIL │MOBIL PRIN│satelit │MOBIL PRIN SATELIT │ │ │NG │          │MOBIL PRIN│SATELIT │ERC/DEC(97)03 │(Pământ-spaţiu) │ │ │ │          │SATELIT │(Pământ- │ERC/DEC(97)04 │5.351A │ │ │ │          │(Pământ- │spaţiu) │ERC/DEC(97)05 │Fix │IMT-2000/UMTS │Decizia Comisiei Europene │ │          │spaţiu) │5.351A │EN 301 442 │5.388 5.389A │(componenta satelitară) │2007/98/CE │ │          │5.351A │Fix │EN 301 473 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │5.388 │5.388 │ │ │ │ │ │          │5.389A │5.389A │ │ │ │ │ │          │5.389B │ │ │ │ │ │ │          │5.389F │ │ │ │ │ │ │          │ │ │IMT-2000/UMTS (componenta│ │Aplicaţii mobile prin │ERC/DEC(97)03 │ │          │ │ │satelitară) │ │satelit │ERC/DEC(97)04 │ │          │ │ │ │ │ │ERC/DEC(97)05 │ │          │ │ │ │ │ │EN 301 442 │ │          │ │ │ │ │ │EN 301 473 │ │          │ │ │Această bandă poate fi │ │ │ │ │          │ │ │utilizată şi pentru │ │ │ │ │          │ │ │serviciul fix, │ │ │ │ │          │ │ │în baza reglementărilor │ │ │ │ │          │ │ │naţionale. │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Această bandă poate fi │ │ │          │ │ │ │ │utilizată şi pentru │ │ │          │ │ │ │ │serviciul fix, în baza │ │ │          │ │ │ │ │reglementărilor │ │ │          │ │ │ │ │naţionale. │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘12. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 2170.000 MHz - 2200.000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤2170.000 -│FIX │MOBIL │Aplicaţii mobile prin │MOBIL │IMT-2000/UMTS │Decizia Comisiei Europene │NG │2200.000 │MOBIL │MOBIL PRIN│satelit │MOBIL PRIN SATELIT │(componenta satelitară) │2007/98/CE │ │          │MOBIL │SATELIT │ERC/DEC(97)03 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │          │PRIN │(spaţiu- │ERC/DEC(97)04 │5.351A │ │ │ │          │SATELIT │Pământ) │ERC/DEC(97)05 │Fix │ │ │ │          │(spaţiu- │5.351A │EN 301 442 │5.388 5.389A │Aplicaţii mobil prin │ERC/DEC(97)03 │ │          │Pământ) │Fix │EN 301 473 │ │satelit │ERC/DEC(97)04 │ │          │5.351A │ │ │ │ │ERC/DEC(97)05 │ │          │ │ │ │ │ │EN 301 442 │ │          │5.388 │5.388 │ │ │ │EN 301 473 │ │          │5.389A │5.389A │ │ │ │ │ │          │5.389F │ │ │ │ │ │ │          │5.392A │ │IMT-2000/UMTS │ │ │ │ │          │ │ │(componenta satelitară) │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Această bandă poate │ │ │          │ │ │Această bandă poate fi │ │fi utilizată şi │ │ │          │ │ │utilizată şi pentru │ │pentru serviciul │ │ │          │ │ │serviciul fix, în baza │ │fix, în baza │ │ │          │ │ │reglementărilor │ │reglementărilor │ │ │          │ │ │naţionale. │ │naţionale. │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘13. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 2290.000 MHz - 2483.500 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤2290.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii mobile │FIX │SAP/SAB (inclusiv │ │NG │2300.000 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │ │MOBIL, cu excepţia │aplicaţii la bordul │ │ │          │excepţia │excepţia │Cercetare spaţială │mobil aeronautic │elicopterelor) │ │ │          │mobil │mobil │(spaţiu îndepărtat) │CERCETARE │ │ │ │          │aeronautic│aeronautic│ │SPAŢIALĂ (spaţiu │Sisteme MMDS (tip punct-│ │ │          │CERCETARE │CERCETARE │ │îndepărtat)(spaţiu- │multipunct pentru │ │ │          │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │ │Pământ) │transport servicii de │ │ │          │(spaţiu │(spaţiu │ │ │programe audiovizuale │ │ │          │îndepăr- │îndepărtat│ │ │între capete de reţea │ │ │          │tat) │(spaţiu- │ │ │ale reţelelor CATV │ │ │          │(spaţiu- │Pământ) │ │ │(de cabloviziune), în │ │ │          │Pământ) │ │ │ │zone rurale) │ │ │          │ │EU2 │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤2300.000 -│FIX │FIX │Telemetrie aeronautică │FIX │SAP/SAB (inclusiv │ERC-REC 25-10 │NG │2335.000 │MOBIL │MOBIL │ERC/REC 62-02 │MOBIL │aplicaţii la bordul │EN 302 064 │ │          │Amator │Amator │(porţiuni de bandă sunt │Amator │elicopterelor) │ │ │          │Radio- │Radio- │utilizate pentru │Radiolocaţie │ │ │ │          │locaţie │locaţie │telemetrie aeronautică │ │Sisteme MMDS (tip │ │ │          │ │ │în baza reglementărilor │ │punctmultipunct │ │ │          │5.150 │EU2 │naţionale) │ │pentru transport │ │ │          │5.282 │ │ │ │servicii de programe │ │ │          │5.395 │ │ │ │audiovizuale între │ │ │          │ │ │Aplicaţii amator │ │capete de reţea ale │ │ │          │ │ │EN 301 783 │ │reţelelor CATV (de │ │ │          │ │ │ │ │cabloviziune), în zone │ │ │          │ │ │ │ │rurale) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │──────────┤ │ │ ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤2335.000 -│ │ │ │FIX │Sisteme militare │ │G(A)/ │2400.000 │ │ │Aplicaţii mobile │MOBIL │ │ │NG │          │ │ │ │Radiolocaţie │ │ │ │          │ │ │SAP/SAB │EU2 │SAP/SAB │ERC-REC 25-10 │ │          │ │ │ERC-REC 25-10 │ │ │EN 302 064 │ │          │ │ │EN 302 064 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Sisteme MMDS (tip punct-│ │ │          │ │ │ │ │multipunct pentru │ │ │          │ │ │ │ │transport servicii de │ │ │          │ │ │ │ │programe audiovizuale │ │ │          │ │ │ │ │între capete de reţea │ │ │          │ │ │ │ │ale reţelelor CATV │ │ │          │ │ │ │ │(de cabloviziune), în │ │ │          │ │ │ │ │zone rurale) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤2400.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii amator │FIX │Aplicaţii pentru căi │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │2450.000 │MOBIL │MOBIL │EN 301 783 │MOBIL │ferate (în banda 2446- │EN 300 761 │NG │          │Amator │Amator │Aplicaţii amator prin │Amator │2454 MHz) │ │ │          │Radio- │Amator │satelit │Amator prin satelit │ISM │ │ │          │locaţie │prin │EN 301 783 │ │ │ │ │          │ │satelit │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │5.150 │5.150 │Aplicaţii pentru căi │5.150 5.282 │Dispozitive destinate │ERC/DEC(01)08 │ │          │5.282 │5.282 │ferate (în banda 2446- │EU2 │detectării mişcării şi │ERC/REC 70-03 │ │          │5.395 │EU2 │2454 MHz) │ │alertării (în banda │EN 300 440 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │2400-2483.5 MHz) │ │ │          │ │ │EN 300 761 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ISM │ │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ │ │banda 2400-2483.5 MHz) │EN 300 440 │ │          │ │ │Dispozitive destinate │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │detectării mişcării şi │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │alertării (în banda │ │ │ │ │          │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/DEC(01)08 │ │Dispozitive de identi- │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ficare în radiofrecvenţă│EN 300 440 │ │          │ │ │EN 300 440 │ │(RFID) (în banda │ │ │          │ │ │ │ │2446-2454 MHz) │ │ │          │ │ │SRD nespecifice (în │ │ │ │ │          │ │ │banda 2400.0-2483.5 │ │ │ │ │          │ │ │MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │WAS/RLANs (în banda │ERC/DEC(01)07 │ │          │ │ │EN 300 440 │ │2400-2483.5 MHz) │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ │ │ │EN 300 328 │ │          │ │ │Dispozitive de │ │ │ │ │          │ │ │identificare în │ │ │ │ │          │ │ │radiofrecvenţă (RFID) │ │ │ │ │          │ │ │(în banda 2446-2454 MHz) │ │Aplicaţii amator │EN 301 783 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 440 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │WAS/RLANs (în banda │ │Aplicaţii amator prin │EN 301 783 │ │          │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │satelit │ │ │          │ │ │ERC/DEC(01)07 │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │Sisteme militare (cu │Fără a reclama protecţie │ │          │ │ │EN 300 328 │ │statut secundar) │din partea aplicaţiilor │ │          │ │ │ │ │ │civile │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤2450.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii pentru căi │FIX │Aplicaţii pentru căi │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │2483.500 │MOBIL │MOBIL │ferate (în banda │MOBIL │ferate (în banda │EN 300 761 │NG │          │Radio- │5.150 │2446-2454 MHz) │ │2446-2454 MHz) │ │ │          │locaţie │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │5.150 │ │EN 300 761 │5.150 │ISM │ │ │          │5.397 │ │ │UE2 │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ISM │ │Dispozitive destinate │ERC/DEC(01)08 │ │          │ │ │Dispozitive destinate │ │detectării mişcării şi │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │detectării mişcării şi │ │alertării (în banda │EN 300 440 │ │          │ │ │alertării (în banda │ │2400-2483.5 MHz) │ │ │          │ │ │2400.0-2483.5 │ │ │ │ │          │ │ │MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/DEC(01)08 │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │EN 300 440 │ │banda 2400-2483.5 MHz) │EN 300 440 │ │          │ │ │ │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 300 440 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Dispozitive de identi- │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │Dispozitive de identifi- │ │ficare în radiofrecvenţă│EN 300 440 │ │          │ │ │care în radiofrecvenţă │ │(RFID) (în banda │ERC/DEC(01)07 │ │          │ │ │(RFID) (în banda │ │ 2446-2454 MHz) │ │ │          │ │ │2446-2454 MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │WAS/RLANs (în banda │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │EN 300 440 │ │2400-2483.5 MHz) │EN 300 328 │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │WAS/RLANs (în banda │ │ │ │ │          │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/DEC(01)07 │ │Sisteme militare (cu │Fără a reclama protecţie │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │statut secundar) │din partea aplicaţiilor │ │          │ │ │EN 300 328 │ │ │civile │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘14. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 5150.000 MHz - 5350.000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5150.000 -│RADIONAVI-│FIX PRIN │Linii de conexiune pentru│FIX PRIN SATELIT │Linii de conexiune │ │G(A)/ │5250.000 │GAŢIE │SATELIT │serviciul mobil prin │(Pământ-spaţiu) │pentru serviciul mobil │ │NG │          │AERO- │(Pământ- │satelit (serviciile de │5.447A │prin satelit │ │ │          │NAUTICĂ │spaţiu) │radionavigaţie aero- │MOBIL, cu excepţia │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │ │          │FIX PRIN │5.447A │nautică şi fix prin │mobil aeronautic │5150-5350 MHz) │ERC/REC 70-03 │ │          │SATELIT │MOBIL, cu │satelit sunt avute în │5.446A 5.446B │ │EN 301 893 │ │          │(Pământ- │excepţia │vedere în unele ţări) │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │spaţiu) │mobil │ │ │ │2005/513/CE, modificată │ │          │5.447A │aeronautic│ │ │ │prin │ │          │MOBIL, cu │5.446A │ │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │excepţia │5.446B │ │ │ │2007/90/CE │ │          │mobil │ │ │ │ │ │ │          │aeronautic│ │ │ │ │ │ │          │5.446A │5.446 │WAS/RLANS (în banda │5.447B 5.447C │ │ │ │          │5.446B │5.447 │5150-5350 MHz) │ │ │ │ │          │ │5.447B │ECC/DEC/(04)08 │ │ │ │ │          │ │5.447C │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 893 │ │ │ │ │          │5.446 │ │ │ │ │ │ │          │5.447 │ │ │ │ │ │ │          │5.447B │ │ │ │ │ │ │          │5.447C │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Sisteme militare │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5250.000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Senzori activi (la bordul│EXPLORAREA │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │5255.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│sateliţilor) │PĂMÂNTULUI PRIN │5150-5350 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │          │PRIN │PRIN │ │SATELIT (activ) │ │EN 301 893 │ │          │SATELIT │SATELIT │Sisteme militare (radare │MOBIL, cu excepţia │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │(activ) │(activ) │tactice şi radare pentru │mobil aeronautic │ │2005/513/CE, modificată │ │          │MOBIL, cu │MOBIL, cu │arme complexe) │5.446A 5.447F │ │prin │ │          │excepţia │excepţia │ │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │mobil │mobil │ │CERCETARE │ │2007/90/CE │ │          │aeronautic│aeronautic│ │SPAŢIALĂ 5.447D │ │ │ │          │5.446A │5.446A │ │5.448 5.448A │ │ │ │          │5.447F │5.447F │ │ │ │ │ │          │RADIO- │RADIO- │Fixarea poziţiei │ │ │ │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │          │CERCETARE │CERCETARE │ │ │ │ │ │          │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │ │ │ │ │ │          │5.447D │5.447D │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │ │ │          │ │5.448A │ │ │ │ │ │          │5.447E │EU2 EU22 │WAS/RLANS (în banda │ │ │ │ │          │5.448 │ │5150-5350 MHz) │ │ │ │ │          │5.448A │ │ECC/DEC/(04)08 │EU2 EU22 │Radare VTS şi pe nave │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 893 │ │Radare meteorologice │ │ │          │ │ │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │ │          │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │          │ │ │sol şi pe aeronave) │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Sisteme militare │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5255.000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Senzori activi (la bordul│EXPLORAREA │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │5350.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│sateliţilor) │PĂMÂNTULUI PRIN │5150-5350 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │          │PRIN │PRIN │ │SATELIT (activ) │ │EN 301 893 │ │          │SATELIT │SATELIT │ │MOBIL, cu excepţia │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │(activ) │(activ) │ │mobil aeronautic │ │2005/513/CE, modificată │ │          │MOBIL,cu │MOBIL, cu │Sisteme militare (radare │5.446A 5.447F │ │prin │ │          │excepţia │excepţia │tactice şi radare pentru │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │mobil │mobil │arme complexe) │CERCETARE │ │2007/90/CE │ │          │aeronautic│aeronautic│Fixarea poziţiei │SPAŢIALĂ (activ) │ │ │ │          │5.446A │5.446A │ │ │ │ │ │          │5.447F │5.447F │ │ │ │ │ │          │RADIO- │RADIO- │ │ │ │ │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │          │CERCETARE │CERCETARE │ │ │ │ │ │          │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │Radare VTS şi pe nave │ │ │ │ │          │(activ) │(activ) │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │5.448A │WAS/RLANS (în banda │ │ │ │ │          │5.447E │EU2 EU22 │5150-5350 MHz) │5.448 5.448A │ │ │ │          │5.448 │ │ECC/DEC/(04)08 │EU2 EU22 │Radare VTS şi pe nave │ │ │          │5.448A │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 893 │ │Radare meteorologice │ │ │          │ │ │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │ │          │ │ │Radare meteorologice │ │ │ │ │          │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │Sisteme militare │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘15. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 5470.000 MHz - 5925.000 MHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5470.000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Senzori activi (la bordul│EXPLORAREA PĂMÂN- │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │5570.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│sateliţilor) │TULUI PRIN SATELIT │5470-5725 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │          │PRIN │PRIN │ │(activ) RADIONAVI- │ │EN 301 893 │ │          │SATELIT │SATELIT │ │GAŢIE MARITIMĂ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │(activ) │(activ) │Sisteme militare (radare │MOBIL, cu excepţia │ │2005/513/CE, modificată │ │          │RADIONAVI-│RADIONAVI-│tactice şi radare pentru │mobil aeronautic │ │prin │ │          │GAŢIE │GAŢIE │arme complexe) │5.446A 5.450A │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │MARITIMĂ │MARITIMĂ │Fixarea poziţiei │RADIOLOCAŢIE 5.450B │ │2007/90/CE │ │          │MOBIL, cu │MOBIL, cu │ │CERCETARE SPAŢIALĂ │ │ │ │          │excepţia │excepţia │ │(activ) │ │ │ │          │mobil │mobil │Radare VTS şi pe nave │ │ │ │ │          │aeronautic│aeronautic│ │ │ │ │ │          │5.446A │5.446A │ │ │ │ │ │          │5.450A │5.450A │ │ │ │ │ │          │RADIO- │RADIO- │ │ │ │ │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │          │5.450B │5.450B │ │ │ │ │ │          │CERCETARE │CERCETARE │WAS/RLANS (în banda │ │ │ │ │          │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │5470-5725 MHz) │ │ │ │ │          │(activ) │(activ) │ECC/DEC/(04)08 │ │Radare meteorologice │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │5.448B │(la sol şi pe aeronave) │ │ │          │5.448B │5.448B │EN 301 893 │EU2 EU22 │ │ │ │          │5.450 │EU2 EU22 │ │ │ │ │ │          │5.451 │ │ │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │          │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │          │ │ │sol şi pe aeronave) │ │Sisteme militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5570.000 -│RADIONAVI-│RADIONAVI-│Sisteme militare (radare │RADIONAVIGAŢIE │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │5650.000 │GAŢIE │GAŢIE │tactice şi radare pentru │MARITIMĂ MOBIL, cu │5470-5725 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │          │MARITIMĂ │MARITIMĂ │arme complexe) │excepţia mobil │ │EN 301 893 │ │          │MOBIL, cu │MOBIL, cu │Fixarea poziţiei │aeronautic │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │excepţia │excepţia │ │5.446A 5.450A │ │2005/513/CE, modificată │ │          │mobil │mobil │Radare VTS şi pe nave │RADIOLOCAŢIE │ │prin │ │          │aeronautic│aeronautic│ │5.450B │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │5.446A │5.446A │ │ │ │2007/90/CE │ │          │5.450A │5.450A │ │ │ │ │ │          │RADIO- │RADIO- │ │ │ │ │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │          │5.450B │5.450B │ │ │ │ │ │          │ │ │WAS/RLANS (în banda │ │Radare meteorologice │ │ │          │5.450 │5.452 │5470-5725 MHz) │5.452 │(la sol) │ │ │          │5.451 │EU2 EU22 │ECC/DEC/(04)08 │EU2 EU22 │ │ │ │          │5.452 │ │ERC/REC 70-03 │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │          │ │ │EN 301 893 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Sisteme militare │ │ │          │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │          │ │ │sol) │ │ │ │ │          │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5650.000 -│MOBIL, cu │MOBIL, cu │Aplicaţii amator EU17 │MOBIL, cu excepţia │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │5725.000 │excepţia │excepţia │(în banda 5660-5670 MHz) │mobil aeronautic │5470-5725 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │          │mobil │mobil │EN 301 783 │5.446A 5.450A │ │EN 301 893 │ │          │aeronautic│aeronautic│ │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │5.446A │5.446A │Aplicaţii amator prin │Amator │ │2005/513/CE, modificată │ │          │5.450A │5.450A │satelit EU23 (în banda │Amator prin satelit │ │prin │ │          │RADIO- │RADIO- │5660-5670 MHz) │(Pământ-spaţiu) │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │EN 301 783 │ │ │2007/90/CE │ │          │Amator │Amator │ │ │Radare meteorologice │ │ │          │Cercetare │Amator │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │ │          │spaţială │prin │ │ │ │ │ │          │(spaţiu │satelit │ │ │ │ │ │          │îndepăr- │(Pământ- │ │ │ │ │ │          │tat) │spaţiu) │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │5.282 │5.282 │ │5.282 │ │ │ │          │5.451 │EU2 EU17 │Sisteme militare (radare │EU2 EU17 EU22 │ │ │ │          │5.453 │EU22 │tactice şi radare pentru │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │          │5.454 │ │arme complexe) │ │ │ │ │          │5.455 │ │Fixare poziţie │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare VTS şi pe nave │ │Sisteme militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │WAS/RLANS (în banda │ │Aplicaţii amator │EN 301 783 │ │          │ │ │5470-5725 MHz) │ │EU 17 (în banda │ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)08 │ │5660-5670 MHz) │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 893 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare meteorologice │ │Aplicaţii amator prin │EN 301 783 │ │          │ │ │(la sol şi pe │ │satelit EU23 (în banda │ │ │          │ │ │aeronave) │ │5660-5670 MHz) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5725.000 -│FIX PRIN │FIX PRIN │Aplicaţii amator │FIX PRIN SATELIT │ISM (în banda 5725-5875 │ │G(A)/ │5830.000 │SATELIT │SATELIT │EN 301 783 │(Pământ-spaţiu) │MHz) │ │NG │          │(Pământ- │(Pământ- │ │RADIOLOCAŢIE │ │ │ │          │spaţiu) │spaţiu) │ISM (în banda 5725-5875 │Amator │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │          │RADIO- │RADIO- │MHz) │Mobil │banda 5725-5875 MHz) │ EN 300 440 │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │Decizia Comisie Europene │ │          │Amator │Amator │SRD nespecifice (în banda│5.150 │ │2006/771/CE │ │          │ │Mobil │5725-5875 MHz) │EU2 EU22 │ │ │ │          │5.150 │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │5.451 │5.150 │ EN 300 440 │ │ │ │ │          │5.453 │EU2 EU22 │ │ │Sisteme de supraveghere │ECC/DEC(02)01 │ │          │5.455 │ │Sisteme de supraveghere │ │trafic şi transport ru- │ERC/REC 70-03 │ │          │5.456 │ │trafic şi transport │ │tier RTTT (în banda │ EN 300 674 │ │          │ │ │rutier RTTT (în banda │ │5795-5805 MHz) │ │ │          │ │ │5795-5805 MHz; │ │ │ │ │          │ │ │şi, opţional pe bază │ │ │ │ │          │ │ │naţională, şi în banda │ │ │ │ │          │ │ │5805-5815 MHz) │ │SAP/SAB │ │ │          │ │ │ECC/DEC(02)01 │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │Radare meteorologice (la│ │ │          │ │ │ EN 300 674 │ │sol şi pe aeronave) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Sisteme militare (radare │ │ │ │ │          │ │ │tactice şi radare pentru │ │ │ │ │          │ │ │arme complexe) │ │Sisteme militare │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │          │ │ │sol şi pe aeronave) │ │Aplicaţii amator │EN 301 783 │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │BFWA (în banda 5725-5875 │ │ │ │ │          │ │ │MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ECC/REC(06)04 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5830.000 -│FIX PRIN │FIX PRIN │Aplicaţii amator prin │FIX PRIN SATELIT │ISM (în banda 5725-5875 │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │5850.000 │SATELIT │SATELIT │datelit EU23 │(Pământ-spaţiu) │MHz) │ EN 300 440 │NG │          │(Pământ- │(Pământ- │ISM(în banda 5725-5875 │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │spaţiu) │spaţiu) │MHz) │Amator │SRD nespecifice (în │2006/771/CE │ │          │RADIO- │RADIO- │SRD nespecifice (în banda│Amator prin satelit │banda 5725-5875 MHz) │ │ │          │LOCAŢIE │LOCAŢIE │5725-5875 MHz) │(spaţiu Pământ) │ │ │ │          │Amator │Amator │ERC/REC 70-03 │Mobil │ │ │ │          │Amator │Amator │ EN 300 440 │ │ │ │ │          │prin │prin │ │5.150 │ │ │ │          │satelit │satelit │ │EU2 EU22 │SAP/SAB │ │ │          │(spaţiu- │(spaţiu- │Sisteme militare (radare │ │ │ │ │          │Pământ) │Pământ) │tactice şi radare pentru │ │Radare meteorologice (la│ │ │          │ │Mobil │arme complexe) │ │sol şi pe aeronave) │ │ │          │5.150 │ │ │ │ │ │ │          │5.451 │5.150 │ │ │ │ │ │          │5.453 │EU2 EU22 │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │          │5.455 │ │sol şi pe aeronave │ │Sisteme militare │ │ │          │5.456 │ │ │ │ │ │ │          │ │ │BFWA (în banda 5725-5875 │ │ │ │ │          │ │ │MHz) │ │Aplicaţii amator prin │ │ │          │ │ │ECC/REC(06)04 │ │satelit EU23 │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤5850.000 -│FIX │FIX │Staţii de sol coordonate │FIX │Staţii de sol coordonate│ EN 301 443 │G(A)/ │5925.000 │FIX PRIN │FIX PRIN │din serviciul fix prin │FIX PRIN SATELIT │din serviciul fix prin │ │NG │          │SATELIT │SATELIT │satelit (prioritate ptr. │(Pământ-spaţiu) │satelit (prioritate ptr.│ │ │          │(Pământ- │(Pământ- │reţelele civile) │MOBIL │reţelele civile) │ │ │          │spaţiu) │spaţiu) │ EN 301 443 │ │ │ │ │          │MOBIL │MOBIL │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │5.150 │5.150 │ISM (în banda 5725-5875 │5.150 │ISM (în banda 5725-5875 │ │ │          │ │ │MHz) │ │MHz) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │SRD nespecifice(în banda│ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │5725-5875 MHz) │ │5725-5875 MHz) │ EN 300 440 │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ EN 300 440 │ │ │2006/771/CE │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │BFWA (în banda 5725-5875 │ │SAP/SAB │ │ │          │ │ │MHz) │ │ │ │ │          │ │ │ECC/REC(06)04 │ │ │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘16. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 21.400 GHz - 27.000 GHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┼Utili-│(GHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤21.400 - │RADIODI- │RADIODI- │Radare cu rază mică de │RADIODIFUZIUNE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │NG │22.000 │FUZIUNE │FUZIUNE │acţiune (SRR) │PRIN SATELIT │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │PRIN │PRIN │ECC/DEC/(04)10 │FIX │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │SATELIT │SATELIT │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │          │FIX │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │MOBIL │ │numai în banda 21.4-27 │5.247A 5.530 │fi introduse în banda │ │ │          │ │5.347A │GHz, până la data de │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │5.347A │5.530 │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │          │5.530 │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │Televiziune de bandă │ │ │ │ │          │ │ │largă de înaltă definiţie│ │ │ │ │          │ │ │(în unele ţări este avut │ │Televiziune de bandă │ │ │          │ │ │în vedere serviciul fix) │ │largă de înaltă defini- │ │ │          │ │ │ │ │ţie │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Legături unidirecţionale│ │ │          │ │ │ │ │fixe (inclusiv SAP/SAB) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤22.000 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │22.210 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │T/R 13-02 │MOBIL, cu excepţia │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │          │excepţia │excepţia │ EN 301 751 │mobil aeronautic │şi private punct-la- │ │ │          │mobil ae- │mobil ae- │ │RADIOASTRONOMIE │punct) │ │ │          │ronautic │ronautic │Aplicaţii de radioastro- │CERCETARE │ │ │ │          │ │RADIO- │nomie(observaţii de linii│SPAŢIALĂ (pasiv) │ │ │ │          │5.149 │ASTRONOMIE│spectrale sub 22.5 GHz) │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │          │ │CERCETARE │ │5.149 │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │SPAŢIALĂ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │(pasiv) │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │5.149 │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤22.210 - │EXPLORAREA│FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │22.500 │PĂMÂNTULUI│MOBIL, cu │T/R 13-02 │MOBIL, cu excepţia │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │          │PRIN │excepţia │ EN 301 751 │mobil aeronautic │şi private punct-la- │ │ │          │SATELIT │mobil ae- │ │RADIOASTRONOMIE │punct) │ │ │          │(pasiv) │ronautic │Aplicaţii de radioastro- │CERCETARE │ │ │ │          │FIX │RADIO- │nomie(observaţii de linii│SPAŢIALĂ (pasiv) │ │ │ │          │MOBIL, cu │ASTRONOMIE│spectrale sub 22.5 GHz şi│Explorarea Pământu- │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │          │excepţia │CERCETARE │interferometrie VLBI) │lui prin satelit │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │mobil ae- │SPAŢIALĂ │ │(pasiv) │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ronautic │(pasiv) │Senzori pasivi (la bordul│ │de bandă ultralargă │ │ │          │RADIO- │Explorarea│sateliţilor) (sistemele │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ASTRONOMIE│Pământului│de explorare a Pământului│5.149 5.532 │fi introduse în banda │ │ │          │CERCETARE │prin │prin satelit vor fi eli- │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │SPAŢIALĂ │satelit │minate până în 2015) │ │până la data de referin-│ │ │          │(pasiv) │(pasiv) │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │5.149 │5.149 │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │ │ │ │          │5.532 │5.532 │ERC/REC 25-10 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │ │ │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │ │ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤22.500 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │22.550 │MOBIL │MOBIL │T/R 13-02 │MOBIL │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │          │ │RADIO- │ EN 301 751 │RADIOASTRONOMIE │şi private punct-la- │ │ │          │ │ASTRONOMIE│ │CERCETARE SPAŢIALĂ │punct) │ │ │          │ │CERCETARE │Aplicaţii de radioastro- │(pasiv) │ │ │ │          │ │SPAŢIALĂ │nomie │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │          │ │(pasiv) │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤22.550 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │22.600 │INTERSA- │MOBIL │T/R 13-02 │MOBIL │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │          │TELIŢI │RADIO- │ EN 301 751 │RADIOASTRONOMIE │şi private punct-la- │ │ │          │MOBIL │ASTRONOMIE│ │CERCETARE SPAŢIALĂ │punct) │ │ │          │ │CERCETARE │Aplicaţii de radioastro- │(pasiv) │ │ │ │          │ │SPAŢIALĂ │nomie │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │          │ │(pasiv) │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤22.600 - │FIX │FIX │Aplicaţii de radioastro- │FIX │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │NG │23.000 │INTERSA- │MOBIL │nomie (observaţii de │MOBIL │EU17A │ │ │          │TELIŢI │RADIO- │linii spectrale în banda │RADIOASTRONOMIE │ │ │ │          │MOBIL │ASTRONOMIE│22.81 - 22.86 GHz) │CERCETARE SPAŢIALĂ │ │ │ │          │ │CERCETARE │ │(pasiv) │ │ │ │          │5.149 │SPAŢIALĂ │ │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │          │ │(pasiv) │ │5.149 │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │5.149 │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤23.000 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │23.550 │INTERSA- │INTERSA- │T/R 13-02 │INTERSATELIŢI │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │          │TELIŢI │TELIŢI │ EN 301 751 │MOBIL │şi private punct-la- │ │ │          │MOBIL │MOBIL │ │ │punct) │ │ │          │ │ │Aplicaţii de radioastro- │5.149 │ │ │ │          │5.149 │5.149 │nomie (observaţii de │ │ │ │ │          │ │ │linii spectrale) │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │          │ │ │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤23.550 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │23.600 │MOBIL │INTERSA- │T/R 13-02 │INTERSATELIŢI │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │          │ │TELIŢI │ EN 301 751 │MOBIL │şi private punct-la- │ │ │          │ │MOBIL │ │ │punct) │ │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 25-10 │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │          │ │ │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤23.600 - │EXPLORAREA│EXPLORAREA│Aplicaţii de radioastro- │EXPLORAREA PĂMÂNTU- │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │NG │24.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│nomie (observaţii în │LUI PRIN SATELIT │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │PRIN │PRIN │domeniul continuu, măsu- │(pasiv) │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │SATELIT │SATELIT │rări ale liniei de │RADIOASTRONOMIE │de bandă ultralargă │ │ │          │(pasiv) │(pasiv) │amoniu) │CERCETARE SPAŢIALĂ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │RADIO- │RADIO- │ │(pasiv) │fi introduse în banda │ │ │          │ASTRONOMIE│ASTRONOMIE│Senzori pasivi (la bordul│ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │          │CERCETARE │CERCETARE │sateliţilor)(măsurări ale│ │până la data de referin-│ │ │          │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │vaporilor de apă, apei în│5.340 │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │(pasiv) │(pasiv) │stare lichidă, norilor, │ │ │ │ │          │ │ │pentru sondarea atmos- │ │ │ │ │          │5.340 │5.340 │ferică) │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │ │ │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │ │ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤24.000 - │AMATOR │AMATOR │Aplicaţii amator │AMATOR │Aplicaţii amator │ EN 301 783 │NG │24.050 │AMATOR │AMATOR │ EN 301 783 │AMATOR PRIN SATELIT │ │ │ │          │PRIN │PRIN │ │ │ │ │ │          │SATELIT │SATELIT │ │ │Aplicaţii amator prin │ EN 301 783 │ │          │ │ │ │ │satelit │ │ │          │5.150 │5.150 │Aplicaţii amator prin │5.150 │ │ │ │          │ │ │satelit │ │ │ │ │          │ │ │ EN 301 783 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │ISM (în banda 24-24.25 │ │SRD nespecifice(în banda│ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │GHz) │ │24-24.25 GHz) │ EN 300 440 │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │ │ │          │ │ │24-24.25 GHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ISM (în banda 24-24.25 │ │ │          │ │ │ EN 300 440 │ │GHz) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │          │ │ │ERC/REC 25-10 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │21.65 - 26.65 GHz numai │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤24.050 - │RADIOLO- │RADIOLO- │Aplicaţii amator │RADIOLOCAŢIE │Sisteme militare │ │G(A)/ │24.250 │CAŢIE │CAŢIE │ │Amator │ │ │NG │          │Amator │Amator │ │Explorarea Pământu- │Dispozitive destinate │ERC/REC 70-03 │ │          │Explorarea│Explorarea│Sisteme militare │lui prin satelit │detectării mişcării şi │ EN 300 440 │ │          │Pământului│Pământului│ │(activ) │alertării (include │ │ │          │prin │prin │ │Fix │radare de bandă îngustă)│ │ │          │satelit │satelit │ │Mobil │ │ │ │          │(activ) │(activ) │ │ │ │ │ │          │ │Fix │ISM (în banda 24-24.25 │ │ │ │ │          │5.150 │Mobil │(GHz) │5.150 │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │          │ │ │ │EU2 │banda 24-24.25 GHz) │ EN 300 440 │ │          │ │5.150 │Dispozitive destinate │ │ │ │ │          │ │EU2 │detectării mişcării şi │ │ │ │ │          │ │ │alertării (include radare│ │ │ │ │          │ │ │de bandă îngustă) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │ EN 300 440 │ │ISM (în banda 24-24.25 │ │ │          │ │ │ │ │GHz) │ │ │          │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │ │ │          │ │ │24-24.25 GHz) │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │ EN 300 440 │ │Senzori activi (la │ │ │          │ │ │ │ │bordul sateliţilor) │ │ │          │ │ │ │ │(Radare pentru detecţia │ │ │          │ │ │ │ │ploilor din sateliţi) │ │ │          │ │ │Senzori activi (la bordul│ │ │ │G(A)/ │          │ │ │sateliţilor) (Radare │ │ │ │ NG │          │ │ │pentru detecţia ploilor │ │ │ │ │          │ │ │din sateliţi) │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │          │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 25-10 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │de bandă ultralargă şi │ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │componenta de bandă │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT │ │îngustă │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │ │ │ │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤24.250- │FIX │FIX │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │FIX │Legături unidirecţiona- │ │NG │24.450 │ │MOBIL │ERC/REC 25-10 │MOBIL │le, fixe │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │EU17A │ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │ │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │ │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │ │ │Legături unidirecţionale,│ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │fixe │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤24.450- │FIX │FIX │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │FIX │Legături unidirecţiona- │ │NG │24.500 │INTER- │MOBIL │ERC/REC 25-10 │MOBIL │le, fixe │ │ │          │SATELIŢI │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │EU17A │ │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │ │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │ │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │ │ │Legături unidirecţionale,│ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │fixe │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤24.500- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │24.650 │INTER- │ │T/R 13-02 │ │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │          │SATELIŢI │ │EN 301 751 │ │pentru interconectarea │ │ │          │ │ │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │          │ │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │          │ │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │          │ │ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │          │ │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │          │ │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │          │ │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │fi introduse în ţările │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │CEPT numai în banda │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │21.4-27 GHz, până la data│ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │ │ │de referinţă 1 iulie │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │2013) │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤24.650- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │24.750 │INTER- │ │T/R 13-02 │ │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │          │SATELIŢI │ │EN 301 751 │ │pentru interconectarea │ │ │          │ │ │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │          │ │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │          │ │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │          │ │ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │          │ │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │          │ │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │          │ │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │fi introduse în ţările │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │CEPT numai în banda │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │21.4-27 GHz, până la data│ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │ │ │de referinţă 1 iulie │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │2013) │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤24.750- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │25.250 │ │ │T/R 13-02 │ │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │          │ │ │EN 301 751 │ │pentru interconectarea │ │ │          │ │ │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │          │ │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │          │ │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │          │ │ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │          │ │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │          │ │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │          │ │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │fi introduse în ţările │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │CEPT numai în banda │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │21.4-27 GHz, până la data│ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │ │ │de referinţă 1 iulie │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │2013) │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤25.250- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │25.500 │INTERESATE-│INTERESATE-│T/R 13-02 │INTERSATELIŢI 5.536 │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │          │LIŢI 5.536│LIŢI 5.536│EN 301 751 │MOBIL │pentru interconectarea │ │ │          │MOBIL │MOBIL │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │          │Frecvenţe │ │ │ │ │ │ │          │etalon şi │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │          │semnale │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │          │orare prin│ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │          │satelit │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │          │(Pământ- │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │          │spaţiu) │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │          │ │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │fi introduse în banda │ │ │          │ │ │GHz, până la data de │ │21.65-26.65 GHz, numai │ │ │          │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │          │ │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤25.500- │EXPLORAREA│FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │26.500 │PĂMÂNTULUI│INTER- │T/R 13-02 │INTERSATELIŢI 5.536 │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │          │PRIN │SATELIŢI │EN 301 751 │MOBIL │pentru interconectarea │ │ │          │SATELIT │5.536 │ │CERCETARE SPAŢIALĂ │staţiilor de bază FWA) │ │ │          │(spaţiu- │MOBIL │ │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │          │Pământ) │CERCETARE │Sisteme fixe de acces │5.536A 5.536C │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │          │5.536A │SPAŢIALĂ │radio (FWA) (TS împere- │Explorarea │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │          │5.536B │(spaţiu- │cheată cu 24.5-25.5 GHz │Pământului prin │ │ERC/REC 13-04 │ │          │FIX │Pământ) │pentru sisteme FDD) │satelit (spaţiu- │ │EN 301 753 │ │          │INTER- │5.536A │ERC/REC (00)05 │Pământ) │ │ │ │          │SATELIŢI │5.536C │ERC/REC 13-04 │5.536A 5.536B │ │ │ │          │5.536 │Explorarea│EN 301 753 │ │ │ │ │          │MOBIL │Pământului│ │ │ │ │ │          │CERCETARE │prin │Cercetare spaţială │ │Cercetare spaţială │ │ │          │SPAŢIALĂ │satelit │(telemetrie satelitară) │ │(telemetrie satelitară) │ │ │          │(spaţiu- │(spaţiu- │ │ │ │ │ │          │Pământ) │Pământ) │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │5.536A │5.536A │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │5.536C │5.536B │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │Frecvenţe │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │          │etalon şi │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │semnale │ │numai în banda 21.4-27 │ │fi introduse în banda │ │ │          │orare prin│ │GHz, până la data de │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │satelit │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │          │(Pământ- │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │spaţiu) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤26.500- │EXPLORAREA│FIX │Sisteme militare (bandă │FIX │Sisteme militare │ │G (A)/│27.000 │PĂMÂNTULUI│INTER- │armonizată militară │INTERSATELIŢI 5.536 │ │ │ NG │          │PRIN │SATELIŢI │pentru sisteme fixe şi │MOBIL │ │ │ │          │SATELIT │5.536 │mobile) │CERCETARE SPAŢIALĂ │ │ │ │          │(spaţiu- │MOBIL │ │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │          │Pământ) │CERCETARE │ │5.536A 5.536C │ │ │ │          │5.536A │SPAŢIALĂ │ │Explorarea │ │ │ │          │5.536B │(spaţiu- │ │Pământului prin │Cercetare spaţială │ │ │          │FIX │Pământ) │ │satelit (spaţiu- │(telemetrie satelitară) │ │ │          │INTER- │5.536A │ │Pământ) │ │ │ │          │SATELIŢI │5.536C │ │5.536A 5.536B │ │ │ │          │5.536 │Explorarea│ │EU27 │ │ │ │          │MOBIL │Pământului│ │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │          │CERCETARE │prin │Cercetare spaţială │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │SPAŢIALĂ │satelit │(telemetrie satelitară) │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │          │(spaţiu- │(spaţiu- │ │ │de bandă ultralargă │ │ │          │Pământ) │Pământ) │Radare cu rază mică de │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │          │5.536A │5.536A │acţiune (SRR) │ │fi introduse în banda │ │ │          │5.536C │5.536B │ECC/DEC/(04)10 │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │          │Frecvenţe │EU27 │(Noile sisteme SRR pot fi│ │până la data de referin-│ │ │          │etalon şi │ │introduse în ţările CEPT │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │          │semnale │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │          │orare prin│ │GHz, până la data de │ │ │ │ │          │satelit │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │          │(Pământ- │ │ │ │ │ │ │          │spaţiu) │ │ │ │ │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘17. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 76.000 GHz - 81.000 GHz*Font 7*──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│(GHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│          │ 1) │ │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤76.000- │RADIO- │RADIOAS- │Aplicaţii amator │RADIOASTRONOMIE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │NG │77.500 │ASTRONOMIE│TRONOMIE │EN 301 783 │RADIOLOCAŢIE │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │RADIOLOCA-│RADIOLOCA-│ │Amator │automobile (în banda │2004/545/CE │ │          │ŢIE │ŢIE │Aplicaţii amator prin │Amator prin satelit │77-81 GHz) │ │ │          │Amator │Amator │satelit │Cercetare spaţială │ │ │ │          │Amator │Amator │EN 301 783 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │          │prin │prin │ │ │ │ │ │          │satelit │satelit │Radare cu rază mică de │ │RTTT (Sisteme de │ECC/DEC (02)01 │ │          │Cercetare │Cercetare │acţiune (SRR) pentru │5.149 │supraveghere trafic şi │ERC/REC 70-03 │ │          │spaţială │spaţială │automobile (în banda │EU2 │transport rutier) │EN 301 091 │ │          │(spaţiu- │(spaţiu- │77-81 GHz) │ │(radare în cadrul benzii│ │ │          │Pământ) │Pământ) │ECC/DEC/(04)03 │ │76-77 GHz) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │5.149 │ │ │ │Radiolocaţie civilă │ │ │          │ │5.149 │Radiolocaţie civilă │ │ │ │ │          │ │EU2 │ │ │ │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │Aplicaţii de radioastro- │ │Aplicaţii de radioastro-│ │ │          │ │ │nomie (observaţii în │ │nomie (observaţii în │ │ │          │ │ │domeniul continuu de │ │domeniul continuu de │ │ │          │ │ │bandă largă şi observaţii│ │bandă largă şi observa- │ │ │          │ │ │de linii spectrale) │ │ţii de linii spectrale) │ │ │          │ │ │ │ │ │ │ │          │ │ │RTTT (Sisteme de │ │ │ │ │          │ │ │supraveghere trafic şi │ │ │ │ │          │ │ │transport rutier) (radare│ │ │ │ │          │ │ │în cadrul benzii │ │ │ │ │          │ │ │76-77 GHz) │ │ │ │ │          │ │ │ECC/DEC (02)01 │ │ │ │ │          │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │          │ │ │EN 301 091 │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤77.500- │AMATOR │AMATOR │Radare cu rază mică de │AMATOR │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │NG │78.000 │AMATOR │AMATOR │acţiune (SRR) pentru │AMATOR PRIN SATELIT │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │          │PRIN │PRIN │automobile (în banda │Radioastronomie │automobile (în banda │2004/545/CE │ │          │SATELIT │SATELIT │77-81 GHz) │Cercetare spaţială │77-81 GHz) │ │ │          │Radioas- │Radioas- │ECC/DEC/(04)03 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │          │tronomie │tronomie │ │ │Aplicaţii de radioastro-│ │ │          │Cercetare │Cercetare │Aplicaţii de radioastro- │ │nomie (observaţii în │ │ │          │spaţială │spaţială │nomie (observaţii în │5.149 │domeniul continuu de │ │ │          │(spaţiu- │(spaţiu- │domeniul continuu de │ │bandă largă şi │ │ │          │Pământ) │Pământ) │bandă largă şi observaţii│ │observaţii de linii │ │ │          │ │ │de linii spectrale) │ │spectrale) │ │ │          │5.149 │5.149 │ │ │ │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤78.000- │RADIOLOCA-│RADIOLOCA-│Radare cu rază mică de │RADIOLOCAŢIE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │G (A)/│79.000 │ŢIE │ŢIE │acţiune (SRR) pentru │Amator │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ NG │          │Amator │Amator │automobile (în banda │Amator prin satelit │automobile (în banda │2004/545/CE │ │          │Amator │Amator │77-81 GHz) │Radioastronomie │77-81 GHz) │ │ │          │prin │prin │ECC/DEC/(04)03 │Cercetare spaţială │ │ │ │          │satelit │satelit │ │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │          │Radio- │Radio- │ │ │ │ │ │          │astronomie│astronomie│Radiolocaţie civilă şi │ │Radiolocaţie civilă şi │ │ │          │Cercetare │Cercetare │militară │ │militară │ │ │          │spaţială │spaţială │ │ │ │ │ │          │(spaţiu- │(spaţiu- │Aplicaţii de radioastro- │5.149 5.560 │ │ │ │          │Pământ) │Pământ) │nomie (observaţii în │EU2 │Aplicaţii de radioastro-│ │ │          │ │ │domeniul continuu de │ │nomie (observaţii în │ │ │          │5.149 │5.149 │bandă largă şi observaţii│ │domeniul continuu de │ │ │          │5.560 │5.560 │de linii spectrale) │ │bandă largă şi observa- │ │ │          │ │EU2 │ │ │ţii de linii spectrale) │ │ │──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤79.000- │RADIO- │RADIOAS- │Radare cu rază mică de │RADIOASTRONOMIE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │G (A)/│81.000 │ASTRONOMIE│TRONOMIE │acţiune (SRR) pentru │RADIOLOCAŢIE │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ NG │          │RADIOLOCA-│RADIOLOCA-│automobile (în banda │Amator │automobile (în banda │2004/545/CE │ │          │ŢIE │ŢIE │77-81 GHz) │Amator prin satelit │77-81 GHz) │ │ │          │Amator │Amator │ECC/DEC/(04)03 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │          │Amator │Amator │ │ │ │ │ │          │prin │prin │ │ │ │ │ │          │satelit │satelit │Radiolocaţie civilă │ │Radiolocaţie civilă │ │ │          │(spaţiu- │(spaţiu- │şi militară │5.149 │şi militară │ │ │          │Pământ) │Pământ) │ │EU2 │ │ │ │          │Cercetare │ │ │ │ │ │ │          │spaţială │ │ │ │ │ │ │          │(spaţiu- │ │Aplicaţii de radioastro- │ │Aplicaţii de radioastro-│ │ │          │Pământ) │5.149 │nomie (observaţii în │ │nomie (observaţii în │ │ │          │5.149 │EU2 │domeniul continuu de │ │domeniul continuu de │ │ │          │ │ │bandă largă şi observaţii│ │bandă largă şi observa- │ │ │          │ │ │de linii spectrale) │ │ţii de linii spectrale) │ │ │──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘-------