ORDIN nr. 2.021 din 12 decembrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 2.021 din 12 decembrie 2008
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Nr. 691 din 17 decembrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 30 decembrie 2008  Având în vedere prevederileart. 122 din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiulart. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi alart. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prinLegea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" dinLegea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-11.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului ordin, în sistemul naţional de servicii medicale de urgenţă şi de prim ajutor calificat, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii: a) acces în sistemul de urgenţă - modalitatea prin care cetăţeanul anunţă o urgenţă în vederea declanşării unui răspuns din partea sistemului de intervenţie. Accesul în sistem se face de regulă prin numărul unic de apel 112; b) planul roşu - planul de intervenţie al serviciilor de urgenţă prespitaliceşti în cazul unor accidente colective sau al unor calamităţi cu efect limitat; c) planul alb - planul de răspuns al unităţilor sanitare cu paturi în cazul unui aflux masiv de pacienţi în urma unui accident colectiv, a unei calamităţi, epidemii sau pandemii; d) centru de informare toxicologică - un centru de apel care furnizează informaţiile şi recomandările necesare medicilor şi, eventual, populaţiei în cazul expunerii la substanţe toxice sau al ingerării unor substanţe toxice, inclusiv medicamente; e) staţie centrală a serviciului public de ambulanţă - unitatea în care se află sediul central al serviciului public judeţean sau al municipiului Bucureşti şi unde îşi au baza mai multe echipaje de intervenţie de asistenţă medicală de urgenţă şi transport; f) substaţie a serviciului public de ambulanţă - unitatea în care îşi are baza cel puţin un echipaj medical de urgenţă; g) punct de lucru al serviciului public de ambulanţă unitatea în care îşi are baza cel puţin un echipaj de consultaţii de urgenţă la domiciliu sau de transport medical, fără a avea concomitant şi un echipaj medical de urgenţă; h) program de defibrilare - ansamblul de măsuri, mijloace şi protocoale necesar implementării, funcţionării, întreţinerii şi controlului funcţionării defibrilatoarelor.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative vor stabili prin ordin comun lista cu medicamente, materiale sanitare şi echipamente necesare pentru posturile medicale avansate în cazul intervenţiei în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească.  +  Articolul 4Monitorizarea şi evaluarea procesului de formare în primul ajutor de bază, precum şi acreditarea/reacreditarea persoanelor şi centrelor care desfăşoară activităţi de formare în primul ajutor de bază se fac de către un organism comun, înfiinţat în condiţiile legii, de către Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 5 (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală, în condiţiile legii. (2) În cazul unităţilor sanitare private, nerespectarea prevederilor prezentului ordin duce, după caz, la retragerea temporară sau permanentă, parţială ori totală, a autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate acestuia, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.-------- Notă *) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogăOrdinul ministrului sănătăţii nr. 270/2004privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian David  +  Anexa 1NORMA 12/12/2008  +  Anexa 2NORMA 12/12/2008  +  Anexa 3NORMA 12/12/2008  +  Anexa 4NORMA 12/12/2008  +  Anexa 5NORMA 12/12/2008  +  Anexa 6NORMA 12/12/2008  +  Anexa 7  +  Anexa 8  +  Anexa 9Indexul de codificare al urgenţelor şi regulamentul de alocare alresurselor şi mijloacelor de intervenţie după gradul de urgenţă dincadrul aplicaţiei destinate dispecerizării apelurilor deurgentă prin sistemul unic de apel 112.
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  1. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  I. Cod Roşu
  - mama este inconstientă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - mama prezintă convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficientă cardio-vasculara) E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - nou născutul nu plange/respiră E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - hemoragie după săptămâna 20 de sarcină E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină E P1 P2 P1 E P1-E E E E
  - membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină E P1 P2 P1 E P1-E E E E
  - membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în pozitie anormală E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  II. Codul galben
  - copilul s-a născut, mama şi copilul par bine - E P1 P2 E E P3 E E
  - mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere - E P2 P1 E E E E E
  - mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) - E P2 P1 E E E E E
  - membrane rupte (copil în poziţie normală) - E P2 P1 E E P3 E E
  - senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală - E P2 P1 E E P3 E E
  III. Codul verde
  - mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) - E P1 E E E P2 E E
  - mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a, III-a naştere) - E P1 E E E P2 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  II. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
     III. Codul roşu
  - inconştienţa E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - nivel scăzut de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dificultate serioasă în respiraţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - tegumente palide şi umede, aproape sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacient slăbit cu durere toracică E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - durere toracică şi greaţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
      IV. Codul galben
  - febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient E P1 P3 P1 E E P2 E E
  - febră şi erupţii cutanate - - P3 P2 - - P1 E E
  - episoade sincopale repetate - P1 P3 P1 - E P2 E E
  - ameţeală cu debut brusc, slabiciune - E P3 P2 E E P1 E E
  - pacient slăbit, informaţii neclare - E P3 P2 E E P1 E E
      V. Codul verde
  - febră - - P3 P2 - - P1 E E
  - ameţeli dar nu slăbiciune - - P3 P2 - - P1 E E
  - simptome neclare, dar nu slăbiciune - E P3 P2 - - P1 E E
  - probleme psiho/soci - E P1 E - - P2 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  3. ARSURI TERMICE / ELECTRICE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  VI. Codul roşu
  - suspiciunea mai multor victime grav afectate P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E P1 P1
  - inconştient, după arsura termică/ electrică E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - nivel scăzut al conştienţei după arsura termică/electrică E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - suspect de leziuni datorate inhalării de fum E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/fată (adult) E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată / leziune corozivă sau dacă implică cap/fată (copil sub 10 ani) E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  VII. Codul galben
  - a fost inconştient, recuperează treptat E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/ leziuni corozive fară implicarea capului/feţei (adulţi) E P1 P3 P1 P2 P1-E E P1 P1
  - mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/ leziuni corozive fară implicarea cap/fată (copil sub 10 ani) E P1 P3 P1 P2 P1-E E P1 P1
  - corozive în ochi E P1 P3 P1 P2 P1-E E P1 P1
  - poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă, necunoscându-se dacă sunt victime E P1 P1 P1 P1 E - P1 P1
  - cadere de la înaltime sub 4 metri, pacient conştient fară semne de traumatism grav E P1 P1 P2 - - - P1 P1
  VIII. Codul verde
  - arsură electrică cu electricitate casnică (220V), constient, nu este cunoscut cardiac - P1 P1 E E E E P1 P1
  - arsuri minore - P1 P1 E - - P2 P1 P1
  - cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării, conştient fară semne de leziuni grave - P1 P1 E - - E P1 P1
  - implicat în accident / incident fără simptome - P1 P1 P2 E - E P1 P1
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  IX. INEC/IMERSIE ÎN APĂ EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  X. Codul roşu
  - mai multe victime, imersie în apă sau dispărute E P1 P1 P1 P1 P1-E E P1 P1
  - imersie în apă confirmată, inconstient E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - victimă aflată încă în apă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - pacient cu imersie în apă mai mult de un minut E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - accident prin saritură în apă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - leziune extinsă şi imersie în apă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - suspiciune de hipotermie E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - dezorientat/confuz, fară dificultăţi în respiraţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - tusă severă posibilă aspiraţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  XI. Codul galben
  - pacient conştient fară dificultate în respiraţie - P1 P1 P2 E E E P1 P1
  - leziuni aparente minore - P1 P1 P2 E E E P1 P1
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  XII. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XIII. Codul roşu
  - mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E P1 P1
  - victimă aflată incă în apa P1 P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - inconştient după scufundare E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - tegumente reci şi umede, aproape sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - confuz sau agitat după scufundare E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - paralizie sau ameţeli în diferite părti ale corpului E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - leziuni extinse vizibile E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - suspiciune de hipotermie moderată sau severă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) - P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  XIV. Codul galben
  - tusă severă după scufundare, hipotermie uşoară - P1 P2 P1 - E E E E
  XV. Codul verde
  - pacient conştient fară dificultăţi în respiraţie sau alte simptome - E P1 P2 - E E E E
  - leziuni minore după scufundare - P1 P1 P2 - E E E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  XVI. MUŞCĂTURI DE ANIMALE / ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XVII. Codul roşu
  - inconstient E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - dificultati în respiratie E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - tegumente palide şi umede, aproape sincopa E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - muscatura de vipera cu simptome generale E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - muşcatură de viperă la copil mic E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - hemoragie necontrolată după muscatură E P1 P3 P2 P1 P1-E P1 E
  - intepatură de insecte în gură sau gâtul unui copil E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  XVIII. Codul galben
  - muşcatură de viperă fără simptome generale - P1 P3 P1 P2 E E E E
  - intepătură de insectă de peste o ora cu simptome generale făra semene de şoc - P1 P1 P1 P2 E E E E
  - muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă - P1 P3 P2 P1 E E P1 E
  - hemoragie controlată după muşcătură - P1 P1 P2 P3 E E P1 E
  XIX. Codul verde
  - întepatură de insectă de peste o ora fară simptome generale - E P2 P3 E - P1 E E
  - înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală - P1 P2 P3 E - P1 E E
  - muşcătură de animal cu leziune tegumentară - P1 P1 E E - P2 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XX. COD ROŞU
  - Susp. Mai multe victime grave P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E P1 P1
  - Susp. Inconştient în urma accidentului E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Greutate la respiraţie în urma accidentului E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Paralizie E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Paloare, transpiraţii, aproape inconştient E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Sângerare necontrolabilă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gîtului, a abdomenului sau a coapsei. E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Fractura de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Extremitate smulsa deasupra nivelului degetelor. E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Pacient carcerat, blocat ..etc E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - Cadere de peste 4 metri fară alte criterii de urgenţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Susp. De traumatism prin energie mare, informaţii neclare E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - Dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Dureri mari (fără alte criterii de urgenta) E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  XXI. COD GALBEN
  - O singura fractura sub genunchi - P1 P1 E E E E P1 E
  - Fractura antebraţului - P1 P1 E E E E P1 E
  - Susp. Fractura col de femur - P1 P1 P2 E E E P1 E
  - Sângerare controlata - P1 P1 P2 E E E P1 E
  - Cădere de la 3-4 metri (fară alte criterii de urgenţă) - P1 P1 P2 E E E P1 E
  - Dureri moderate (fară alte criterii de urgenţă) - P1 P1 P2 E E E P1 E
  XXII. COD VERDE
  - Cădere sub 3 metri (fară alte criterii de urgenţă) - P1 P1 E E - E P1 E
  - Plăgi şi contuzii, leziuni minore - P1 P1 E E - E P1 E
  - Implicat în accident, fără simptome - P1 P1 E E - E P1 E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  XXIII. INTOXICAŢII, COPII EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XXIV. COD ROŞU
  - Inconştient în urmă intoxicării E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Dificultăţi în respiraţii relatate la întoxicaţia E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Greutate în deglutiţie în urmă intoxicaţiei E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Paloare, transpiraţii şI obnubilare E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Convulsii în urmă întoxicaţiei E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Informaţii neclare despre substanţe şi simptome E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  XXV. COD GALBEN
  - Ingestia recentă a unor doze periculoase, fară alte criterii de urgenţă E P1 P3 P1 P2 P1-E E E E
  - Alcaloid sau acid în gură, fară alte criterii de urgenţă E P1 P3 P1 P2 P1-E E E E
  - Ingestie de derivate petroliere cu simptome minore E P1 P2 P1 E E E E E
  - Ingestie de nicotină fară alte criterii de urgenţă E P1 P2 P1 E E E E E
  XXVI. COD VERDE
  - Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase E E P1 P2 E E P3 E E
  - Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă. E E P1 E E E P2 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  XXVII. LEZIUNI ALE CAPULUI FEŢEI ŞI ALE GÎTULUI EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XXVIII. COD ROŞU
  - Inconştient mai mult de 5 minute E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Dificultăţi în respiraţie în urmă unui traumatism cranian E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită. E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Trauma craniana şi convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Trauma craniana şi paralizie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Palid, transpirat, obnubilat E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Strivire sau plagă penetranta a feţei, mandibulei sau a gîtului. E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Trauma craniana cu alte leziuni semnificative E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Pacient carcerat sau blocat E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - Accident forestier E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Cădere peste 4 metrii fară alte criterii de urgenţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Suspect trauma indusă prin energie mare, informaţii neclare E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Dureri intense nesuportabile. E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  XXIX. COD GALBEN
  - A fost inconştient, acum mai bine E P1 P2 P1 E E E
  - Leziuni faciale semnificative fară alte criterii de urgenţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Sângerare controlată E P1 P1 E E E E
  - cădere 3-4 metri fară alte criterii de urgenţă E P1 P1 E E - E
  - Dureri moderate fără alte criterii de urgenţă E P1 P1 E E - E
  - Antecedente de dureri precordiale, ameţeli acute, cefalee , diabet E P1 P2 P1 E - E
  XXX. COD VERDE
  - Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă - P1 P1 E - - E
  - Plăgi, contuzii,leziuni minore - P1 P1 E - - E
  - Implicat în accident fără semne sau leziuni - P1 P1 E - - E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  XXXI. HIPO- HIPERTERMIA EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XXXII. COD ROŞU
  - Dificultate în respiraţie cu hipotermie E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Alte leziuni extinse cu hipotermie E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Susp. de hipotermie gravă, sub 32 grade E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  - Pacient slăbit cu susp. de hipertermie E P1 P3 P2 P1 P1-E E
  XXXIII. COD GALBEN
  - Susp. hipotermie moderată, fără alte criterii de urgenţă E P1 P2 P1 E E P2
  - Susp. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate E P1 P2 P1 E E P2
  - Degeratură localizată E P1 P2 P1 - - P2
  - Pacient altfel sănătos cu susp. de hipertermie E P1 P2 P1 - - P2
  XXXIV. COD VERDE
  - Hipotermie uşoară fară alte simptome - E P1 P2 - - E
  - Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine. - E P1 P2 - - E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  11. INCIDENT MAJOR EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XXXV. COD ROŞU
  - Incendiu - Explozie P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Prăbuşire de avion P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Accident de tren - tram. P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Accident rutier P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Dezastru natural P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Scăpări de gaze P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Accident naval P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Atac terorist , război P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Alte dezastre P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  - Posibile dezastre sau accidente în masă P1 P1 P1 P1 P1 P1-E E + +
  ┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤│ │Prim ajutor│ Asistenţă medicală │Alte echipaje││ │ calificat │de urgenţă/consultaţii│ de ││ │ │ de urgenţă │ intervenţie │├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤│ 12. LEZIUNI CHIMICE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU ││ │ (Fară │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publică│Pom- ││ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri││ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤│ XXXVI. COD ROŞU │├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤│ - Susp. Multiple victime │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Inconştient în urma leziunilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ chimice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Nivelul de conştienţă scăzut în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ accidentului chimic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Greutate în respiraţie în urmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ incidentului chimic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Dificultate în respiraţie în urmă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ accidentului chimic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Palid, transpirat, aproape inconştient│ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Corosivă la adult │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Peste 10% leziuni cu subst. Corosivă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la copii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Ingestie de subst. alcaloidă la copii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Susup. de leziuni grave. Nu avem │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ informaţii clare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Incident major │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Scapări de gaze sau pericol de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ explozie în zonă populata │ P1 │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Accident cu subst. hazardoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ implicate │ P1 │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Ingestie de substante caustice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ antigel, organofosforice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤│ II.COD GALBEN │├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤│ - Leziune caustica la nivelul gurii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ adult, fără alte criterii de urgenţă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ vorbeste clar nerăguşit. │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Sub 15% arsuri sau leziuni corosive │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la adult, fără alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ urgenţă, fără cap/faţă │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Sub 10% arsuri sau leziuni corosive │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la copil, fără alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ urgenta fără cap / faţa │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Leziune corosivă oculară │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Ingestie de derivate petroliere fară │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ alte semne de urgenţă │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Inhalare dee gaze sau de subst. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Chimice fără alte criterii de urgenţă │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Poliţia, Pompierii cer sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ logistic fără a se ştie dacă sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ victime │ E │P1 │P2 │ P2 │ P1│ E │ E │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤│ XXXVII. COD VERDE │├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤│ - Leziuni minore prin corosive │ - │ E │P1 │ E │ - │ - │ E │ E │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Implicat în accident, fară alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ simptome, semne │ - │ E │P1 │ E │ - │ - │ E │ E │ E │├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤│ │Prim ajutor│ Asistenţă medicală │Alte echipaje││ │ calificat │de urgenţă/consultaţii│ de ││ │ │ de urgenţă │ intervenţie │├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤│ 13. ACCIDENT RUTIER │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU ││ │ (Fară │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publică│Pom- ││ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri││ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤│ XXXVIII. COD ROŞU │├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤│ - Susp. Multiple victime cu leziuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ serioase │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Inconştient în urma accidentului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Dispnee în urma accidentului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Stare de conştienţă în scădere sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ obnubilare prelungită. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Traumă craniană cu nelinişte, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ agresiv sau convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Palid, transpirat obnubilat. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Paralizie în urma accidentului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Strivire sau leziuni penetrante la │ │ │ │ │ │ │ │ ┤ ││ nivelul capului, al gâtului, al │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ toracelui, al abdomenului sau al │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ coapsei. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Leziuni semnificative la nivelul unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sau mai multor părţi ale corpului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Fractura de femur, sau multiple │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fracturi deasupra nivelului mâinii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sau a piciorului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Victima blocată │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Susp. Trauma prin energie mare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ informaţii neclare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Accident cu substanţe chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ periculoase │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Dureri precordiale, ameţeli, cefalee, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ diabet preexistente │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - A fost inconştient dar acum este bine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi fară alte criterii de urgenţă │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Durere intensa fără alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aparente de urgenta │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤│ XXXIX. COD GALBEN (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o institutie medicală) │├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤│ - Fractură izolată a antebraţului sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sub niv. Genunchiului fără alte leziuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Situaţia confirmată de persoana │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ autorizată │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Susup. Fractură col de femur │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Leziuni faciale minore fară alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ criterii de urgenţă │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Sângerare controlata fără alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ criterii de urgenta. Situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ confirmata de persoana autorizata │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Durere moderata fară alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de urgenţă │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Poliţia, Pompierii cer sprijin fară │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ a se ştie dacă sunt victime, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DISTANTA MICA permite cererea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sprijin rapid. │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ - │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤│ XL. COD VERDE (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) │├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤│ - Plăgi, contuzii , leziuni minore │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (confirmat de medic sau personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sanitar calificat) │ E │P1 │P1 │ E │ E │ - │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Implicat în accident fară alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ simptome sau semne │ E │P1 │P1 │ E │ E │ - │ E │ P1 │ E │├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤│ - Implicat în accident în ultimele │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 24 ore, acum acuză dureri sau vrea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ să fie consultat de medic │ E │E │P1 │ E │ E │ - │ E │ P1 │ E │└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XII. COD ROŞU
  - suspect de afecţiuni severe E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - inconştient după violenţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - Dispnee după violenţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - nivel scăzut al stării de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - leziuni la nivelul capului şi convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - paralizie după violenţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - leziuni severe suspecte, informaţii neclare E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  XLII. CODUL GALBEN
  - leziuni faciale fără alte criterii de urgentă E P1 P1 P2 E E E P1 E
  - leziuni produse prin înjunghiere, armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei E P1 P3 P1 P2 E E P1 E
  - fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) E P1 P1 P2 E E E P1 E
  - leziuni minore cauzate de arme E P1 P1 P2 E E E P1 E
  - pacientul a fost inconştient, îşi revine treptat E P1 P3 P2 P1 E E P1 E
  - sângerare controlată (fără alte criterii de urgenta) E P1 P2 P1 E E E P1 E
  - durere severă E P1 P3 P2 P1 E E P1 E
  - victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenta) E P1 P3 P1 P2 E E P1 E
  - victimă a violenţei cu reacţie psihică acută E P1 P2 P1 E E E P1 E
  - asistenţă la cererea poliţiei E P1 P3 P2 P1 E E P1 E
  XLIII. CODUL VERDE
  - leziuni minore neproduse de arme - E P1 P2 E - E P1 E
  - victimă a violenţei, nu sunt leziuni evidente, fără reacţie psihică - E P1 P2 E - E P1 E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  15. ALERGII EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XLIV. CODUL ROŞU
  - inconştient după reacţia alergică E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - reacţie alergică, edem glotic E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - rece şi transpirat, aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  XLV. CODUL GALBEN
  - reacţie acută, fără afectarea respiratiei sau a stării de conştienţă E P1 P2 P1 E E E E E
  - antecedente de şoc anafilactic, expunere fără simptome E P1 P2 P1 E E E E E
  XLVI. CODUL VERDE
  - prurit şi eritem - E P3 P2 - - P1 E E
  - reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min după expunere - E P3 P2 E - P1 E E
  - îngrijorare în privinţa reacţiei alergice, fără simptome în prezent - E P3 P2 E - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  16. SINCOPA EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XLVII. CODUL ROŞU
  - Inconştient, obnubilat E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - inconştient, respiraţie anormală E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - antecedente neclare de boală sau inconştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - aproape de sincopă, palid şi transpirat E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cefalee intensă acută anormală, pierderea stării de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - sângerare nedatorată unui traumatism, pierderea stării de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  XLVIII. CODUL GALBEN
  - Paralizie, slabiciune sau dificultăţi de vorbire, trezibil E P1 P2 P1 E E E E E
  - episoade severe sincopale în ultimele 24 h,trezibil momentan şi fără alte simptome E P1 P2 P1 E E E E E
  - pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian E P1 P2 P1 E E E E E
  - pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri /alcool E P1 P2 P1 E E E E E
  - suspect de convulsii febrile, recuperează, E P1 P2 P1 E E E E E
  - pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii, în revenire E P1 P2 P1 E E E E E
  XLIX. CODUL VERDE
  - lipotimie, bine acum - E P3 P2 - - P1 E E
  - suspect sincopă la NTG, acum bine - E P3 P2 - - P1 E E
  - aproape de sincopă, bine acum - E P3 P2 - - P1 E E
  - cunoscut epileptic, tendinţă la sincopă, recuperează - P1 P1 P2 - - P2 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  17. SÂNGERAREA EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  L. CODUL ROŞU
  - inconştient şi sângerează, cauză netraumatică E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee şi sângerare, de cauză nontraumatică E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - aproape de sincopă, palid şi transpirat E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - hematemeză, palid şi transpirat E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - scaune închise la culoare şi tare, pacient transpirat, palid E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare semnificativă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - sângerare masivă necontrolată. E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LI. CODUL GALBEN
  - sângerare limitată necontrolată - P1 P1 P2 E E E E E
  - hematemeză, fără semn de şoc - P1 P2 P1 E E E E E
  - scaune tari, închise la culoare - E P2 E - - P1 E E
  - sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare minoră - E P1 P2 - - P1 E E
  - sângerare vaginală, mai mult de trei tampoane /oră, fără semne de şoc - E P1 P2 - - E E E
  - hemoragie nazală incontrolabilă - E P2 E - - P1 E E
  LII. CODUL VERDE
  - sarcină sub 20 de săptămâni, sângerare, dureri asemănătoare celor menstruale - - E E - P1 E E
  - fără sarcină, sângerare vaginală anormală, altfel bine - - E E - P1 E E
  - hematurie - - E E - P1 E E
  - epistaxis minor - - E E - P1 E E
  - sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante, altfel bine - - E E - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  18. DURERI TORACICE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LIII. CODUL ROŞU
  - inconştient după durere toracică E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee şi durere toracică E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - durere toracică tipică în infarctul de miocard E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - durere toracică, palid şi transpirat E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - durere toracică aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - suspectarea unor probleme cardiace severe, persoana care face apelul nu se află lângă pacient E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LIV. CODUL GALBEN sau roşu (se evaluează individual)
  - durere toracică, greaţă E P1 P3 P2 P1 E E E E
  - durere toracică, tahicardie E P1 P3 P2 P1 E E E E
  - durere toracică, atipică IM, în plină sănătate E P1 P3 P2 P1 E E E E
  - antecedente de angină, efect pe termen scurt la NTG E P1 P3 P1 P2 E E E E
  - debut brusc de tahicardie, fără dureri toracice E P1 P3 P2 P1 E E E E
  LV. CODUL VERDE
  - durere la respiraţie sau exerciţii, în plină sănătate - E P3 P2 E - P1 E E
  - aritmie cardiacă, simte că se pierd bătăi ale inimii, altfel bine - E P3 P2 E - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  19. DIABET ZAHARAT EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LVI. CODUL ROŞU
  - cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - diabetic cunoscut, dispneeic E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - diabetic cunoscut, prezintă convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - diabetic cunoscut cu dureri toracice severe E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LVII. CODUL GALBEN sau roşu (se evaluează individual)
  - nivel scăzut al stării de conştienţă, incapabil de a ingera lichide E P1 P3 P2 P1 E E E E
  - palid, transpirat, aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 E E E E
  - comportament anormal sau neobişnuit E P1 P3 P1 E E P2 E E
  - cunoscut diabetic, 55 obosit sau starea generală evident alterată E P1 E P1 P2 E P3 E E
  - diabetic aflat pe tratament cu tablete, cu nivel scăzut al glicemiei, recuperează E P1 E P1 E - P2 E E
  - temperatură sau alte simptome generale (intotdeauna cod galben decit dacă se suspicioneaza infarct) E P1 E P2 E - P1 E E
  LVIII. CODUL VERDE
  - temperatură, fără alte simptome generale, - - E P2 E - P1 E E
  - infecţie localizată, fără alte simptome generale - - E P2 E - P1 E E
  - pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fără simptome - - E P2 E - P1 E E
  - pacient diabetic, insulino-dependent, alert după ingerare de zahăr - - E P2 E - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  20. TEMPERATURĂ EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LIX. CODUL ROŞU
  - inconştient, temperatură crescută E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacient slabit, temperatură şi dispnee marcată - P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - motiv pentru a suspectarea unei stări septice sau meningită - P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacient slăbit, temperatură, dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) - P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LX. CODUL GALBEN
  - temperatură, pacient cu răspuns imunitar deficitar - - E P2 E - P1 E E
  - pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare - - E P2 E - P1 E E
  - pacient diabetic cu temperatură - - E P2 E - P1 E E
  LXI. CODUL VERDE
  - gripă sau răceală - - E E - - P1 E E
  - roşu în gât, altfel bine - - E E - - P1 E E
  - temperatură, altfel bine - - E E - - P1 E E
  - tuse, altfel bine - - E E - - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  21. OBSTETRICĂ / GINECOLOGIE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXII. CODUL ROŞU
  - pacientă inconştienta cu probleme ginecologice/obstetrice E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee, probleme ginecologice/ obstetrice E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - contracţii puternice între săpt. 20- 36 de sarcină E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii în timpul sarcinii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXIII. CODUL GALBEN
  - durere severă, pacienta slăbita (nu este însărcinata) - P1 P3 P2 P1 E E E E
  - traumatism abdominal în sarcină, fără contracţii sau sângerare, pacienta nu prezinta alte probleme vitale - P1 P3 P1 P2 E E E E
  - durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină - E E P2 E E P1 E E
  - sângerare minimă, sarcină peste 20 de săptămâni - E P3 P2 - E P1 E E
  - preeclampsie în antecedente, cefalee - P1 P3 P1 E E P2 E E
  - sângerare mai mare de trei tampoane/ oră, altfel bine şi nu prezinta semne de soc - - P2 E E E P1 E E
  LXIV. CODUL VERDE
  - sângerare minoră, la sarcină mai mică de 20 de săpt. - - P2 E - - P1 E E
  - crampe menstruale, sarcină mai mică de 20 de săpt. - - P2 E - - P1 E E
  - dureri abdominale şi temperatură, fără sarcină, fără slăbiciuni - - E P2 - - P1 E E
  - dureri nespecificate, fără sarcină, fără slăbiciune - - E P2 - - P1 E E
  - dureri neobisnuite, fără sarcină, fără slăbiciune - - E P2 - - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  22. AVC (APOPLEXIE) EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXV. CODUL ROŞU
  - inconştient, suspect de AVC E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee suspect AVC E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii prezente, suspect AVC E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - inconştient mai mult de 20 min. E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei, simptomele apoplexiei E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cefalee bruscă, intensă (violentă) E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - traumatism cranian recent, simptome de apoplexie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXVI. CODUL GALBEN
  - hemiplegie, altfel fără probleme - P1 P2 P1 E E P3 E E
  - slabiciune bruscă şi amorţeală la nivelu membrelor superioare şi inferioare - P1 P2 P1 E E P3 E E
  - dificultăţi acute în vorbire - P1 P2 P1 E E P3 E E
  - diabetic şi simptomele apoplexiei - P1 P2 P1 E E P3 E E
  - AVC, pacienţi internaţi la azile de bătrâni - E P2 P1 E E P3 E E
  LXVII. CODUL VERDE
  - paralizie după semne de AVC, recuperare rapidă - P1 P2 P1 E E P3 E E
  - paralizie după semne de AVC recuperat acum - P1 P2 P1 E E P3 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  23. CEFALEE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXVIII. CODUL ROŞU
  - pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconstienta E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cefalee şi dispnee marcată E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cefalee şi temperatură mare, redoare de ceafă, slăbiciune, posibil eritem E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cefalee severă şi convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXIX. CODUL GALBEN
  - cefalee intensă acută, descris ca o durere nemaiavută până acum - E E P2 E - P1 E E
  - cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral, fără alte criterii de urgenta. - P1 P3 P2 P1 - E E E
  - sarcină cu cresterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenta - E P2 P1 E - P3 E E
  - pacient cu operaţie de şunt, cefalee agravată, fără alte criterii de urgenta - E P2 P1 E - P3 E E
  - pacient slăbit, cefalee neclară - E E P2 E - P1 E E
  LXX. CODUL VERDE
  - creştere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice - - E P2 - - P1 E E
  - antecedente de migrenă, cefalee cefalee tipică de migrenă - - E P2 - - P1 E E
  - cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă, sensibilitate la sunet şi lumină) - - E P2 - - P1 E E
  - cefalee fără alte simptome - - E P2 - - P1 E E
  - suspect sinuzită - - E P2 - - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  24. CONVULSII EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXXI. CODUL ROŞU
  - nu respiră normal după convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii pentru prima oară, inconştient E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii în derulare, mai mult de 5 min. E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacient obnubilat între convulsii frecvente E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - obnubilat 20 de min. După convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - însărcinată cu convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - diabetic cu convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii după leziune craniană recentă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii în derulare, concomitent supradoză de medicamente E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii în derulare, concomitent abuz de narcotice E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - eritem, febră şi convulsii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXXII. CODUL GALBEN
  - trezibil după 20 min. După convulsii E P1 P2 P1 E E E E E
  - recuperează după convulsii E P1 P2 P1 E E E E E
  - convulsii, concomitent abuz îndelungat de alcool E P1 P2 P1 E E E E E
  LXXIII. CODUL VERDE
  - antecedente de epilepsie, recuperare din criza epileptică - P1 P2 P1 E - P3 E E
  - copil sub şase ani, antecedente de convulsii febrile, recuperează - P1 P P2 E - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  25. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXXIV. CODUL ROŞU
  - inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee cu durere abdominală sau de spate - P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - aproape sincopă, nivel scăzut de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - durere intensă abdominală sau de spate, palid şi transpirat sau aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacient peste 50 de ani cu debut brusc E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - vomită sânge, palid şi transpirat sau aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - scaune tari şi închise la culoare, palid şi transpirat sau aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - femeie, însărcinată cu dureri abdominale acute, în flancul inferior E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - palid şi transpirat sau aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXXV. CODUL GALBEN
  - dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenta - E P3 P2 E - P1 E E
  - dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară, nevoie de a se mişca - E P3 P2 E - P1 E E
  - vosminte ca zaţul de cafea - P1 P2 P1 E E E E E
  - femeie, însărcinată, cu dureri acute abdominale în flancul inferior, fără sângerare - P1 P2 P1 E E E E E
  LXXVI. CODUL VERDE
  - durere nespecifică, altfel bine - E P3 P2 - - P1 E E
  - diaree şi vomă, altfel bine - - P3 P2 - - P1 E E
  - suspect apendicită, altfel bine - E P3 P2 - - P1 E E
  - dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat, probleme la urinare - - P3 P2 - - P1 E E
  - temperatură, dureri de spate în zona inferioară - - P3 P2 - - P1 E E
  - dureri abdominale care durează mai mult de o zi, nu se deteriorează - - P3 P2 - - P1 E E
  - dureri constrictive în abdomen, constipaţie - - P3 P2 - - P1 E E
  - dureri de spate - - P3 P2 - - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  27. PSIHIATRIE / SUICID EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXXVII. CODUL ROŞU
  - inconştient după tentativă violentă de suicid E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - inconştient, obnubilat după supradoză/intoxicaţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispneea (fără suspiciune de hiperventilaţie) E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 P1
  - tentativă serioasă cu violenţă de suicid E P1 P3 P2 P1 P1-E E P1 E
  - supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXXVIII. CODUL GALBEN
  - confuzie instalata brusc şi comportament anormal fără functii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată E P1 P3 P1 E E P2 P1 E
  - zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii, sângerare controlabilă E P1 P1 P2 E E E P1 E
  - ameninţare serioasă de suicid E P1 P2 P1 P1 E P1 P1 P1
  - posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denota amenintare de functii vitale E P1 P3 P1 P2 E E E E
  - delirium tremens E E P3 P1 E E P2 E E
  - apel la cererea poliţiei / fără persoane în pericol vital E P1 P2 P1 E E E - E
  - pacientul doreşte să vorbească cu un medic E P1 E P1 P1 E P1 E E
  LXXIX. CODUL VERDE
  - antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicita este cunoscuta şi corespunde antecedentelor) - E P2 P3 E - P1 E E
  - gânduri de suicid E P1 P3 P1 P2 E E P1 E
  - pacient deprimat, fără intenţii de suicid - E P3 P2 - - P1 E E
  - ingestie de substanţe toxice, în doză minimală - P1 P1 P2 E - E E E
  - simptome de abstinenţă (sevraj) - E P2 P1 E - P3 E E
  - atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii - P1 P2 P1 E - E P1 E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  28. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXXX. CODUL ROŞU
  - inconştient nu respiră normal E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacient slăbit, dispnee E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - palid şi slăbit, aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee, dureri toracice constrictive E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - ciză de astm, nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee, nu poate vorbi coerent E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - copil sub 12 ani , în poziţie şezândă, cianotic E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - slăbit, pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) - P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - suspect de corp străin în găt, nu poate vorbi, tuşeşte sau plănge E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - leziuni la nivelul toracelui şi dispnee E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee moderată - persoană care a născut recent, fractură recentă, membru cu aparat gipsat, spitalizare recentă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXXXI. CODUL GALBEN
  - dispnee, fără motiv clar, fără cianoza, transpiratii ..etc. - E P3 P2 - - P1 E E
  - dispnee, altfel bine - E P3 P2 - - P1 E E
  - sughiţ, tuse uscată, altfel bine - E P3 P2 - - P1 E E
  - suspect corp străin în gât, poate vorbi, tuşeşte şi / sau plânge - E P3 P2 - - P1 E E
  LXXXII. CODUL VERDE
  - temperatură, tuse, spută de culoare verde-gălbuie - - E P2 - - P1 E E
  - parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor - E P3 P2 E - P1 E E
  - tuse, altfel bine - - - E - - P1 E E
  - suspect corp străin în gât, fără dificultăţi respiratorii acum - P1 P2 E E E P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  29. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXXXIII. CODUL ROŞU
  - inconştient, obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - persoana care face apelul/ aparţinătorii se simt ameninţaţi E P1 P3 P1 P2 P1-E E P1 P1
  - supradoză/intoxicaţie şi simptome critice E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - palid şi transpirat aproape de sincopă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii care durează mai mult de 5 min E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - cocaină sau crack cu dureri toracice E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXXXIV. CODUL GALBEN
  - posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice / functii vitale amenintate E P1 P2 P1 E E E E E
  - delirium tremens E E P3 P1 E E P2 E E
  - convulsii, terminate acum E P1 P2 P1 E E E E E
  - apel la cererea poliţiei E P1 P1 P2 E E E E E
  LXXXV. CODUL VERDE
  - ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome - P1 P1 P2 E - E E E
  - simptome de sevraj - E P3 P2 E - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  30. COPIL BOLNAV EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXXXVI. CODUL ROŞU
  - inconştient, obnubilat (fără convulsii febrile) E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - nu respiră E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - copil slăbit cu dispnee E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - suspiciune de corp străin în gât, nu poate vorbi sau plânge E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - slăbit, copil febril, dificultăţi la deglutiţie, sialoree....( posibil epiglotită) E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - copil slăbit şi iritabil, febră (meningită sau septicemie?) - P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - pacient obnubilat după 20 de minute, sau se suspectează convulsii febrile E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  LXXXVII. CODUL GALBEN
  - dispnee, dar în general bine - E P3 P2 E E P1 E E
  - copil agitat, cu temperatură - E P3 P2 E E P1 E E
  - copil slăbit , cu debut rapid al bolii - P1 P3 P1 E E P2 E E
  - copil slăbit, simptome neclare - P1 P3 P1 E E P2 E E
  - convulsii instalate pentru prima oară, acum trezit - P1 P3 P2 E E P1 E E
  - temperatură înaltă (peste 40grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi incadrat şi sub rosu) - P1 P3 P2 P1 E P3 E E
  - diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) - E P3 P2 E E P1 E E
  LXXXVIII. CODUL VERDE
  - antecedente de convulsii febrile, trezit după o criză recentă - - P3 P1 E E P2 E E
  - gât roşu, astfel bine - - E E - - P1 E E
  - temperatură, altfel bine - - E E - - P1 E E
  - tuse, altfel bine - - E E - - P1 E E
  - simptomele unei răceli obişnuite - - E E - - P1 E E
  - corp străin în nas sau ureche - - E E - - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  31. URECHEA EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  LXXXIX. CODUL ROŞU
  - inconştient, nu respiră normal E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - leziune la nivelul urechii, nivel al stării de conştienţă scăzut E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Ameteala, nivel scăzut al stării de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Ameteala, paralizie E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Ameteala, dureri toracice E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - Ameteala, palid şi transpirat E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  XC. CODUL GALBEN
  - leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă E P1 P1 P2 E - E E E
  - scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însa pacientul este constient şi nu prezinta alte simptome sau probleme E P1 P3 P2 P1 - E E E
  XCI. CODUL VERDE
  - dureri în ureche - - E E - - P1 E E
  - secreţii din ureche - - E - - - P1 E E
  - leziuni minore la ureche - - E - - - P1 E E
  - ameteala trecatoare, fără alte simptome - - E - - - P1 E E
  - suspect sindrom de hiperventilaţie - - E - - - P1 E E
  - zgomote în urechi - - E - - - P1 E E
  - corp străin în canalul auditiv - - E - - - P1 E E
  Tipul şi codul urgenţei Tipul echipajului
  Prim ajutor calificat Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă Alte echipaje de intervenţie
  32. OCHIUL EPA (Fară capaci- tate trans- port) EPA B2 EMU B2 EMU B1/C2 TIM C1 ESA ECU Ordine publică ISU Pom- pieri
  XCII. CODUL ROŞU
  - inconştient după ce a acuzat probleme de vedere E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - dispnee şi tulburări ale vederii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  - leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă E P1 P3 P2 P1 P1-E E E E
  XCIII. CODUL GALBEN
  - leziuni majore, izolate a ochiului, fără scăderea nivelului stării de conştienţă E P1 P2 P1 E E E E E
  - leziuni corozive la ochi E P1 P2 P1 E E E E E
  - dureri acute în ochi, pacient slăbit (glaucum acut ?) E P1 P2 P1 E E E E E
  - ingerare de metanol sau etilen glicol E P1 P2 P1 E E E E E
  - tulburări de vedere, fără un motiv aparent E E P3 P2 E E P1 E E
  XCIV. CODUL VERDE
  - leziuni izolate minore - E P2 - - - P1 E E
  - dureri acute în ochi, fără alte simptome - - P2 - - - P1 E E
  - conjunctivită - lacrimare, usturime la nivelul ochilor - - P2 - - - P1 E E
  - Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudura, albeaţă - - P2 - - - P1 E E
      P1= Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv    P1-S = Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv în cazuri speciale justificate    P2= Prioritate 2 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există    echipaje disponibile sau în apropriere din categoria P1, sau în cazul în care se trimit    mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1    P3= Prioritate 3 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există    echipaje disponibile sau în apropriere din categoria P1 şi P2, sau în cazul în care se    trimit mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1 şi P2.    E= Astfel de echipaje se trimit ca excepţie în cazul în care se află în imediata    vecinatate a cazului sau în cazul în care nu există alte echipaje disponibile.    Trimiterea lor nu exclude obligativitatea trimiterii unui echipaj de intervenţie    adecvat cazului.
   +  Anexa 10PROGRAMA ANALITICĂpentru cursul de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare
  ┌───┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───┬───────────────────┬────────┐│Nr.│ │ │ Timp alocat pentru │Bi │ Indicaţii │ Mod de ││crt│ Tema │ Exerciţiul │ învăţământ, din care: │bli│ metodico- │evaluare││ │ │ ├────────┬────────┬────────┤o │ organizatorice │a cunoş-││ │ │ │Cursuri │Lucrări │Aplica- │gra│ │tinţelor││ │ │ │ teore- │practice│ ţii │fie│ │ ││ │ │ │ tice │ │practice│ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL I/Partea I ││Resuscitarea cardio-pulmonară de bază fără echipamente │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│ 1.│Lanţul │Componentele lanţului │ 45 min.│ │ │ │Se vor prezenta │ ││ │supravie- │supravieţuirii │ │ │ │ │componentele │ ││ │ţuirii │Locul pompierului şi a │ │ │ │ │lanţului, │ ││ │ │echipajului de prim │ │ │ │ │succesiunea lor, │ ││ │ │ajutor în cadrul lanţului│ │ │ │ │importanţa fiecărei│ ││ │ │supravieţuirii │ │ │ │ │componente, │ ││ │ │ │ │ │ │ │efectele lipsei │ ││ │ │ │ │ │ │ │uneia sau mai │ ││ │ │ │ │ │ │ │multor componente. │ ││ │ │ │ │ │ │ │Se va explica rolul│ ││ │ │ │ │ │ │ │pompierului │ ││ │ │ │ │ │ │ │ca persoană, ca │ ││ │ │ │ │ │ │ │membru al unei │ ││ │ │ │ │ │ │ │echipe de prim │ ││ │ │ │ │ │ │ │ajutor şi ca │ ││ │ │ │ │ │ │ │membru al unei │ ││ │ │ │ │ │ │ │echipe medicale │ ││ │ │ │ │ │ │ │de intervenţie cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │medic. │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ 2.│Resuscitarea │Cauzele stopului cardio- │ 35 min.│ │ │ │Se vor prezenta │Teoretic││ │cardio- │respirator la adult. │ │ │ │ │cauzele stopului │Practic ││ │pulmonară │ABC -ul resuscitării. │ │ │ │ │cardio-respirator │Simulări││ │de bază │Pacientul fără puls şi │ │ │ │ │şi operaţiunile de │ ││ │la adult │fără respiraţie eficienta│ │ │ │ │bază în │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤resuscitare, ├────────┤│ │ │Verificarea respiraţiei │ 40 min.│ │ │ │folosindu-se │Teoretic││ │ │(respiraţia eficientă) │ │ │ │ │mijloacele │Practic ││ │ │Verificarea pulsului la │ │ │ │ │intuitive avute la │Simulări││ │ │adult │ │ │ │ │dispoziţie │ ││ │ │Verificarea stării de │ │ │ │ │Se prezintă │ ││ │ │inconştienţă la adult │ │ │ │ │operaţiunile │ ││ │ │Recunoaşterea stopului │ │ │ │ │necesare a fi │ ││ │ │cardio-respirator │ │ │ │ │executate şi se vor│ ││ │ │Deschiderea cailor │ │ │ │ │utiliza mijloacele │ ││ │ │aeriene şi dezobstrucţia │ │ │ │ │de tehnică │ ││ │ │manuală a acestora │ │ │ │ │didactică avute la │ ││ │ │Respiraţia artificială │ │ │ │ │dispoziţie │ ││ │ │gură la gură │ │ │ │ │ │ ││ │ │Respiraţia artificială │ │ │ │ │ │ ││ │ │gură la nas │ │ │ │ │ │ ││ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤│ │ │Deschiderea cailor │ │300 min.│ 60 min.│ │ │Teoretic││ │ │respiratorii şi veri- │ │ │ │ │ │Practic ││ │ │ficarea respiraţiei │ │ │ │ │ │Simulări││ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │ │ ││ │ │carotidian la adult şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │numărarea pulsului timp │ │ │ │ │ │ ││ │ │de un minut │ │ │ │ │ │ ││ │ │Respiraţia artificială │ │ │ │ │ │ ││ │ │gură la gură la adult │ │ │ │ │ │ ││ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ ││ │ │Resuscitarea cardio- │ │ │ │ │ │ ││ │ │pulmonară de bază la │ │ │ │ │ │ ││ │ │adult efectuată de un │ │ │ │ │ │ ││ │ │singur salvator │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ 3.│Resuscitarea │Cauzele stopului cardio- │ 20 min.│ │ │ │Se vor prezenta │Teoretic││ │cardio- │respirator la copil şi │ │ │ │ │cauzele stopului │Practic ││ │pulmonară │nou-născut │ │ │ │ │cardio-respirator │Simulări││ │de bază la │ABC -ul resuscitării la │ │ │ │ │şi operaţiunile de │ ││ │copil şi │copil │ │ │ │ │bază în │ ││ │nou-născut │ABC-ul resuscitării la │ │ │ │ │resuscitare, │ ││ │ │nou-născut │ │ │ │ │folosindu-se │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤mijloacele ├────────┤│ │ │Verificarea respiraţiei │ │ 40 min.│ │ │intuitive avute la │Teoretic││ │ │la copil şi nou-născut │ │ │ │ │dispoziţie │Practic ││ │ │(respiraţia eficientă) │ │ │ │ │Se prezintă │Simulări││ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │operaţiunile │ ││ │ │carotidian la copil şi │ │ │ │ │necesare a fi │ ││ │ │brahial la nou-născut │ │ │ │ │executate şi se vor│ ││ │ │Verificarea stării de │ │ │ │ │utiliza mijloacele │ ││ │ │inconştienţă la copil şi │ │ │ │ │de tehnică │ ││ │ │nou-născut │ │ │ │ │didactică avute la │ ││ │ │Recunoaşterea stopului │ │ │ │ │dispoziţie │ ││ │ │cardio-respirator │ │ │ │ │ │ ││ │ │Deschiderea căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │aeriene şi dezobstrucţia │ │ │ │ │ │ ││ │ │manuală a acestora la │ │ │ │ │ │ ││ │ │copil şi la nou-născut │ │ │ │ │ │ ││ │ │Respiraţia artificială la│ │ │ │ │ │ ││ │ │copil │ │ │ │ │ │ ││ │ │Respiraţia artificială la│ │ │ │ │ │ ││ │ │nou-născut │ │ │ │ │ │ ││ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ ││ │ │la copil │ │ │ │ │ │ ││ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ ││ │ │la nou-născut │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Deschiderea căilor │ │120 min.│120 min.│ │ │Teoretic││ │ │respiratorii şi verifica-│ │ │ │ │ │Practic ││ │ │rea respiraţiei la copil │ │ │ │ │ │Simulări││ │ │Deschiderea căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │respiratorii şi veri- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ficarea respiraţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │la nou-născut │ │ │ │ │ │ ││ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │ │ ││ │ │carotidian la copil │ │ │ │ │ │ ││ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │ │ ││ │ │brahial la nou-născut │ │ │ │ │ │ ││ │ │Respiraţia artificială │ │ │ │ │ │ ││ │ │gură la gură la copil │ │ │ │ │ │ ││ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ ││ │ │Resuscitarea cardio- │ │ │ │ │ │ ││ │ │pulmonară de bază la │ │ │ │ │ │ ││ │ │adult efectuată de un │ │ │ │ │ │ ││ │ │singur salvator │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ 4.│Manevra │Cauzele obstrucţiei │ 20 min.│ │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │Heimlich şi │căilor respiratorii la │ │ │ │ │operaţiunile │Practic ││ │dezobstrucţia│adult şi copil │ │ │ │ │necesare a fi │Simulări││ │căilor │Deschiderea manuală a │ │ │ │ │executate, │ ││ │respiratorii │căilor respiratorii │ │ │ │ │utilizându-se │ ││ │la adult, │Manevra Heimlich la │ │ │ │ │mijloacele de │ ││ │copil şi │pacientul conştient │ │ │ │ │tehnică didactică │ ││ │nou-născut │Manevra Heimlich la │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ ││ │ │pacientul inconştient │ │ │ │ │ │ ││ │ │Dezobstrucţia căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │respiratorii la │ │ │ │ │ │ ││ │ │nou-născut │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤│ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ 25 min.│ │ │ │Teoretic││ │ │căilor respiratorii prin │ │ │ │ │ │Practic ││ │ │manevra Heimlich la │ │ │ │ │ │Simulări││ │ │adult conştient │ │ │ │ │ │ ││ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │căilor respiratorii prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │manevra Heimlich la │ │ │ │ │ │ ││ │ │adult inconştient │ │ │ │ │ │ ││ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │prin manevra Heimlich │ │ │ │ │ │ ││ │ │la copil │ │ │ │ │ │ ││ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │căilor respiratorii la │ │ │ │ │ │ ││ │ │nou-născut │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤│ │ │Dezobstrucţia căilor │ │ 60 min.│ 60 min.│ │ │Teoretic││ │ │respiratorii şi manevra │ │ │ │ │ │Practic ││ │ │Heimlich la adult │ │ │ │ │ │Simulări││ │ │conştient │ │ │ │ │ │ ││ │ │Dezobstrucţia căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │respiratorii şi manevra │ │ │ │ │ │ ││ │ │Heimlich la adult │ │ │ │ │ │ ││ │ │inconştient │ │ │ │ │ │ ││ │ │Dezobstrucţia şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │manevra Heimlich la │ │ │ │ │ │ ││ │ │copil │ │ │ │ │ │ ││ │ │Dezobstrucţia căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │respiratorii la │ │ │ │ │ │ ││ │ │nou-născut │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL I/Partea a II - a ││Resuscitarea cardio-pulmonară de bază cu echipamente, inclusiv defibrilarea semiautomată │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│ 5.│Noţiuni de │Componentele aparatului │ 50 min.│ │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │anatomie şi │respirator │ │ │ │ │componentele │Practic ││ │fiziologie │Funcţiile aparatului │ │ │ │ │aparatului │Simulări││ │a căilor │respirator │ │ │ │ │respirator şi ale │ ││ │aeriene şi │Componentele aparatului │ │ │ │ │aparatului │ ││ │aparatului │circulator │ │ │ │ │circulator, │ ││ │circulator │Funcţiile aparatului │ │ │ │ │utilizându-se │ ││ │ │circulator │ │ │ │ │mijloacele de │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤tehnică didactică ├────────┤│ │ │Circulaţia mare şi │ 40 min.│ │ │ │avute la dispoziţie│Teoretic││ │ │circulaţia mică │ │ │ │ │ │Practic ││ │ │ │ │ │ │ │ │Simulări│├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ 6.│Managementul │Adjuvanţii căilor │ │ 30 min.│ │ │Se prezintă │Teoretic││ │căilor │respiratorii: │ │ │ │ │detaliat şi cu │Practic ││ │aeriene │1. Masca de buzunar │ │ │ │ │explicaţii │Simulări││ │ │2. Balonul de ventilaţie │ │ │ │ │aparatura, │ ││ │ │cu rezervor de oxigen │ │ │ │ │utilizându-se │ ││ │ │3. Calea oro-faringiană │ │ │ │ │mijloacele │ ││ │ │Eliberarea căilor │ │ │ │ │tehnice avute la │ ││ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │dispoziţie │ ││ │ │aspiratorul manual şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │aspiratorul electric │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤│ │ │Masca de buzunar │ │ 30 min.│ │ │ │Teoretic││ │ │Balonul de ventilaţie cu │ │ │ │ │ │Practic ││ │ │rezervor de oxigen │ │ │ │ │ │Simulări││ │ │Măştile balonului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ventilaţie │ │ │ │ │ │ ││ │ │Calea oro-faringiană, │ │ │ │ │ │ ││ │ │indicaţiile, │ │ │ │ │ │ ││ │ │complicaţiile şi modul │ │ │ │ │ │ ││ │ │de întrebuinţare │ │ │ │ │ │ ││ │ │Aspiratorul manual de │ │ │ │ │ │ ││ │ │secreţii, componentele şi│ │ │ │ │ │ ││ │ │modul de întrebuinţare │ │ │ │ │ │ ││ │ │Aspiratorul electric de │ │ │ │ │ │ ││ │ │secreţii, componentele şi│ │ │ │ │ │ ││ │ │modul de întrebuinţare │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sondele de aspiraţie │ │ │ │ │ │ ││ │ │rigide şi flexibile. │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Ventilaţia eficientă cu │ │ 80 min.│100 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │ │balonul şi masca la adult│ │ │ │ │operaţiunile │Practic ││ │ │Ventilaţia cu balon şi │ │ │ │ │necesare a fi │Simulări││ │ │masca la copil │ │ │ │ │executate, │ ││ │ │Introducerea căii oro- │ │ │ │ │utilizându-se │ ││ │ │faringiene la adult │ │ │ │ │mijloacele de │ ││ │ │Introducerea căii oro- │ │ │ │ │tehnică didactică │ ││ │ │faringiene la copil │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ ││ │ │Aspirarea căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │ │ ││ │ │aspiratorul manual │ │ │ │ │ │ ││ │ │Aspirarea căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │ │ ││ │ │aspiratorul electric │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu sonda rigida[ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Aspirarea căilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │ │ ││ │ │aspiratorul electric │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu sonda flexibilă │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ 7.│Oxigeno- │Componentele │ │ 30 min.│ │ │ │ ││ │terapia │sistemului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │administrare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxigenului │ │ │ │ │ │ ││ │ │Riscurile specifice şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │protecţia muncii │ │ │ │ │ │ ││ │ │specifică │ │ │ │ │ │ ││ │ │Administrarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxigenului prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │intermediul măştii │ │ │ │ │ │ ││ │ │faciale │ │ │ │ │ │ ││ │ │Reglarea debitului │ │ │ │ │ │ ││ │ │Prezentarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │componentelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │sistemului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │administrare de oxigen │ │ │ │ │ │ ││ │ │Modul de administrare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxigenului şi reglarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │debitului │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Montarea şi punerea în │ │ │ 90 min.│ │ │Teoretic││ │ │funcţiune a sistemului │ │ │ │ │ │Practic ││ │ │de administrare a │ │ │ │ │ │Simulări││ │ │oxigenului │ │ │ │ │ │ ││ │ │Aplicarea măştii de │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxigen la pacient │ │ │ │ │ │ ││ │ │Administrarea de oxigen │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi reglarea debitului │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ 8.│Defibrilarea │Principiile de bază ale │ 60 min.│ 80 min.│100 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │semiautomată │defibrilării │ │ │ │ │operaţiunile │Practic ││ │ │Importanţa defibrilării │ │ │ │ │necesare a fi │Simulări││ │ │şi a timpului de la │ │ │ │ │executate, │ ││ │ │stopul cardiac până la │ │ │ │ │utilizându-se │ ││ │ │defibrilare │ │ │ │ │mijloacele tehnice │ ││ │ │Defibrilatorul │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ ││ │ │semiautomat, modul de │ │ │ │ │ │ ││ │ │funcţionare şi între- │ │ │ │ │ │ ││ │ │buinţare şi riscurile │ │ │ │ │ │ ││ │ │asupra salvatorului şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │persoanele din anturaj │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ 9.│Resuscitarea │Alocarea rolurilor în │ │ 40 min.│ │ │Se prezintă │ ││ │cardio- │echipa de prim ajutor şi │ │ │ │ │operaţiunile │ ││ │pulmonară │modul de desfăşurare a │ │ │ │ │individuale │ ││ │în echipă │resuscitării în echipa │ │ │ │ │necesare a fi │ ││ │ │utilizând echipamentele │ │ │ │ │executate, │ ││ │ │specifice │ │ │ │ │utilizându-se │ ││ │ │Protocolul de resuscitare│ │ │ │ │mijloacele tehnice │ ││ │ │cardio-pulmonară │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤│ │ │Demonstrarea resuscitării│ │ │ 20 min.│ │ │ ││ │ │cardio-pulmonare │ │ │ │ │ │ ││ │ │în echipă │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤│ │ │Resuscitarea cardio- │ │ │300 min.│ │ │Teoretic││ │ │pulmonară a stopului │ │ │ │ │ │Practic ││ │ │cardio-pulmonar în │ │ │ │ │ │Simulări││ │ │echipă utilizând │ │ │ │ │ │ ││ │ │echipamentele specifice, │ │ │ │ │ │ ││ │ │inclusiv defibrilatorul │ │ │ │ │ │ ││ │ │semiautomat │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL I/Partea a III - a ││Situaţii speciale în resuscitarea cardio-pulmonară │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│10.│Hipotermia │Hipotermia şi │ 20 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │ │implicaţiile ei │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Specificul resuscitării │ │ │ │afecţiunii │Simulări││ │ │cardio-pulmonare la │ │ │ │medicale şi │ ││ │ │pacientul hipotermic │ │ │ │modalităţile de │ ││ │ │Necesitatea unei │ │ │ │acţiune │ ││ │ │resuscitări prelungite │ │ │ │ │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ ││ │ │hipotermic cu puls şi │ │ │ │ │ ││ │ │evaluarea continuă │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│11.│Înecul │Aspecte specifice ale │ 20 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │ │stopului cardio-pulmonar │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │în cazul înecului │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │Riscul hipotermiei la │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │pacientul înecat │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Obligativitatea începerii│ │ │ │ │ ││ │ │resuscitării înecatului │ │ │ │ │ ││ │ │în apă rece până la 120 │ │ │ │ │ ││ │ │min. de la înec. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│12.│Electro- │Aspecte specifice ale │ 20 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │cutarea │stopului cardiopulmonar │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │în cazul pacientului │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │electrocutat │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Riscurile specifice │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Evaluarea pentru │ │ │ │ │ ││ │ │traumatisme │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│13.│Gravida │Aspecte specifice ale │ 20 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │ │stopului cardio- │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │pulmonar la gravida │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │Poziţionarea gravidei │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │în timpul resuscitării │ │ │ │acţiune │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┤ │ ││ │ │Stopul cardio-respirator │ 60 min. │ │ │ │ ││ │ │la gravidă şi │ │ │ │ │ ││ │ │poziţionarea corectă a │ │ │ │ │ ││ │ │gravidei în timpul │ │ │ │ │ ││ │ │resuscitării │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│14.│Intoxicaţii │Specificul stopului │ 20 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │ │cardio-respirator la │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │pacienţii intoxicaţi │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │Măsurile speciale de │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │precauţie │ │ │ │acţiune │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│15.│Şocul │Definiţia şocului │ 20 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │anafilactic │anafilactic │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Specificul stopului │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │cardio-respirator la │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │pacientul aflat în şoc │ │ │ │acţiune │ ││ │ │anafilactic │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL I/Partea a IV - a ││Acordarea primului ajutor persoanelor inconştiente │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│16.│Pacientul │Atitudinea faţă de │ 30 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │inconştient │pacientul inconştient cu │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │cu puls │puls prezent şi │ │ │ │afecţiunii │Simulări││ │prezent şi │respiraţie eficientă │ │ │ │medicale şi │ ││ │respiraţie │Evaluarea repetată │ │ │ │modalităţile de │ ││ │eficientă │Evaluarea pacientului │ │ │ │acţiune │ ││ │ │inconştient │ │ │ │ │ ││ │ │Riscurile de obstrucţie │ │ │ │ │ ││ │ │a căilor respiratorii la │ │ │ │ │ ││ │ │pacientul inconştient │ │ │ │ │ ││ │ │Poziţia de siguranţă │ │ │ │ │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ ││ │ │cu excepţia pacientului │ │ │ │ │ ││ │ │traumatizat │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Evaluarea pacientului │ │ │ 90 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │ │inconştient │ │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Punerea în poziţie de │ │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │siguranţă a pacientului │ │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │inconştient cu puls │ │ │ │ │acţiune │ ││ │ │prezent şi respiraţie │ │ │ │ │ │ ││ │ │eficientă │ │ │ │ │ │ ││ │ │Evaluarea repetată a │ │ │ │ │ │ ││ │ │pacientului în poziţie │ │ │ │ │ │ ││ │ │de siguranţă │ │ │ │ │ │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │ ││ │ │inconştient │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│17.│Pacientul │Atitudinea faţă de │ 30 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │inconştient │pacientul inconştient cu │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │fără │puls prezent dar fără │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │respiraţie │respiraţie eficientă │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │eficientă │Necesitatea evaluării │ │ │ │acţiune │ ││ │dar cu puls │repetate a pulsului │ │ │ │ │ ││ │prezent │Respiraţia artificială cu│ │ │ │ │ ││ │ │balon şi mască │ │ │ │ │ ││ │ │Pregătirea aspiratorului │ │ │ │ │ ││ │ │şi complicaţiile ce pot │ │ │ │ │ ││ │ │apărea în cazul │ │ │ │ │ ││ │ │regurgitării │ │ │ │ │ ││ │ │Evaluarea repetată a │ │ │ │ │ ││ │ │pulsului şi trecerea la │ │ │ │ │ ││ │ │resuscitarea cardio- │ │ │ │ │ ││ │ │pulmonară, dacă este │ │ │ │ │ ││ │ │necesar │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Evaluarea pacientului │ │ │120 min.│ │ │ ││ │ │inconştient │ │ │ │ │ │ ││ │ │Începerea respiraţiei cu │ │ │ │ │ │ ││ │ │balon şi masca de oxigen │ │ │ │ │ │ ││ │ │Oxigenul/conectarea la │ │ │ │ │ │ ││ │ │balon şi debitul │ │ │ │ │ │ ││ │ │Evaluarea repetată a │ │ │ │ │ │ ││ │ │pulsului │ │ │ │ │ │ ││ │ │Trecerea la resuscitarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │cardio-pulmonară în cazul│ │ │ │ │ │ ││ │ │dispariţiei pulsului sau │ │ │ │ │ │ ││ │ │în cazul nesiguranţei │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│18.│Măsurarea şi │Funcţiile vitale │ 60 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │interpretarea│(respiraţie, puls, │ │ │ │modalităţile de │Practic ││ │funcţiilor │tensiune şi starea de │ │ │ │acţiune, cu accent │Simulări││ │vitale │conştienţă) Valori │ │ │ │pe lucrul │ ││ │ │normale │ │ │ │individual │ ││ │ │Tahicardia şi bradicardia│ │ │ │ │ ││ │ │Tahipneea │ │ │ │ │ ││ │ │Hipotensiunea şi │ │ │ │ │ ││ │ │hipertensiunea │ │ │ │ │ ││ │ │Starea de inconştienţă │ │ │ │ │ ││ │ │Prezentarea modului de │ │ │ │ │ ││ │ │măsurare a funcţiilor │ │ │ │ │ ││ │ │vitale │ │ │ │ │ ││ │ │Prezentarea valorilor │ │ │ │ │ ││ │ │normale şi variaţiile │ │ │ │ │ ││ │ │Modul de evaluare a │ │ │ │ │ ││ │ │stării de conştienţă │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ ││ │ │Măsurarea şi evaluarea │ │ │120 min.│ │ │ ││ │ │funcţiilor vitale │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│19.│Pacientul │Evaluarea pacientului │ 45 min. │ 90 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │dispneic (cu │dispneic │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │dificultăţi │Cianoza şi semnificaţia │ │ │ │afecţiunii │Simulări││ │în │ei │ │ │ │medicale şi │ ││ │respiraţie) │Poziţionarea pacientului │ │ │ │modalităţile de │ ││ │conştient │dispneic, oxigenoterapia │ │ │ │acţiune │ ││ │ │şi transportul în poziţia│ │ │ │ │ ││ │ │ortopneică │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│20.│Pacientul │Semnificaţia durerilor │ 45 min. │ 90 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │cu dureri │precordiale │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │precordiale │Durerile tipice ale │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │infarctului miocardic │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │acut │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Riscul principal la │ │ │ │ │ ││ │ │pacientul suspicionat de │ │ │ │ │ ││ │ │infarct miocardic acut │ │ │ │ │ ││ │ │Atitudinea faţă de │ │ │ │ │ ││ │ │pacientul cu dureri │ │ │ │ │ ││ │ │precordiale │ │ │ │ │ ││ │ │Oxigeno-terapia │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│21.│Pacientul │Riscurile la pacientul │ 30 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │intoxicat cu │intoxicat cu alcool │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │alcool │Atitudinea faţă de │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │pacientul intoxicat cu │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │alcool │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ ││ │ │intoxicat cu alcool │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│22.│Pacientul │Riscurile la pacientul │ 30 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │aflat sub │aflat sub influenţa │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │influenţa │drogurilor │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │drogurilor │Atitudinea faţă de │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │pacientul aflat sub │ │ │ │acţiune │ ││ │ │influenţa drogurilor │ │ │ │ │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│23.│Pacientul │Cauzele agresivităţii │ 45 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │agresiv │şi ale agitaţiei psiho- │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │motorie │ │ │ │afecţiunii │Simulări││ │ │Atitudinea faţă de │ │ │ │medicale şi │ ││ │ │pacientul agitat │ │ │ │modalităţile de │ ││ │ │Oxigenoterapia │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Transportul │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│24.│Hiper- │Manifestarea │ 30 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │ventilaţia │hiperventilaţiei şi a │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │crizelor de panică │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │Atitudinea faţă de │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │pacienţii aflaţi în │ │ │ │acţiune │ ││ │ │hiperventilaţie │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│25.│Hipoglicemia │Pacientul diabetic │ 30 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │ │insulino-dependent şi │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │riscul hipoglicemiei │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │Atitudinea în faţa │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │pacientului suspicionat │ │ │ │acţiune │ ││ │ │de hipoglicemie │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┴────────┼───┼───────────────────┼────────┤│26.│Epistaxisul │Definiţia │ 30 min. │ │Se prezintă │Teoretic││ │ │Atitudinea faţă de un │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │pacient cu epistaxis │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │masiv │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │acţiune │ ││ │ │cu epistaxis │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL II/Partea I ││Noţiuni anatomice generale necesare acordării primului ajutor pacientului traumatizat │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│27.│Anatomia şi │Noţiuni generale de │ 90 min. │ │ │Se fac │Teoretic││ │fiziologia │anatomie a membrelor, │ │ │ │demonstraţii pe │Practic ││ │sistemului │coloanei şi craniului │ │ │ │planşe a noţiunilor│Simulări││ │locomotor │ │ │ │ │anatomice de bază │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────-────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│28.│Anatomia │Noţiuni de anatomie │120 min. │ │ │Se fac │Teoretic││ │gâtului, │topografică de bază │ │ │ │demonstraţii pe │Practic ││ │toracelui, │(principalele repere şi │ │ │ │planşe a noţiunilor│Simulări││ │abdomenului │organe din fiecare │ │ │ │anatomice de bază │ ││ │şi │regiune şi localizarea │ │ │ │ │ ││ │a bazinului │aproximativă) │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL II/Partea a II - a ││Primul ajutor de bază în traumă - hemostaza, traumatisme parţi moi, arsuri, fracturi │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│29.│Hemoragiile │Hemoragia externă la │ 60 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │externe │nivelul membrelor │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Hemoragia externă la │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │alte nivele (gât, cap) │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Punctele de hemostază │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Modalităţile de │ │ │ │ │ ││ │ │efectuarea a hemostazei │ │ │ │ │ ││ │ │prin bandaj compresiv │ │ │ │ │ ││ │ │direct şi prin presiune │ │ │ │ │ ││ │ │asupra unor vase majore │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ ││ │ │Aplicarea unui bandaj │ │ │120 min.│ │ │ ││ │ │compresiv │ │ │ │ │ │ ││ │ │Atitudinea în cazul │ │ │ │ │ │ ││ │ │îmbibării bandajului │ │ │ │ │ │ ││ │ │compresiv cu sânge │ │ │ │ │ │ ││ │ │Punctele de hemostaza │ │ │ │ │ │ ││ │ │la distanţă (femurală, │ │ │ │ │ │ ││ │ │brahială, carotidă) │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│30.│Amputaţia │Conduita faţă de │ 30 min. │ 60 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │de degete │pacientul cu deget sau │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │degete amputate │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │Conservarea degetelor │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │amputate │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Pansamentul şi hemostaza │ │ │ │ │ ││ │ │Conservarea degetelor │ │ │ │ │ ││ │ │amputate │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│31.│Amputaţia │Conduita faţă de │ 60 min. │120 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │de membre │pacientul cu membru │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │superior sau inferior │ │ │ │afecţiunii │Simulări││ │ │amputat │ │ │ │medicale şi │ ││ │ │Hemostaza │ │ │ │modalităţile de │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │acţiune │ ││ │ │cu membru amputat │ │ │ │ │ ││ │ │Conservarea membrului │ │ │ │ │ ││ │ │amputat şi transportul │ │ │ │ │ ││ │ │acestuia │ │ │ │ │ ││ │ │Pansamentul şi │ │ │ │ │ ││ │ │hemostaza │ │ │ │ │ ││ │ │Garoul, aplicarea │ │ │ │ │ ││ │ │corectă şi complicaţiile │ │ │ │ │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ ││ │ │cu membru amputat │ │ │ │ │ ││ │ │Conservarea membrelor │ │ │ │ │ ││ │ │amputate şi transportul │ │ │ │ │ ││ │ │acestora │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│32.│Plăgile şi │Atitudinea faţă de │ 45 min. │ 90 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │contuziile │pacienţii cu contuzii │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │/plăgi simple │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │Pansamentele │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │ │ │ │ │acţiune │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│33.│Arsurile │Primul ajutor în cazul │ 60 min. │ 60 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │ │arsurilor │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Pansamentele speciale │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │pentru răcire pe bază de │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │apă │ │ │ │acţiune │ ││ │ │Arsurile feţei │ │ │ │ │ ││ │ │Evitarea hipotermiei în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul arsurilor cu │ │ │ │ │ ││ │ │suprafaţă mare │ │ │ │ │ ││ │ │Intoxicaţia cu fum │ │ │ │ │ ││ │ │Primul ajutor în cazul │ │ │ │ │ ││ │ │arsurilor │ │ │ │ │ ││ │ │Utilizarea │ │ │ │ │ ││ │ │pansamentelor speciale şi│ │ │ │ │ ││ │ │a păturii cu gel de apa │ │ │ │ │ ││ │ │Oxigenoterapia │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│34.│Fracturile │Tipurile principale │ 90 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │ │(închise, deschise) │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Recunoaşterea fracturii │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │(semnele şi simptomele) │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Mijloacele de │ │ │ │acţiune │ ││ │ │imobilizare (atele │ │ │ │ │ ││ │ │vacuum, gonflabile, │ │ │ │ │ ││ │ │Kramer) │ │ │ │ │ ││ │ │Acordarea primului │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor pacientului cu │ │ │ │ │ ││ │ │suspiciune de fractura │ │ │ │ │ ││ │ │închisă │ │ │ │ │ ││ │ │Acordarea primului │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor pacientului cu │ │ │ │ │ ││ │ │fractură deschisă │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea coloanei │ │ │ │ │ ││ │ │cervicale şi a coloanei │ │ │ │ │ ││ │ │în general (gulerul │ │ │ │ │ ││ │ │cervical, targa lopată, │ │ │ │ │ ││ │ │bordul de coloana, │ │ │ │ │ ││ │ │imobilizarea extremităţii│ │ │ │ │ ││ │ │cefalice) Prezentarea │ │ │ │ │ ││ │ │echipamentelor de │ │ │ │ │ ││ │ │imobilizare │ │ │ │ │ ││ │ │Modul de imobilizare │ │ │ │ │ ││ │ │corecta │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ ││ │ │la diferite nivele ale │ │ │ │ │ ││ │ │membrelor │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Utilizarea mijloacelor de│ │ │300 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │ │imobilizare │ │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │la nivelul antebraţului │ │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │acţiune │ ││ │ │la nivelul braţului │ │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │la nivelul gambei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │la nivelul coapsei │ │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │la nivelul mâinii │ │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │la nivelul piciorului │ │ │ │ │ │ ││ │ │Aplicarea gulerului │ │ │ │ │ │ ││ │ │cervical │ │ │ │ │ │ ││ │ │Utilizarea tărgii lopată │ │ │ │ │ │ ││ │ │Utilizarea bordului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │spate şi imobilizarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │extremităţii cefalice. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu fractură │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL II/Partea a III - a ││Evaluarea primară şi secundară a pacientului traumatizat │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│35.│Evaluarea │Principiul evaluării │ 60 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │primară │primare │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │ABC-ul la pacientul │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │traumatizat │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Măsurile de prim ajutor │ │ │ │acţiune │ ││ │ │în timpul evaluării │ │ │ │ │ ││ │ │primare (deschiderea │ │ │ │ │ ││ │ │căilor respiratorii, │ │ │ │ │ ││ │ │respiraţia, hemostaza, │ │ │ │ │ ││ │ │circulaţia) │ │ │ │ │ ││ │ │Prezentarea examenului │ │ │ │ │ ││ │ │primar şi elementele │ │ │ │ │ ││ │ │acestuia │ │ │ │ │ ││ │ │Măsurile de prim ajutor │ │ │ │ │ ││ │ │concomitente cu │ │ │ │ │ ││ │ │examenul primar │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ ││ │ │Examenul primar │ │ │240 min.│ │ │ ││ │ │Măsuri de prim ajutor │ │ │ │ │ │ ││ │ │concomitent cu │ │ │ │ │ │ ││ │ │examenul primar │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL II/Partea a IV - a ││Imobilizarea, situaţii speciale şi extragerea rapidă şi transportul pacientului traumatizat │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│36.│Imobilizarea │Imobilizarea generală şi │ 60 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │şi │manevrarea pacientului │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │transportul │traumatizat │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │pacientului │Imobilizarea şi │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │traumatizat │transportul utilizând │ │ │ │acţiune │ ││ │ │targa lopată, bordul de │ │ │ │ │ ││ │ │spate şi salteaua cu │ │ │ │ │ ││ │ │vacuum Prezentarea │ │ │ │ │ ││ │ │modului corect de │ │ │ │ │ ││ │ │imobilizare şi transport │ │ │ │ │ ││ │ │a pacientului traumatizat│ │ │ │ │ ││ │ │Importanţa timpului în │ │ │ │ │ ││ │ │acordarea primului │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor pacientului │ │ │ │ │ ││ │ │traumatizat în stare │ │ │ │ │ ││ │ │gravă │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ ││ │ │Abordarea pacientului │ │ │240 min.│ │ │ ││ │ │traumatizat, │ │ │ │ │ │ ││ │ │imobilizarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │transportul acestuia │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│37.│Victima cu │Ce se înţelege prin │ 30 min. │ 60 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │evisceraţie │evisceraţie │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │ │Abordarea victimei cu │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │evisceraţie │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Primul ajutor şi │ │ │ │acţiune │ ││ │ │transportul victimei cu │ │ │ │ │ ││ │ │evisceraţie │ │ │ │ │ ││ │ │Abordarea şi primul │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor la victima cu │ │ │ │ │ ││ │ │evisceraţie │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│39.│Victima │Riscul în cazul plăgilor │ 30 min.│ │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │cu plagă │înjunghiate │ │ │ │ │caracteristicile │Practic ││ │înjunghiată │Atitudinea faţă de │ │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulări││ │ │obiectele implantate │ │ │ │ │şi modalităţile de │ ││ │ │Abordarea plăgilor │ │ │ │ │acţiune │ ││ │ │înjunghiate │ │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea obiectelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │implantate │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ │ ││ │ │Abordarea plăgilor │ │ │ 60 min.│ │ │ ││ │ │înjunghiate │ │ │ │ │ │ ││ │ │Imobilizarea obiectelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │implantate │ │ │ │ │ │ ││ │ │Pansamentul plăgilor şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │hemostaza │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│40.│Extragerea │Situaţiile când se indică│ 60 min. │ │ │Se prezintă │Teoretic││ │victimei │extragerea rapidă a │ │ │ │modalităţile │Practic ││ │aflate în │victimei (stop cardio- │ │ │ │de acţiune │Simulări││ │spaţii ostile│respirator, mediu toxic, │ │ │ │ │ ││ │vieţii fără │pericol de incendiu sau │ │ │ │ │ ││ │echipamente │explozie) │ │ │ │ │ ││ │ │Modalităţile de │ │ │ │ │ ││ │ │extragere rapidă a │ │ │ │ │ ││ │ │victimei dintr-un mediu │ │ │ │ │ ││ │ │ostil │ │ │ │ │ ││ │ │Modalităţile de │ │ │ │ │ ││ │ │extragere rapidă a │ │ │ │ │ ││ │ │victimei din autoturism │ │ │ │ │ ││ │ │accidentat cu pericol │ │ │ │ │ ││ │ │iminent de incendiu sau │ │ │ │ │ ││ │ │explozie │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ ││ │ │Extragerea de urgenţă a │ │ │120 min.│ │ │ ││ │ │victimei din spaţiul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ostil vieţii │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│41.│Pieton lovit │ │ 30 min. │120 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │ │ │ │ │ │modalităţile de │Practic ││ │ │ │ │ │ │acţiune │Simulări│├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│42.│Motociclist/ │ │ 30 min. │120 min.│ │Se prezintă │Teoretic││ │biciclist │ │ │ │ │modalităţile de │Practic ││ │lovit │ │ │ │ │acţiune │Simulări│├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│43.│Echipamentele│Echipamentele de │180 min. │ │ │Se prezintă cu │Teoretic││ │de descar- │protecţie şi siguranţă │ │ │ │explicaţii modul │Practic ││ │care şi │generală │ │ │ │de utilizare, │Simulări││ │materialele │Echipamentele de │ │ │ │măsurile de │ ││ │auxiliare │protecţie personală │ │ │ │protecţie a muncii,│ ││ │ │Echipamentele de │ │ │ │precum şi modul de │ ││ │ │protecţie pentru pacient │ │ │ │lucru individual şi│ ││ │ │Echipamentele de │ │ │ │în echipă, │ ││ │ │stabilizare │ │ │ │utilizându-se │ ││ │ │Echipamentele │ │ │ │mijloacele avute │ ││ │ │hidraulice de tăiat şi │ │ │ │la dispoziţie │ ││ │ │îndepărtat │ │ │ │ │ ││ │ │Pompa hidraulica pe │ │ │ │ │ ││ │ │benzină │ │ │ │ │ ││ │ │Pompa hidraulică │ │ │ │ │ ││ │ │manuala │ │ │ │ │ ││ │ │Echipamentele de spart/ │ │ │ │ │ ││ │ │tăiat parbriz, lunetă şi │ │ │ │ │ ││ │ │geamuri laterale │ │ │ │ │ ││ │ │Pernele pneumatice şi │ │ │ │ │ ││ │ │modul de întrebuinţare. │ │ │ │ │ ││ │ │Generatorul electric şi │ │ │ │ │ ││ │ │echipamentul de iluminat │ │ │ │ │ ││ │ │Echipamentele de │ │ │ │ │ ││ │ │extragere a victimei │ │ │ │ │ ││ │ │(KED) │ │ │ │ │ ││ │ │Prezentarea echipa- │ │ │ │ │ ││ │ │mentelor şi a modului │ │ │ │ │ ││ │ │de funcţionare │ │ │ │ │ ││ │ │a fiecărui tip de │ │ │ │ │ ││ │ │echipament │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Manevrarea │ │ │300 min.│ │ │ ││ │ │echipamentelor sub │ │ │ │ │ │ ││ │ │supravegherea │ │ │ │ │ │ ││ │ │instructorilor │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│44.│Principiile │Abordarea vizuală şi │240 min. │ │ │Se prezintă cu │Teoretic││ │de bază ale │verbală a victimelor │ │ │ │explicaţii modul │Practic ││ │acţiunilor de│încarcerate din faţă │ │ │ │de lucru individual│Simulări││ │descarcerare │Evaluarea încrucişată │ │ │ │şi măsurile de │ ││ │ │(2 evaluatori) a locului │ │ │ │protecţie a muncii │ ││ │ │şi a vehiculului/ │ │ │ │ │ ││ │ │vehiculele implicate │ │ │ │ │ ││ │ │Identificarea riscurilor │ │ │ │ │ ││ │ │şi a pericolelor iminente│ │ │ │ │ ││ │ │Sistemele de protecţie │ │ │ │ │ ││ │ │activă şi pasivă │ │ │ │ │ ││ │ │(recunoaşterea lor şi │ │ │ │ │ ││ │ │dezactivarea unde este │ │ │ │ │ ││ │ │posibil) │ │ │ │ │ ││ │ │Acordarea concomitentă │ │ │ │ │ ││ │ │a primului ajutor, │ │ │ │ │ ││ │ │imobilizarea imediată a │ │ │ │ │ ││ │ │coloanei cervicale │ │ │ │ │ ││ │ │manual şi cu gulere │ │ │ │ │ ││ │ │cervicale │ │ │ │ │ ││ │ │Asigurarea locului şi │ │ │ │ │ ││ │ │stabilirea zonelor de │ │ │ │ │ ││ │ │lucru (cercul intern şi │ │ │ │ │ ││ │ │cercul extern) │ │ │ │ │ ││ │ │Stabilizarea vehiculului │ │ │ │ │ ││ │ │sau a vehiculelor │ │ │ │ │ ││ │ │Accesul la victimă │ │ │ │ │ ││ │ │Decapotarea totală │ │ │ │ │ ││ │ │Alte aspecte şi tehnici │ │ │ │ │ ││ │ │de creare de acces la │ │ │ │ │ ││ │ │victimă │ │ │ │ │ ││ │ │Extragerea în ax al │ │ │ │ │ ││ │ │victimei │ │ │ │ │ ││ │ │Extragerea laterală a │ │ │ │ │ ││ │ │victimei │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Executarea etapelor de │ │ │240 min.│ │ │ ││ │ │la sosire până la │ │ │ │ │ │ ││ │ │extragere, inclusiv │ │ │ │ │ │ ││ │ │acordarea primului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor şi imobilizarea │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤│MODULUL III/Partea a II - a ││Descarcerarea concomitent cu acordarea primului ajutor │├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤│45.│Efectuarea │Importanţa colaborării │ 90 min. │ │ │Se prezintă cu │Teoretic││ │descarcerării│între echipajul de │ │ │ │explicaţii modul │Practic ││ │în echipă │descarcerare şi cel de │ │ │ │de lucru individual│Simulări││ │concomitent │prim ajutor sau de │ │ │ │şi măsurile de │ ││ │cu acordarea │asistenţă medicală de │ │ │ │protecţie a muncii │ ││ │primului │urgenţă │ │ │ │ │ ││ │ajutor │Comunicarea continuă │ │ │ │ │ ││ │ │între şefii echipajelor │ │ │ │ │ ││ │ │de descarcerare, prim │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor şi/sau asistenţă │ │ │ │ │ ││ │ │medicală de urgenţă │ │ │ │ │ ││ │ │Utilizarea echipamentelor│ │ │ │ │ ││ │ │medicale, a │ │ │ │ │ ││ │ │echipamentelor de │ │ │ │ │ ││ │ │imobilizare şi a │ │ │ │ │ ││ │ │oxigenului concomitent │ │ │ │ │ ││ │ │cu operaţiunea de │ │ │ │ │ ││ │ │descarcerare │ │ │ │ │ ││ │ │Demonstrarea modului │ │ │ │ │ ││ │ │de lucru integrat │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│ │ │Descarcerare şi prim │ │ │240 min.│ │ │ ││ │ │ajutor │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│46.│Situaţii │Descarcerarea │120 min. │ │ │Se prezintă cu │Teoretic││ │speciale │victimelor blocate în │ │ │ │explicaţii modul │Practic ││ │ │camioane, mijloc de │ │ │ │de lucru individual│Simulări││ │ │transport în comun, în │ │ │ │şi măsurile de │ ││ │ │mijloace ce transportă │ │ │ │protecţie a muncii │ ││ │ │materiale periculoase şi │ │ │ │ │ ││ │ │utilaje agricole │ │ │ │ │ ││ │ │Tehnologia modernă de │ │ │ │ │ ││ │ │fabricaţie a autotu- │ │ │ │ │ ││ │ │rismelor şi a altor │ │ │ │ │ ││ │ │vehicule de transport şi │ │ │ │ │ ││ │ │implicaţiile asupra │ │ │ │ │ ││ │ │descarcerării │ │ │ │ │ ││ │ │Demonstraţii practice şi │ │ │ │ │ ││ │ │/sau filme │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤│47.│Aplicaţii │Stopul cardio-respirator │ │ │ 1350 │ │Se prezintă cu │Teoretic││ │practice şi │la adult │ │ │ min. │ │explicaţii modul │Practic ││ │simulări │Stop cardio-respirator la│ │ │ │ │de lucru individual│Simulări││ │ │copil │ │ │ │ │şi măsurile de │ ││ │ │Stopul cardio-respirator │ │ │ │ │protecţie a muncii │ ││ │ │la nou-născut │ │ │ │ │ │ ││ │ │Simulări diferite ale │ │ │ │ │ │ ││ │ │situaţiilor de │ │ │ │ │ │ ││ │ │intervenţie la pacienţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │inconştienţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │Simulări diferite ale │ │ │ │ │ │ ││ │ │unor situaţii la pacienţi│ │ │ │ │ │ ││ │ │conştienţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │Simulări de intervenţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │la pacienţi traumatizaţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │Simulări de intervenţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │la pacienţi încarceraţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │Simulări de raportări de │ │ │ │ │ │ ││ │ │cazuri │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┴───────────────────┴────────┤│Total ore alocate pentru învăţământ - │ 22 ore │ 44 ore │ 78 ore │ ││146 ore │ 30 min.│ 45 min.│ 45 min.│ │└───────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────────────────┘
   +  Anexa 11Organigrama Serviciilor Publice de Ambulanţă┌────────────────┐ ┌───────────────┐│Serv/Birou RUNOS├─┬────┤Manager general├──────┬────────────┐ ┌──────────────────┐└────────────────┘ │ └─────┬─────────┘ │ ├───┤ Birou Statistică │                   │ │ │ │ │ şi Informatică │                   │ │ ┌─────────┴─────────┐ │ └──────────────────┘          ┌────────┴──┐ ┌────┴───┐ │ Compartiment de │ │ ┌──────────────────┐          │Secretariat│ │Comitet │ │formare profesio- │ ├───┤ Legislaţie şi │          └───────────┘ │Director│ │nală a personalului│ │ │ Contencios │                         └────┬───┘ │medical şi auxiliar│ │ └──────────────────┘                              │ └───────────────────┘ │ ┌──────────────────┐     ┌────────────────────────┴────────────────┐ └───┤Comp. Audit Intern│ ┌───┴────┐ ┌───────────────────┐ │ └──────────────────┘ │Director│ │Coordonatori staţii│ │ │Medical ├───┤ şi substaţii │ │ └───┬────┘ └───────────────────┘ │     │ └────┬─────────────────────┐     ├────────────────────────┐ │ │     │ │ ┌─────────┴─────┐ ┌─────────┴───────┐┌────┴─────────────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─┤Director Tehnic│ ┌─┤Director Economic││Comp. De Asistenţă│ │Coordonator │ │ └───────────────┘ │ └─────────────────┘│ Med de Urg. Şi ├┐ ┌─┤activitate │ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐│transp.Med.Asistat││ │ │de transport│ │ │ Serv/Birou │ │ │ Serv/Birou │└──────────────────┘│ │ │ sanitar - │ │ │Mişcare şi Expl. │ ├─┤ Financiar- │  ┌────────────────┐│ │ │ As Med │ │ │ Auto şi Nave │ │ │ Contabilitate │  │ Dispecerat ├┤ │ └────────────┘ ├─┤sanitare, Atelier│ │ └─────────────────┘  │ Medical *) ││ │ ┌────────────┐ │ │ Intreţinere şi │ │ ┌─────────────────────────┐  └────────────────┘│ │ │ Comp. De │ │ │ reparaţii auto, │ │ │Serv/Birou Aprovizionare,│  ┌────────────────┐│ │ │Consultaţii │ │ │ Revizie tehnică │ │ │ Ach. Publice Transport, │  │ Asist Med. Şef ├┘ └─┤ de Urgenţă │ │ └─────────────────┘ │ │ Administrativ, Pază, │  └───────┬────────┘ │ şi Transp. │ │ └─┤ Prot Muncii, PSI Evid. │ ┌────────┴────────┐ │ Sanitar │ │ ┌────────────────┐ │ Militară, Ap. Civilă, │ │Punct farmaceutic│ │ neasistat │ └─┤Telecomunicaţii │ │Întreţinere şi reparaţii │ └─────────────────┘ └────────────┘ └────────────────┘ │ instalaţii şi clădiri │                                                                └─────────────────────────┘------------ Notă *) În lipsa Dispeceratului Integrat------------