ORDIN nr. 5.258 din 2 septembrie 2008privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic reformat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Programa şcolară la disciplina Literatură creştină reformată (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Programa şcolară la disciplina Studii biblice (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Programa şcolară la disciplina Educaţie spirituală (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Programa şcolară la disciplina Educaţie spirituală (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Programa şcolară la disciplina Studii biblice (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Programa şcolară la disciplina Istoria religiilor (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă Programa şcolară la disciplina Istoria artei creştine (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Se aprobă Programa şcolară la disciplina Evidenţă bisericească informatizată (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic reformat, cuprinsă în anexa nr. 8.  +  Articolul 9Programele şcolare aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul şcolar 2008-2009.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.___________ Notă *) Anexele nr. 1-8 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Zvetlana Preoteasa,secretar de statBucureşti, 2 septembrie 2008.Nr. 5.258.----