ORDIN nr. 6.120 din 10 decembrie 2008privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII
 • Nr. M.109 din 10 noiembrie 2008
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Nr. 1.037 din 26 noiembrie 2008
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 6.120 din 10 decembrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009  Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 6 iunie 2005, se completează şi se actualizează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul muncii,familiei şi egalităţiide şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul educaţiei, cercetăriişi tineretului,Anton Anton  +  Anexă------  +  Anexa 1"TABELprivind echivalarea funcţiilor militare de conducere,comandă şi stat major cu funcţii civile" -se completează cu următoarele funcţii:
  *Font 8*
  ┌───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │Nivelul │ Funcţii militare │ ││Nr.│de │ │ Funcţii civile ││crt│studii ├──────────────────────────────────────────────────┤ ││ │necesar │ Titulatura funcţiei │ ││ │funcţiei│ │ │├───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ A. OFIŢERI │├───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 1 │ S │Director general adjunct │Director general adjunct instituţie │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤publică ││ 2 │ S │Locţiitor al directorului general │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3 │ S │Consilier al şefului direcţiei │Consilier instituţie publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4 │ S │Ataşat militar │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 5 │ S │Ataşat aero │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤Consilier diplomatic ││ 6 │ S │Ataşat naval │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 7 │ S │Ataşat militar şi/sau aero şi/sau naval │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8 │ S │Director al Biroului Naţional de Codificare │Director program │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9 │ S │Şef structură centrală │Director general instituţie publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│10 │ S │Locţiitorul şefului structurii centrale │Director general adjunct instituţie ││ │ │ │publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│11 │ S │Şef direcţie, alta decât cea centrală │Director instituţie publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│12 │ S │Locţiitor şef direcţie, alta decât cea centrală │Director adjunct instituţie publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│13 │ S │Şef serviciu/secţie din structura financiar- │Şef serviciu/secţie financiar- ││ │ │contabilă centrală │contabilitate ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef serviciu/secţie circumscripţie ││ │ │ │financiară │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│14 │ S │Şef birou,compartiment din structura financiar- │ ││ │ │contabilă centrală │Şef birou/bancă/societate leasing │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│15 │ S │Director financiar-contabil │Contabil-şef/Director financiar/bancă/││ │ │ │societate leasing │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│16 │ S │Şef Centru de coordonare a mişcării │Şef divizie căi ferate │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│17 │ S │Locţiitor al comandantului (medic primar) - │ ││ │ │director general adjunct medical │Medic director adjunct │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│18 │ S │Locţiitor al şefului de stat major pentru │Director adjunct instituţie publică ││ │ │operaţii/sprijin │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│19 │ S │Şef al cercului militar │Director aşezământ cultural │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│20 │ S │Şef secţie învăţământ │Şef secţie şi asimilaţi │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│21 │ S │Şef birou/structuri de domenii şi infrastructuri │Şef birou în construcţii │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│22 │ S │Şef serviciu, secţie din cadrul structurilor │Şef serviciu administrativ ││ │ │militare, altele decât cele centrale ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef serviciu instituţie publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│23 │ S │Şef birou, compartiment din cadrul structurilor │Şef birou administrativ ││ │ │militare, altele decât cele centrale ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef birou instituţie publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│24 │ S │Şef secţie/birou proceduri de codificare, │ ││ │ │instrumente de catalogare şi codificare materiale │Referent de specialitate, statistician│├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│25 │ S │Şef al instrucţiei/operaţiilor/instrucţiei şi │ ││ │ │operaţiilor │Şef serviciu administrativ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││26 │ S │Şef al logisticii │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│27 │ S │Locţiitor tehnic │Director tehnic │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│28 │ S │Locţiitor şef modul │Şef serviciu administrativ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│29 │ S │Şef birou meteorologie │Meteorolog previzionist │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│30 │ S │Şef centru conducere aviaţie │Director zbor │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│31 │ S │Comandant complex militar │Şef complex hotelier │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│32 │ S │Şef serviciu, secţie din statele majore ale │Şef serviciu instituţie publică ││ │ │categoriilor de forţe ale armatei şi ├──────────────────────────────────────┤│ │ │comandamentele de armă │Şef serviciu administrativ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│33 │ S │Şef birou, compartiment din statele majore ale │ ││ │ │categoriilor de forţe ale armatei şi │Şef birou instituţie publică ││ │ │comandamentele de armă │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│34 │ S │Şef secţie/birou operaţiuni de mişcare şi │Şef secţie/adjunct (sector) ││ │ │transport, ADAMS, planificare şi evaluare │transporturi şi asimilaţi ││ │ │capabilităţi de mişcare şi transport │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│35 │ S │Ofiţer cu protecţia fizică │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││36 │ S │Ofiţer cu protecţie personal şi securitate │ ││ │ │industrială │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤Coordonator în protecţie şi ││37 │ S │Ofiţer cu protecţia documentelor clasificate │securitate privată │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││38 │ S │Ofiţer cu organizarea şi administrarea securităţii│ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│39 │ S │Şef al informaţiilor │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤Şef serviciu administrativ ││40 │ S │Şef al CIMIC │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│41 │ S │Şef structură de securitate │Coordonator în protecţie şi securitate││ │ │ │privată ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef serviciu administrativ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│42 │ S │Ofiţer cu cifrul │Consilier/expert în administraţia ││ │ │ │publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│43 │ S │Locţiitor ştiinţific │Director ştiinţific cercetare- ││ │ │ │dezvoltare şi asimilaţi │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│44 │ S │Şef ambulatoriu de specialitate │Medic şef policlinică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│45 │ S │Şef secţie/birou INFOSEC, COMPUSEC, COMSEC, │Coordonator în protecţie şi securitate││ │ │ofiţer specialist, 1, 2, 3 în biroul INFOSEC, │privată ││ │ │COMPUSEC, COMSEC, ofiţer cu evidenţa COMSEC ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginer sisteme de securitate │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│46 │ S │Şef al comunicaţiilor şi informaticii/Şef birou în│Şef birou radiotelecomunicaţii ││ │ │domeniul comunicaţiilor şi informaticii ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef centru telecomunicaţii şi asimilaţ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef centru radiodifuziune şi asimilaţi││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef centru control calitate emisie ││ │ │ │radiofonică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│47 │ S │Ofiţer specialist în domeniul comunicaţiilor şi │Şef centru local comunicaţii ││ │ │informaticii ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef formaţie comunicaţii ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef laborator măsurători ││ │ │ │telecomunicaţii ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef laborator telecomunicaţii ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef serviciu radiocomunicaţii şi ││ │ │ │asimilaţi ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Şef staţie comunicaţii prin satelit │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│48 │ S │Şef centru de informatică │Şef oficiu de calcul │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│49 │ S │Ofiţer cu evidenţa efective │Specialist resurse umane │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│50 │ S │Şefi de armă (şeful aviaţiei, şeful geniului, │ ││ │ │şeful protecţie N.B.C. etc.) │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││51 │ S │Ofiţer specialist/operativ principal │Consilier, expert administraţie │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤publică ││52 │ S │Ofiţer analist/operativ principal │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│53 │ S │Funcţii de ofiţer din structuri de mobilizare şi │ ││ │ │asigurare materială │Şef unitate elementară de lucru │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│54 │ S │Funcţii de ofiţer din structuri de informare- │ ││ │ │recrutare sau managementul carierei individuale, │Consilier orientare privind cariera ││ │ │inclusiv cele din secretariatele tehnice ale │ ││ │ │comisiilor de selecţie │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│55 │ S │Funcţii de ofiţer din structuri de reconversie │Consultant reconversie-mobilitate ││ │ │profesională │personal │├───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI │├───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 1 │ S │Secretar militar │Secretar economic │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2 │ S │Subofiţer (maistru militar) din structurile de │Coordonator în protecţie şi securitate││ │ │securitatea informaţiilor │privată │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3 │ S │Consilier al comandantului (şefului) │Consilier îndrumare şi orientare ││ │ │ │profesională │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4 │ S │Subofiţer (maistru militar) de stat major │Referent de specialitate în ││ │ │nivel 1 şi 2 │administraţia publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5 │ S │Subofiţer (maistru militar) de stat major │ ││ │ │nivel 1 şi 2 în domeniul învăţământului militar │Referent de specialitate în învăţământ│├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6 │ S │Subofiţer (maistru militar) de administraţie │Referent de specialitate marketing ││ │ │ nivel 1 şi 2 ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Referent de specialitate în ││ │ │ │administraţia publică ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Referent de specialitate financiar- ││ │ │ │contabilitate ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Expert achiziţii publice │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7 │PL, L │Referent relaţii │Secretar administrativ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8 │PL │Şef cerc militar │Director aşezământ cultural │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9 │PL │Şef complex, cămin militar │Administrator hotel │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│10 │PL,L │Funcţii de subofiţer din structuri de informare- │ ││ │ │recrutare sau managementul carierei individuale │Agent informare privind cariera │└───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 2"TABELprivind echivalarea funcţiilor militare de execuţie cufuncţii civile" - se completează cu următoarele funcţii:
  *Font 8*
  ┌───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │Nivelul │ Funcţii militare │ ││Nr.│de │ │ Funcţii civile ││crt│studii ├──────────────────────────────────────────────────┤ ││ │necesar │ Titulatura funcţiei │ ││ │funcţiei│ │ │├───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ A. OFIŢERI │├───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 1 │ S │Ofiţer în domeniul operaţiilor, instrucţiei, │Consilier/expert în administraţia ││ │ │întrebuinţării în luptă │ publică │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2 │ S │Navigator echipaj/patrulă/escadrilă │Inspector pentru pilotaj │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3 │ S │Comandant echipaj │Pilot comandant avion │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4 │ S │Operator controlor trafic aerian │Controlor trafic │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5 │ S │Ofiţer meteorolog │Meteorolog aeronautic │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6 │ S │Funcţii de ofiţer 2, 3 şi 4 din domeniul │ ││ │ │hărţilor de navigaţie │Cartograf │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7 │ S │Funcţii de ofiţer 2, 3 şi 4 din domeniul │ ││ │ │topogeodeziei │Inginer topograf │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8 │ S │Comandant serviciu de luptă (exclusiv │ ││ │ │electromecanic) │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤Ofiţer punte ││ 9 │ S │Comandant/grup de luptă (exclusiv electromecanic) │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││10 │ S │Ofiţer cu navigaţia, cu armamentul, cu logistica, │ ││ │ │cu operaţiile, cu comunicaţiile, cu aviaţia, │ ││ │ │cu poliţia militară la navă │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│11 │ S │Comandant serviciu de luptă electromecanic │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤Ofiţeri mecanici de nave ││12 │ S │Comandant grup de luptă electromecanic │ │├───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI │├───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 1 │PL, L │Controlor trafic aerian operaţional │Controlor trafic │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2 │PL, L │Radiotelegrafist meteo │Radiotelegrafist │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3 │PL, L │Subofiţer cu evidenţa D.C. │Funcţionar documentare ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inspector documente secrete │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4 │PL, L │Şef compartiment documente clasificate │Funcţionar administrativ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inspector documente secrete │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5 │PL, L │Şef formaţie transport │Şef coloană auto │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6 │PL, L │Subofiţer de stat major arhiva medicală │Funcţionar documentare │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7 │PL, L │Funcţii de specialist 1, 2, 3, subofiţer de stat │ ││ │ │major de nivel 1, 2, 3, dispeceri, în secţii/ │ ││ │ │birouri de mişcare şi transport, ADAMS, │Operator circulaţie mişcare ││ │ │planificare şi evaluare capabilităţi de mişcare │ ││ │ │şi transport │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8 │PL, L │Funcţiile de maiştri militari de comunicaţii şi │ ││ │ │informatică (specialist principal, specialist │Maistru electronică, transporturi, ││ │ │1,2,3,4 şi 5) din specialităţile militare "tehnică│poştă şi telecomunicaţii ││ │ │de comunicaţii" şi "tehnică de calcul" │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9 │PL, L │Specialist 1, 2, 3 EOD │Artificier la lucrări de suprafaţă │├───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ C. SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI │├───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 1 │CIL,L,PL│Militar pază │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 2 │CIL,L,PL│Comandant grupă pază │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤Agent de securitate ││ 3 │CIL,L,PL│Militar supraveghere-monitorizare │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 4 │CIL,L,PL│Militar serviciu operativ │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 5 │CIL,L,PL│Militar serviciu permanenţă │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 6 │CIL,L,PL│Operator control tehnic antiterorist │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7 │CIL,L,PL│Operator/operator specialist HUMINT │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤Şef tură ││ 8 │CIL,L,PL│Ajutor comandant grupă pază │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9 │CIL,L,PL│Militar pază şi control acces │Agent control acces │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│10 │CIL,L,PL│Operator intervenţie E.O.D. │Artificier la lucrări de suprafaţă │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│11 │CIL,L,PL│Militar transport corespondenţă clasificată │Agent transport valori │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│12 │CIL,L,PL│Şef grup/echipă scafandri EOD │Scafandru şef grup │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│13 │CIL,L,PL│Scafandru de luptă EOD │Scafandru autonom │└───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 3"TABELprivind echivalarea funcţiilor militare de logistică şispecialitate cu funcţii civile" - se completeazăcu următoarele funcţii:
  *Font 8*
  ┌───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │Nivelul │ Funcţii militare │ ││Nr.│de │ │ Funcţii civile ││crt│studii ├──────────────────────────────────────────────────┤ ││ │necesar │ Titulatura funcţiei │ ││ │funcţiei│ │ │├───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ A. OFIŢERI │├───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 1 │ S │Inginer de bord │Inginer aeronave │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2 │ S │Ofiţer specialist principal/Ofiţer specialist/ │Expert financiar bancar ││ │ │Ofiţer 2 în structura financiar-contabilă │ ││ │ │centrală │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3 │ S │Medic specialist │Medic de specialitate │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4 │ S │Lector │Profesor în învăţământul liceal, ││ │ │ │postliceal, profesional şi de maiştri │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 5 │ S │Lector-şef │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6 │ S │Preparator universitar │Preparator în învăţământul universitar│├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7 │ S │Ofiţer cu cazarmarea │Conducător de lucrări civile │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8 │ S │Ofiţer de informare şi relaţii publice │Specialist în relaţii publice │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 9 │ S │Ofiţer cu relaţii publice │ │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│10 │ S │Ofiţer cu activitatea financiară │Manager financiar │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│11 │ S │Ofiţer cu planificarea bugetară │Consultant bugetar ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │Contabil bugetar │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│12 │ S │Responsabil cu protecţia muncii │Inspector de specialitate protecţia ││ │ │ │muncii │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│13 │ S │Responsabili cu securitatea şi sănătatea în muncă │Specialist în domeniul securităţii ││ │ │ │şi sănătăţii în muncă │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│14 │ S │Responsabil cu supravegherea şi verificarea │Operator responsabil cu supravegherea ││ │ │tehnică a instalaţiilor │tehnică a instalaţiilor │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│15 │ S │Funcţii de ofiţer din structuri de învăţământ, │ ││ │ │lecţii învăţate, dezvoltare şi reglementare │Expert/instructor pregătire ││ │ │în armă │profesională │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│16 │ S │Responsabil cu supravegherea tehnică şi │ ││ │ │metrologie │Inspector ISCIR │├───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI │├───┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 1 │ S │Subofiţer/maistru militar de informare şi relaţii │ ││ │ │publice │Specialist în relaţii publice │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2 │PL, L │Specialist în centraj şi încărcare │Tehnician aviaţie │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3 │PL, L │Şef farmacie │Farmacist diriginte │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4 │PL, L │Şef poligon/şef poligon de specialitate │Maistru mecanic │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5 │PL, L │Şef magazie │Magaziner │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6 │PL, L │Şef grupă întreţinere şi manipulare muniţii │Delaborator muniţii │├───┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ││ 7 │PL, L │Şef grupă mobilă reparaţii muniţii │ │└───┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘NOTĂ:- Punctul 2 al notei din anexele nr. 1, 2 şi 3 "Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor"" se completează cu simbolul "CIL - Ciclu inferior liceal".- La nr. crt. 1-21 din anexa nr. 2 litera C "Soldaţi şi gradaţi voluntari", coloana a 2-a "Nivelul de studii necesar funcţiei" se completează cu simbolurile "CIL, PL".- La nr. crt. 18-21 din anexa nr. 2 litera C "Soldaţi şi gradaţi voluntari", în coloana a 4-a "Funcţii civile" funcţia "Agent pază, control, acces, ordine şi intervenţie" se actualizează cu funcţia "Agent securitate".- La nr. crt. 1-4 din anexa nr. 3 litera C "Soldaţi şi gradaţi voluntari", coloana a 2-a "Nivelul de studii necesar funcţiei" se completează cu simbolurile "CIL, PL".-----------