PROCEDURĂ din 16 decembrie 2008de notificare a schemelor de testare a competenței pentru laboratoarele de analize medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2009    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2.071 din 16 decembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2009.
     +  Articolul 1Schemele de testare a competenței pentru laboratoarele de analize medicale desfășurate pe teritoriul României cu scop educațional și de menținere și îmbunătățire a calității actului medical în laboratoarele medicale se notifică la Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice de către organizatorii sau distribuitorii acestora pe teritoriul României.  +  Articolul 2(1) În vederea notificării, solicitantul completează formularul de notificare prevăzut în anexa nr. 3 și îl transmite însoțit de documentația prevăzută în anexa nr. 5 lit. a) la Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice.(2) Solicitantul va transmite formularul de notificare completat și în format electronic la Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice.  +  Articolul 3Ministerul Sănătății Publice va asigura accesibilitatea la formularul electronic de notificare, prin afișarea acestuia pe site-ul oficial al instituției.  +  Articolul 4Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice evaluează conformitatea documentației depuse și transmite solicitantului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, adeverința de notificare prevăzută în anexa nr. 4 sau motivația neacordării acesteia, formulată în scris.  +  Articolul 5Ministerul Sănătății Publice va publică și va menține actualizată pe site-ul oficial al instituției Lista schemelor de testare a competenței pentru laboratoare medicale notificate, conform modelului din anexa nr. 6.  +  Articolul 6(1) Notificarea schemei de testare a competenței are valabilitate 2 ani.(2) Orice modificare privind informațiile din formularul de notificare sau în documentația anexată, survenită pe parcursul derulării schemei, va fi anunțată în scris Autorității de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice în termen de 30 de zile.  +  Articolul 7(1) Reînnoirea notificării se face prin depunerea la Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice a formularului de notificare completat, însoțit de documentația prevăzută în anexa nr. 5 lit. b), cu minimum 60 de zile înainte de expirarea valabilității adeverinței de notificare.(2) Formularul completat va fi depus la Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice și în format electronic.----