ORDIN nr. 3.483 din 26 noiembrie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice(actualizat până la data de 18 martie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 3.483 din 26 noiembrie 2008
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 144 din 17 decembrie 2008
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 12 ianuarie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 768 din 11 martie 2010.În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor şi preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunea nr. 12/2005 privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 80/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statPreşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache  +  AnexăNORMA 26/11/2008