DECIZIE nr. 92 din 11 ianuarie 2009pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2009    Având în vedere prevederile Deciziei primului-ministru nr. 309/2008 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.  +  Articolul 2Decizia primului-ministru nr. 84/2009 pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2009, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Şeful CancelarieiPrimului-Ministru,Ion-Mircea PlânguBucureşti, 11 ianuarie 2009.Nr. 92.------------