ORDIN nr. 2.102 din 18 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2009  Văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică şi Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 13.083 din 18 decembrie 2008,în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 şi 71 bis din 26 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa II "Lista cuprinzând substanţele interzise să fie utilizate în compoziţia produselor cosmetice", după poziţia 1328 se introduc patruzeci şi una de noi poziţii, poziţiile 1329-1369, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La anexa III, partea 1 Substanţele care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate se modifică şi se completează după cum urmează: a) poziţia 10 se abrogă; b) la poziţia 14 se abrogă litera a) din coloanele 2 şi 5 şi valoarea "0,3%" din coloana 3.3. La anexa III partea 2 Lista substanţelor admise provizoriu, se abrogă poziţiile 57, 59 şi 60.  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 14 octombrie 2009.  +  Articolul IIIDupă data de 14 octombrie 2009 sunt interzise punerea pe piaţă, vânzarea sau punerea la dispoziţia consumatorului final a produselor care nu se conformează prezentului ordin.  +  Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 2008/88/CE din 23 septembrie 2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II şi III la progresul tehnic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 256 din 24 septembrie 2008 şi prevederile rectificării Directivei Comisiei 2008/88/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 263 din 2 octombrie 2008.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 18 decembrie 2008.Nr. 2.102.  +  Anexa
  Nr. crt. Numărul din Directiva 76/768/ CEE Denumirea
  0 1 2
  1329 1329 4-[(4-Aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil] -o-toluidină (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) şi sarea ei clorhidrat (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1330 1330 Acid 4-(2,4-dihidroxifenilazo)benzensulfonic (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) şi sarea sa de sodiu (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1331 1331 Acid 3-hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoic (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) şi sarea sa de calciu (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1332 1332 Acid 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-îl)benzoic; fluoresceină (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) şi sarea ei disodică (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1333 1333 4',5'-Dibrom-3',6'-dihidroxispiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H] xanten]-3-onă; 4',5'-dibromfluoresceină; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) şi sarea sa disodică (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1334 1334 Acid 2-(3,6-dihidroxi-2,4,5,7-tetrabromxanten-9-îl)-benzoic; 2',4',5',7'-tetrabrom-fluoresceină; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), sarea sa disodică (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) şi sarea sa de aluminiu (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1335 1335 9-(2-Carboxifenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4- sulfofenil) amino)-xantiliu sarea internă (CAS 10213-95-3); şi sarea sa sodică (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1336 1336 3',6'-Dihidroxi-4',5'-diiodspiro(izobenzofuran-1(3H),9'-[9H] xanten)-3-onă; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) şi sarea sa de sodiu (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1337 1337 2',4',5',7'-Tetraiodfluoresceină (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), sarea sa disodică (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) şi sarea sa de aluminiu (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1338 1338 1-Hidroxi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4 ) şi sarea sa diclorhidrat (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1339 1339 1,4-Dihidroxibenzen (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1340 1340 Clorură de [4-[[anilin-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen] ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamoniu (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1341 1341 3-[(2,4-Dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroxinaftalen-1- sulfonat disodic (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1342 1342 Tris[5,6-dihidro-5-(hidroxiimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonat (2-)-N5,O6] ferat(3-) trisodic (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1343 1343 4-(Fenilazo)rezorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) şi sărurile sale, în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1344 1344 4-[(4-Etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) şi sărurile sale, în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1345 1345 1-[(2-Clor-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) şi sărurile sale, în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1346 1346 3-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorfenil)azo]naftalen-2- carboxamidă (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) şi sărurile sale, în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1347 1347 N-(5-Clor-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2- metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftalen-2-carboxamidă (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) şi sărurile sale, în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1348 1348 4-[(5-Clor-4-metil-2-sulfonatfenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoat disodic (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1349 1349 3-Hidroxi-4-[(1-sulfonat-2-naftil)azo]-2-naftoat de calciu (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1350 1350 3-Hidroxi-4-(4'-sulfonatnaftolazo)naftalen-2,7-disulfonat trisodic (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213- 022-2), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1351 1351 2,2'-[(3,3'-Diclor[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4- dimetilfenil)-3-oxobutiramidă] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1352 1352 2,2'-[Ciclohexilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4- ciclohexilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1353 1353 1-((4-Fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1354 1354 6-Amino-4-hidroxi-3-[[7-sulfonat-4-[(4-sulfonatfenil)azo]-1- naftil]azo]naftalen-2,7-disulfonat tetrasodic (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1355 1355 Hidroxid de N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(2,4-disulfofenil) metilen)-2,5- ciclohexadien-1-iliden)-N-etil etanaminiu, sarea internă, de sodiu (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1356 1356 Hidroxid de N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroxi-2,4- disulfofenil) metilen)-2,5-ciclohexadien-1-iliden)-N-etil etanaminiu, sarea internă, de calciu (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1357 1357 Hidroxid de N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino) fenil)(4- hidroxi-2-sulfofenil)metilen)-2,5- ciclohexadien-1-iliden)- 3-sulfo- benzenmetanaminiu, sarea internă, de disodiu (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1358 1358 1,3-Izobenzofurandion, produşi de reacţie cu metilchinolină şi chinolină (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1359 1359 Nigrozină (CI 50420) (CAS 8005-03-6), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1360 1360 8,18-Diclor-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol[3,2-b:3',2'-m] trifenodioxazină (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1361 1361 1,2-Dihidroxiantrachinonă (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1362 1362 8-Hidroxipiren-1,3,6-trisulfonat trisodic (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1363 1363 1-Hidroxi-4-(p-toluidin)antrachinonă (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1364 1364 1,4-Bis(p-tolilamino)antrachinonă (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1365 1365 6-Clor-2-(6-clor-4-metil-3-oxobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4- metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-onă (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1366 1366 5,12-Dihidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dionă (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1367 1367 (29H,31H-Ftalocianinat(2-)-N29,N30,N31,N32) de cupru (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205- 685-1), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1368 1368 [29H,31H-Ftalocianindisulfonat(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprat(2-) disodic (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  1369 1369 Policlor-ftalocianină de cupru (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), în cazul utilizării ca substanţă colorantă pentru păr
  __________