ORDIN nr. 5.259 din 2 septembrie 2008privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic adventist
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Programa şcolară la disciplina Cunoştinţe biblice (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Programa şcolară la disciplina Istoria Bisericii Adventiste (clasa a IX-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Programa şcolară la disciplina Istoria Bisericii Universale (clasa a X-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Programa şcolară la disciplina Muzică bisericească (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Programa şcolară la disciplina Studiul Bibliei (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Programa şcolară la disciplina Istoria Bisericii Creştine (clasa a XI-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă Programa şcolară la disciplina Istoria Bisericii Adventiste (clasa a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Se aprobă Programa şcolară la disciplina Dogmatică (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 8.  +  Articolul 9Se aprobă Programa şcolară la disciplina Profeţii biblice/Daniel şi Apocalipsa (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 9.  +  Articolul 10Se aprobă Programa şcolară la disciplina Muzică bisericească (clasa a XI-a), filiera vocaţională, profil teologic adventist, cuprinsă în anexa nr. 10.  +  Articolul 11Programele şcolare aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul şcolar 2008-2009.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.___________ Notă *) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Zvetlana Preoteasa,secretar de statBucureşti, 2 septembrie 2008.Nr. 5.259.----