ORDIN nr. 2.125 din 22 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 decembrie 2008  Văzând Referatul comun al Direcţiei farmaceutice, al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate şi al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate nr. E.N. 13.207/2008, având în vedere prevederile:- art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 şi 737 bis din 30 octombrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 "Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor produselor medicamentoase de uz uman corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) din sublistele A, B, C1 şi C3 ale anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate" se modifică după cum urmează: a) La sublista A, poziţiile 125, 152, 159, 169, 175, 229, 234, 281, 310, 328, 348, 357, 406, 447, 482, 507, 528, 644, 645, 652, 665, 666, 673, 684, 688, 689, 787, 805, 853, 854, 855, 857, 869, 887, 899, 900, 905, 909, 967, 977, 981, 1.055, 1.080, 1.166, 1.175, 1.190, 1.199, 1.203, 1.204, 1.223, 1.242, 1.246, 1.265, 1.306, 1.308, 1.312, 1.314, 1.379, 1.387, 1.396, 1.416 şi 1.470 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin; b) La sublista B, poziţiile 12, 43, 52, 53, 65, 113, 132, 133, 180, 212, 267, 308, 337, 338, 389, 434, 445, 477, 478, 499, 509, 523 şi 574 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1; c) La sublista C1 "1. Insuficienţa cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)-G 1", poziţiile 14, 19, 41, 44, 71, 78, 87, 132, 157 şi 178 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1; d) La sublista C1 "7. Ciroza hepatică - G7", poziţiile 34 şi 39 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1; e) La sublista C1 "8. Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10", poziţiile 119, 123, 124, 143, 162 şi 166 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1; f) La sublista C1 "9. Epilepsie - G11", poziţiile 6, 7, 9, 43, 44, 51, 113, 115, 116 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1; g) La sublista C1 "11. Miastenia gravis - G13", poziţia 16 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1; h) La sublista C1 "13. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism) - G15", poziţiile 10, 11, 18, 59, 61 şi 158 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1; i) La sublista C3, poziţiile 153, 157, 158, 202 şi 245 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.2. Anexa nr. 4 "Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia medicamentelor derivate din sânge şi plasmă umană" se modifică şi se completează după cum urmează: a) la P1: Programul naţional de boli transmisibile, A) Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, poziţiile 5, 97, 98, 99, 153, 154, 155, 156, 174, 175, 186, 319 şi 398 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin; b) la P1: Programul naţional de boli transmisibile, B) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză, poziţiile 15, 16, 27, 107, 108 şi 109 se modifică, se completează şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; c) la P3: Programul naţional de oncologie, poziţiile 153, 166 şi 180 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; d) la P5: Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziţiile 39, 82, 166, 168, 185 şi 186 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; e) la P6: Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare, P6.4: Mucoviscidoza, poziţiile 5, 6 şi 17 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; f) la P7: Program naţional de boli endocrine, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşa datorată carenţei de iod şi proliferării maligne, poziţiile 35, 37 şi 38 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; g) la P9: Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P9.1: Transplant medular, poziţiile 20, 21, 50, 51, 64, 127, 198, 199, 239, 240, 241, 260, 263 şi 265 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; h) la P9: Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P9.2: Transplant de cord, poziţiile 1, 2, 22, 87 şi 88 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; i) la P9: Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P9.3: Transplant hepatic, poziţiile 5, 8, 9, 47 şi 48 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; j) la P9: Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P9.4: Transplant renal combinat rinichi şi pancreas, poziţiile 12, 15, 16, 63, 130, 157 şi 158 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; k) la P9: Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P9.5: Transplant celule pancreatice, poziţiile 1 şi 2 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; l) la P9: Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P9.6: Transplant pulmonar, poziţiile 2, 5, 6, 18, 78, 91, 92, 128, 129, 130, 149,152 şi 154 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; m) la P9: Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi, poziţiile 67, 128, 152 şi 153 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2; n) la P10: Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, poziţiile 9, 11, 20 şi 21 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 24 decembrie 2008.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 22 decembrie 2008.Nr. 2.125.  +  Anexa 1 Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor produselormedicamentoase de uz uman corespunzătoaredenumirilor comune internaţionale (DCI) din sublistele A, B, C1 şi C3ale anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentruaprobarea Listei cuprinzând denumirile comuneinternaţionale corespunzătoare medicamentelorde care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pebază de prescripţie medicală,în sistemul de asigurări sociale de sănătate.     SUBLISTA A
                         
    Nr. crt.Cod ATCDCIDenumireForma FarmaceuticăConcen- traţiaFirma deţinătoareŢaraForma ambalarePreţ cu ridicata maximal/ ambalaj (RON)Preţ cu amănuntul maximal/ ambalaj (RON)
    125C01BC03PROPAFENONUMRYTMONORM (R)COMPR. FILM150 mgABBOTT GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 5 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM18,1722,18
    152C01EB15TRIMETAZIDINUMPREDUCTAL (R)COMPR. FILM20 mgLES LAB. SERVIER IND.FRANŢACUTIE X 2 BLIST. X 30 COMPR. FILM.25,3030,89
    159C01EB15TRIMETAZIDINUMPREDUCTAL (R) MRCOMPR. FILM. ELIB. MODIF.35 mgLES LAB SERVIER IND.FRANŢACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 30 COMPR. FILM. ELIB. MODIF.31,7838,80
    169C02CA04/ G04CAN4DOXAZOSINUMKAMIREN (vezi C02CA04)COMPR.1 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/ALX 10 COMPR.16,0519,59
    175C02CA04/ G04CAN10DOXAZOSINUMKAMIREN (vezi C02CA04)COMPR.1 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/ALX 10 COMPR.16,0519,59
    229C03DA01SPIRONOLACTONUMVEROSPIRONCAPS.100 mgGEDEON RICHTER PLCUNGARIACUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.17,2221,02
    234C03DA01SPIRONOLACTONUMVEROSPIRONCAPS.50 mgGEDEON RICHTER PLCUNGARIACUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.10,0812,31
    281C07AB02METOPROLOLUMBETALOC (R) ZOC 100 mgCOMPR. FILM. ELIB. PREL.100 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM ELIB. PREL.15,7619,24
    310C07AB02METOPROLOLUMBETALOC (R) ZOC 50 mgCOMPR. FILM. ELIB. PREL.50 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 1 FLAC X 30 COMPR. FILM ELIB. PREL.9,6311,76
    328C07AB05BETAXOLOLUMLOKREN 20 mgCOMPR. FILM.20 mgSANOFI- AVENTIS FRANCEFRANŢACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM.15,0618,39
    348C07AG02CARVEDILOLUMCORYOL (R)COMPR.12,5 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 4 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 7 COMPR.6,898,64
    357C07AG02CARVEDILOLUMCORYOL (R)COMPR.25 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 2 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR.13,0815,97
    406C08CA02FELODIPINUMFELOHEXAL (R) 10 mgCOMPR. FILM. ELIB. PREL.10 mgHEXAL AGGERMANIACUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. ELIB. PREL.17,0520,81
    447C08DA01VERAPAMILUMISOPTIN (R) 80 mgCOMPR. FILM80 mgABBOTT GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 5 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM8,7510,68
    482C09AA02ENALAPRILUMENAP 10 mgCOMPR.10 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR.3,304,32
    507C09AA02ENALAPRILUMENAP 20 mgCOMPR.20 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR.5,787,25
    528C09AA02ENALAPRILUMENAP 5 mgCOMPR.5 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR.2,543,32
    644C10AA01SIMVASTATINUMZEPLAN (R) 10COMPR. FILM10 mgGEDEON RICHTERROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM4,856,34
    645C10AA01SIMVASTATINUMZEPLAN (R) 10COMPR. FILM10 mgGEDEON RICHTERROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM10,3912,69
    652C10AA01SIMVASTATINUMVASILIP 10 mgCOMPR. FILM.10 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 4 BLIST. DIN PVC-PE/PVDC-PE-AL X 7 COMPR. FILM10,0712,29
    665C10AA01SIMVASTATINUMZEPLAN (R) 20COMPR. FILM.20 mgGEDEON RICHTERROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM18,9123,08
    666C10AA01SIMVASTATINUMZEPLAN (R) 20COMPR. FILM.20 mgGEDEON RICHTERROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM9,4511,54
    673C10AA01SIMVASTATINUMVASILIP 20 mgCOMPR. FILM.20 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 4 BLIST. DIN PVC-PE/PVDC-PE-AL X 7 COMPR. FILM18,3322,38
    684C10AA01SIMVASTATINUMVASILIP (R) 40 mgCOMPR. FILM40 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 4 BLIST. X 7 COMPR. FILM30,5037,23
    688C10AA01SIMVASTATINUMZEPLAN (R) 40COMPR. FILM.40 mgGEDEON RICHTERROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM.26,1531,93
    689C10AA01SIMVASTATINUMZEPLAN (R) 40COMPR. FILM40 mgGEDEON RICHTERROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM.13,0715,95
    787J01CA04AMOXICILLINUMOSPAMOX 1000 mgCOMPR. FILM1000 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE 2 BLIST PVC-PVDC/AL X 6 COMPR. FILM7,349,20
    805J01CA04AMOXICILLINUMOSPAMOX 250 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ250 mg/5 mlSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 6,6 G PULB. PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + O LINGURIŢĂ DOZATOARE3,574,67
    853J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS (2-6 ANI)PULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg + 57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM PLCMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ DOZATOARE14,5417,75
    854J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS (7-12 ANI)PULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg + 57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM PLCMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. 70 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ DOZATOARE15,6519,11
    855J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS (2 LUNI - 2 ANI)PULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg + 57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM PLCMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + 1 SERIGA PT. ADM. ORALĂ10,9213,33
    857J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN 625 mgCOMPR. FILM500 mg + 125 mgBEECHAM GROUP PLCMAREA BRITANIECUTIE X 2 BLIST. AL/PVDC-PVC X 7 COMPR. FILM, FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS ÎNTR-O PUNGĂ PROTECTOARE21,9826,83
    869J01DB01CEFALEXINUMOSPEXIN (R) 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 33 G GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIŢĂ PP4,816,29
    887J01DB01CEFALEXINUMOSPEXIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 12 COMPR. FILM.7,519,17
    899J01DC02CEFUROXIMUMZINNAT (R) 125 mgCOMPR. FILM.125 mgGLAXOWELLCOME UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.9,9512,15
    900J01DC02CEFUROXIMUMZINNATGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlGLAXOWELLCOME UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU GRANULE PT. 50 ML SUSP. ORALĂ + PAHAR MENZURA A 20 ML ŞI LINGURIŢĂ17,4921,35
    905J01DC02CEFUROXIMUMZINNAT (R) 250 mgCOMPR. FILM.250 mgGLAXOWELLCOME UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM12,9915,86
    909J01DC02CEFUROXIMUMZINNAT (R) 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGLAXOWELLCOME UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM23,5928,80
    967J01FA09CLARITHROMYCINUMFROMILID 250COMPR. FILM250 mgKRKA D.D NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM15,2718,64
    977J01FA09CLARITHROMYCINUMFROMILID 500COMPR. FILM500 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.27,2933,32
    981J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SRCOMPR. FILM ELIB. PREL.500 mgABBOTT LABORATORIE SLTDMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM ELIB. PREL.23,3528,51
    1055J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLAZON 50 mgCAPS.50 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.34,3941,98
    1080J05AB01ACICLOVIRUMVIROLEXPULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 5 FLAC. X 250 MG PULB. PT. SOL. INJ./PERF.220,13268,73
    1166M01AE03KETOPROFENUMKETONAL FORTE 100 mgCOMPR. FILM100 mgLEK PHARMA- CEUTICALS D.D.SLOVENIACUTIE X 1 FLAC. X 20 COMPR. FILM6,558,21
    1175M01AE03KETOPROFENUMKETONAL RETARDCOMPR. ELIB. PREL.150 mgLEK PHARMA- CEUTICALS D.D.SLOVENIACUTIE X 1 FLAC. X 20 COMPR. CU ELIB. PREL.9,4211,50
    1190N02AD01PENTAZOCINUMFORTRAL 50 mgCOMPR.50 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 1 FLAC. X 100 COMPR.43,0352,53
    1199N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 100 mgCOMPR FILM ELIB. PREL.100 mgGRUNENTHAL GMBHGERMANIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVDC X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.9,3411,40
    1203N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL (R)SUPOZ.100 mgGRUNENTHAL GMBHGERMANIACUTIE X 1 FOLIE PP/AL/PE X 5 SUPOZ.5,817,28
    1204N02AX02TRAMADOLUMTRAMADOLSUPOZ.100 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 1 BLIST. X 5 SUPOZ.6,718,41
    1223N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL (R)CAPS.50 mgGRUNENTHAL GMBHGERMANIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.7,399,26
    1242N02AX02TRAMADOLUMTRAMADOLSOL. INJ.50 mg/mlKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 5 FIOLE X 1 ML6,578,24
    1246N02AX02TRAMADOLUMTRAMADOLSOL. INJ.50 mg/mlKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 5 FIOLE X 2 ML8,039,80
    1265N03AF01CARBAMAZEPINUMTIMONIL 150 RETARDCOMPR. RET.150 mgDESITINGERMANIACUTIE X 5 BLIST. X 10 COMPR. RET.11,3713,88
    1306N05AD01HALOPERIDOLUMHALOPERIDOL DECANOATSOL. INJ.50 mg/mlGEDEON RICHTER LTD.UNGARIACUTIE X 5 FIOLE X 1 ML44,4754,29
    1308N05AD01HALOPERIDOLUMHALOPERIDOL 5 mg/mlSOL. INJ.5 mg/mlGEDEON RICHTER LTD.UNGARIACUTIE X 5 FIOLE X 1 ML SOL. INJ.7,679,36
    1312N05BA01DIAZEPAMUMDIAZEPAM DESITIN (R) SOLUŢIE RECTALĂ 10 mgSOL. RECTALĂ10 mg/2,5 mlDESITINGERMANIACUTIE X 5 PUNGI X 1 TUB X 2,5 ML + CANULĂ17,1720,96
    1314N05BA01DIAZEPAMUMDIAZEPAM DESITIN (R) SOLUŢIE RECTALĂ 5 mgSOL. RECTALĂ5 mg/2,5 mlDESITINGERMANIACUTIE X 5 PUNGI X 1 TUB X 2,5 ML + CANULĂ13,5616,55
    1379N06AB05PAROXETINUM*ARKETISCOMPR.20 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.30,4137,12
    1387N06AB06SERTRALINUM*ASENTRA (R)COMPR. FILM100 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 4 BLIST. X 7 COMPR. FILM21,8926,72
    1396N06AB06SERTRALINUM*ASENTRA (R)COMPR. FILM50 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 4 BLIST. X 7 COMPR. FILM11,9114,54
    1416N06AX11MIRTAZAPINUM*MIRZATEN (R) 30 mgCOMPR. FILM30 mgKRKA D.D.SLOVENIACUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM24,7630,23
    1470R03BA02BUDESONIDUM*PULMICORT TURBUHALER 200 μg/dozaPULB. INHAL.200 μg/dozaASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 1 FLACON MULTIDOZA DIN PEID X 100 DOZE PULB. INHAL.39,6448,39
      SUBLISTA B
                         
    Nr. crt.Cod ATCDCIDenumireForma FarmaceuticăConcen- traţiaFirma deţinătoareŢaraForma ambalarePreţ cu ridicata maximal/ ambalaj (RON)Preţ cu amănuntul maximal/ ambalaj (RON)
    12A02BX05BISMUTHI SUBCITRASDE - NOLCOMPR. FILM.120 mgASTELLAS PHARMA EUROPE BVOLANDACUTIE X 5 BLIST. AL/AL X 8 COMPR. FILM.21,7026,49
    43B01AB05ENOXAPARINUM** DIEZCLEXANE 4000 ui anti- Xa/0,4 mlSOL. INJ.4000 ui anti- Xa/0,4 mlLAB. AVENTISFRANŢACUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,4 ML SOL. INJ.105,37128,64
    52B01AB08REVIPARINUM** DIEZCLIVARIN (R) 1432 UI/0,25 mlSOL. INJ.1432 ui/0,25 mlABBOTT GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 2 BLIST. X 5 SERINGI PREUMPLUTE UNIDOZĂ X 0,25 ML63,0977,02
    53B01AB08REVIPARINUM** DIEZCLIVARIN (R) 3436 UI/0,6 mlSOL. INJ.3436 ui/0,6 mlABBOTT GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. X 5 SERINGI PREUMPLUTE UNIDOZĂ X 0,60 ML71,5287,31
    65B01AC30COMBINAŢII (ACID ACETYL- SALICYLICUM + DIPYRIDAMOLUM)**AGGRENOXCAPS. ELIB. MODIF.25 mg/200 mgBOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 60 CAPS. CU ELIB. MODIF.60,1573,43
    113C05CA53DIOSMINUM (COMBINAŢII)**DETRALEX (R)COMPR. FILM500 mgLES LAB. SERVIER IND.FRANŢACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 15 COMPR. FILM21,1625,83
    132C09AA10TRANDOLAPRILUMGOPTEN (R) 0,5 mgCAPS.0,5 mgABBOTT GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 2 BLIST X 10 CAPS.7,229,05
    133C09AA10TRANDOLAPRILUMGOPTEN (R) 2 mgCAPS.2 mgABBOTT GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 2 BLIST. X 14 CAPS.18,7122,84
    180C10AA07ROSUVASTATINUMCRESTOR 10 mgCOMPR. FILM10 mgASTRAZENECA UK LTDMAREA BRITANIECUTIE X 2 BLIST. X 14 COMPR. FILM.73,4789,69
    212D06BB04PODOPHYLLO- TOXINUM*CONDYLINESOL. CUT.5 mg/mlASTELLAS PHARMA EUROPE BVOLANDACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 3,5 ML SOL. CUTANATĂ + 15 DISPOZITIVE DE APLICARE52,2363,76
    267G03DB01DYDROGESTERONUM *DUPHASTON (R)COMPR. FILM10 mgSOLVAY PHARMA- CEUTICALS BVOLANDACUTIE X 1 BST. X 20 COMPR. FILM.17,3821,22
    308G04CA01ALFUZOSINUMXATRAL (R) LP 5 mgCOMPR. FILM ELIB. PREL.5 mgSANOFI- SYNTHELABO FRANCEFRANŢACUTIE X 2 BLIST. X 14 COMPR. FILM ELIB. PREL.27,5433,62
    337H03BB02THIAMAZOLUMTHYROZOLA (R) 10 mgCOMPR. FILM10 mgMERCK KGAAGERMANIACUTIE X 5 BLIST. X 10 COMPR. FILM13,6916,71
    338H03BB02THIAMAZOLUMTHYROZOLA (R) 20 mgCOMPR. FILM20 mgMERCK KGAAGERMANIACUTIE X 5 BLIST. X 10 COMPR. FILM16,1419,70
    389L02AE04TRIPTORELINUM *** DIEZDIPHERELINE 0,1 mgLIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ.0,1 mgBEAUFOUR IPSEN PHARMAFRANŢACUTIE X 7 FLAC. CU LIOF. PT. SOL. INJ. + 7 FIOLE X 1 ML SOLV.123,29150,51
    434M01AX17NIMESULIDUMAULIN (R) 100 mgCOMPR.100 mgCSC PHARMA- CEUTICALS HANDELS GMBHAUSTRIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.5,937,43
    445M01AX17NIMESULIDUMAULIN (R)GRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/plicCSC PHARMA- CEUTICALS HANDELS GMBHAUSTRIACUTIE X 15 PLICURI HÂRTIE/AL/HDPE/ FOLIE SURLYN X 2 G GRAN. SUSP. ORALĂ11,5714,12
    477N03AE01CLONAZEPAMUMRIVOTRILCOMPR.0,5 mgROCHE ROMÂNIA S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 50 COMPR.5,767,22
    478N03AE01CLONAZEPAMUMRIVOTRIL (R)COMPR.2 mgROCHE ROMÂNIA S.R.LROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR.4,616,03
    499N06AX05TRAZODONUM**TRITTICOAC 150 mgCOMPR. ELIB. PREL.150 mgANGELINI FRANCESCO SPAITALIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 20 COMPR. ELIB. PREL.18,2522,28
    509N06BX18VINPOCETINUMCAVINTON (R)COMPR.5 mgGEDEON RICHTER LTD.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 25 COMPR.12,0714,74
    523R01AD05BUDESONIDUM*RHINOCORT (R) AQUASPRAY NAZAL SUSP.32 μg/dozăASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 1 FLACON X 120 DOZE PREVĂZUT CU POMPĂ DOZATOARE15,5919,03
    574R06AE09LEVOCETIRIZINUMXYZAL (R)COMPR. FILM5 mgU.C.B. GMBHGERMANIACUTIE X 1 BLIST. X 10 COMPR. FILM.10,2012,45
      SUBLISTA C1    1. INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ (CLASA III SAU IV NYHA) - G 1
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumire Forma Farmaceutică Concen- traţia Firma deţinătoare Ţara Forma ambalare Preţ cu ridi- cata maxi- mal/ amba- laj (RON) Preţ cu amă- nuntul maxi- mal/ amba- laj (RON)
  14 C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 100 mg GEDEON RICHTER PLC UNGARIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. 17,22 21,02
  19 C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 50 mg GEDEON RICHTER PLC UNGARIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. 10,08 12,31
  41 C07AB02 METOPROLOLUM BETALOC (R) ZOC 100 mg COMPR. FILM ELIB. PREL. 100 mg ASTRAZENECA AB SUEDIA CUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM. ELIB. PREL. 15,76 19,24
  44 C07AB02 METOPROLOLUM BETALOC SOL. INJ. 1 mg/ml ASTRAZENECA AB SUEDIA CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ. I.V./PERF. 29,60 36,14
  71 C07AB02 METOPROLOLUM BETALOC (R) ZOC 50 mg COMPR. FILM ELIB. PREL. 50 mg ASTRAZENECA AB SUEDIA CUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM ELIB. PREL. 9,63 11,76
  78 C07AG02 CARVEDILOLUM CORYOL (R) COMPR. 12,5 mg KRKA D.D. SLOVENIA CUTIE X 4 BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 7 COMPR. 6,89 8,64
  87 C07AG02 CARVEDILOLUM CORYOL (R) COMPR. 25 mg KRKA D.D. SLOVENIA CUTIE X 2 BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 14 COMPR. 13,08 15,97
  132 C09AA02 ENALAPRILUM ENAP 10 mg COMPR. 10 mg KRKA D.D. NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR. 3,30 4,32
  157 C09AA02 ENALAPRILUM ENAP 20 mg COMPR. 20 mg KRKA D.D. NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR. 5,78 7,25
  178 C09AA02 ENALAPRILUM ENAP 5 mg COMPR. 5 mg KRKA D.D. NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR. 2,54 3,32
     7. CIROZA HEPATICĂ - G 7
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumire Forma Farmaceutică Concen- traţia Firma deţinătoare Ţara Forma ambalare Preţ cu ridi- cata maxi- mal/ amba- laj (RON) Preţ cu amă- nuntul maxi- mal/ amba- laj (RON)
  34 C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 100 mg GEDEON RICHTER PLC UNGARIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. 17,22 21,02
  39 C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 50 mg GEDEON RICHTER PLC UNGARIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. 10,08 12,31
     8. Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame      mielodisplazice - G 10
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumire Forma Farmaceutică Concen- traţia Firma deţinătoare Ţara Forma ambalare Preţ cu ridi- cata maxi- mal/ amba- laj (RON) Preţ cu amă- nuntul maxi- mal/ amba- laj (RON)
  119 N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL RETARD 100 mg COMPR. FILM. ELIB. PREL. 100 mg GRUNENTHAL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 BLIST. AL/PVDC X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL. 9,34 11,40
  123 N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL (R) SUPOZ. 100 mg GRUNENTHAL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FOLIE PP/AL/PE X 5 SUPOZ. 5,81 7,28
  124 N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL SUPOZ. 100 mg KRKA D.D. SLOVENIA CUTIE X 1 BLIST. X 5 SUPOZ. 6,71 8,41
  143 N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL (R) CAPS. 50 mg GRUNENTHAL GMBH GERMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. 7,39 9,26
  162 N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL SOL. INJ. 50 mg/ml KRKA D.D. SLOVENIA CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML 6,57 8,24
  166 N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL SOL. INJ. 50 mg/ml KRKA D.D. SLOVENIA CUTIE X 5 FIOLE X 2 ML 8,03 9,80
     9. EPILEPSIE - G 11
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumire Forma Farmaceutică Concen- traţia Firma deţinătoare Ţara Forma ambalare Preţ cu ridi- cata maxi- mal/ amba- laj (RON) Preţ cu amă- nuntul maxi- mal/ amba- laj (RON)
  6 N03AE01 CLONAZEPAMUM RIVOTRIL COMPR. 0,5 mg ROCHE ROMÂNIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 50 COMPR. 5,76 7,22
  7 N03AE01 CLONAZEPAMUM RIVOTRIL(R) COMPR. 2 mg ROCHE ROMÂNIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 1 FLAC. X 30 COMPR. 4,61 6,03
  9 N03AF01 CARBAMAZEPINUM TIMONIL 150 RETARD COMPR. RET. 150 mg DESITIN GERMANIA CUTIE X 5 BLIST. X 10 COMPR.RET. 11,37 13,88
  43 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI ORFIRIL 300 COMPR. FILM GASTROREZ. 300 mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 100 COMPR. FILM GASTROREZ. 29,49 36,00
  44 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI ORFIRIL SIROP SIROP 300 mg/5 ml DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLACON X 250 ML + LINGURIŢĂ DOZATOARE PP A 5 ML 34,31 41,89
  51 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI ORFIRIL 600 COMPR. FILM GASTROREZ. 600 mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 50 COMPR. FILM GASTROREZ. 26,47 32,31
  113 N03AX14 LEVETIRACETAMUM ** KEPPRA (R) 1000 mg COMPR. FILM 1000 mg UCB PHARMA SA BELGIA CUTIE X 30 COMPR. FILM 1 (BLIST. AL/PVC) 226,70 276,76
  115 N03AX14 LEVETIRACETAMUM ** KEPPRA (R) 250 mg COMPR. FILM 250 mg U.C.B. SA BELGIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM 65,17 79,56
  116 N03AX14 LEVETIRACETAMUM ** KEPPRA (R) 500 mg COMPR. FILM. 500 mg UCB PHARMA LTD BELGIA CUTIE X 30 COMPR. FILM (BLIST. AL/PVC) 119,43 145,80
     11. MIASTENIA GRAVIS - G13
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumire Forma Farmaceutică Concen- traţia Firma deţinătoare Ţara Forma ambalare Preţ cu ridi- cata maxi- mal/ amba- laj (RON) Preţ cu amă- nuntul maxi- mal/ amba- laj (RON)
  16 N07AA02 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM MESTINON 60 mg DRAJ. 60 mg ICN POLFA RZESZOW S.A. POLONIA CUTIE X 1 FLAC. X 20 DRAJ. 12,65 15,44
     13. BOLI PSIHICE (SCHIZOFRENIE, TULBURĂRI SCHIZOTIPALE ŞI DELIRANTE, TULBURĂRI AFECTIVE MAJORE, TULBURĂRI PSIHOTICE ACUTE ŞI BOLI       PSIHICE COPII, AUTISM) - G 15
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumire Forma Farmaceutică Concen- traţia Firma deţinătoare Ţara Forma ambalare Preţ cu ridi- cata maxi- mal/ amba- laj (RON) Preţ cu amă- nuntul maxi- mal/ amba- laj (RON)
  10 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI ORFIRIL 300 COMPR. FILM GASTROREZ. 300 mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 100 COMPR. FILM. GASTROREZ. 29,49 36,00
  11 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI ORFIRIL SIROP SIROP 300 mg/ 5 ml DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLACON X 250 ML + LINGURIŢĂ DOZATOARE PP A 5 ML 34,31 41,89
  18 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI ORFIRIL 600 COMPR. FILM GASTROREZ. 600 mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 50 COMPR. FILM GASTROREZ. 26,47 32,31
  59 N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL DECANOAT SOL. INJ. 50 mg/ml GEDEON RICHTER LTD. UNGARIA CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML 44,47 54,29
  61 N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL 5 mg/ml SOL. INJ. 5 mg/ml GEDEON RICHTER LTD. UNGARIA CUTIE X 5 FIOLE X 1 ML SOL. INJ. 7,67 9,36
  158 N06AX05 TRAZODONUM** TRITTICO AC 150 mg COMPR. ELIB. PREL. 150 mg ANGELINI FRANCESCO SPA ITALIA CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 20 COMPR. ELIB. PREL. 18,25 22,28
      SUBLISTA C3
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumire Forma Farmaceutică Concen- traţia Firma deţinătoare Ţara Forma ambalare Preţ cu ridi- cata maxi- mal/ amba- laj (RON) Preţ cu amă- nuntul maxi- mal/ amba- laj (RON)
  153 H03AA03 COMBINAŢII NOVOTHYRAL (R) 100 COMPR. 100 æg + 20 æg MERCK KGAA GERMANIA CUTIE X 4 BLIST. AL/PP X 25 COMPR. 18,96 23,15
  157 J01DE02 CEFPIROMUM CEFROM (R) 1 g PULB.PT.SOL. INJ./PERF. 1 g LAB. AVENTIS FRANŢA CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 52,10 63,60
  158 J01DE02 CEFPIROMUM CEFROM (R) 2 g PULB.PT.SOL. INJ./PERF. 2 g LAB. AVENTIS FRANŢA CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 90,64 110,65
  202 M03BX04 TOLPERISONUM MYDOCALM SOL. INJ. 100 mg/ ml GEDEON RICHTER LTD. UNGARIA CUTIE X 5 FIOLE DIN STICLĂ X 1 ML SOL. INJ. 4,36 5,70
  245 N06BX03 PIRACETAMUM NOOTROPIL (R) 1200 mg COMPR. FILM 1200 mg U.C.B. SA BELGIA CUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM 36,38 44,41
   +  Anexa 2 Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare amedicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrulprogramelor naţionale de sănătate, corespunzătoaredenumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse însublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvernnr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comuneinternaţionale corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţiepersonală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurărisociale de sănătate, cu excepţiamedicamentelor derivate din sânge şi plasmă umană.
                         
    P1: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
    A) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA şi TRATAMENTUL POSTEXPUNERE
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    5NORVIR 100 mgRITONAVIRUMABBOTT LABORATORIES LTD.Cutie x 4 flac. PEID x 84 caps. moiJ05AE03CAPS. MOI100 mg1029,141138,593,3887
    97AUGMENTIN 625 mgAMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMSMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALSCutie x 2 blist. Al/PVDC-PVC x 7 compr. film., fiecare blister fiind introdus într-o pungă protectoare din Al laminatJ01CR02COMPR. FILM500 mg + 125 mg21,6023,901,7071
    98AUGMENTIN BISAMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMSMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALSCutie x 1 flac. din sticlă cu pulb. pt. 35 ml susp. orală + 1 serigă pt. adm. oralăJ01CR02PULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg + 57 mg/5 ml10,7311,8711,8700
    99AUGMENTIN BISAMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMSMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALSCutie x 1 flac. din sticlă cu pulb. pt. 70 ml susp. orală + măsură dozatoareJ01CR02PULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg + 57 mg/5 ml15,3717,0017,0000
    153CEFROM^(R) 1 gCEFPIROMUMPATHEON UK LTD.Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj./perf.J01DE02PULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 g51,1956,6356,6300
    154CEFROM^(R) 2 gCEFPIROMUMPATHEON UK LTD.Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj./perf.J01DE02PULB. PT. SOL. INJ./PERF.2 g89,0598,5298,5200
    155MERONEM IV 1 gMEROPENEMUMASTRAZENECA UK LTD.Cutie x 10 flac. pulb. pt. sol. inj. (cap. 20 ml)J01DH02PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF.1 g929,191028,01102,8010
    156MERONEM IV 500 mgMEROPENEMUMASTRAZENECA UK LTD.Cutie x 10 flac. pulb. pt. sol. inj. (cap. 20 ml)J01DH02PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF.500 mg473,20523,5252,3520
    174FROMILID 250CLARITHROMYCINUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 7 compr. film.J01FA09COMPR. FILM250 mg15,0016,601,1857
    175FROMILID 500CLARITHROMYCINUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 7 compr. filmJ01FA09COMPR. FILM500 mg26,8129,662,1186
    186KLACID SRCLARITHROMYCINUMABBOTT LABORATORIES LTD.Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/Al x 5 compr. film. elib. prel.J01FA09COMPR. FILM ELIB. PREL.500 mg22,9425,385,0760
    319DIFLAZON 50 mgFLUCONAZOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 7 caps.J02AC01CAPS.50 mg33,7837,375,3386
    398VIROLEXACICLOVIRUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt. sol. inj./perf.J05AB01PULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mg216,27239,2747,8540
    P1: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
    B) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    15FROMILID 250CLARITHROMYCINUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 7 compr. filmJ01FA09COMPR. FILM250 mg15,0016,601,1857
    16FROMILID 500CLARITHROMYCINUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 7 compr. film.J01FA09COMPR. FILM500 mg26,8129,662,1186
    27KLACID SRCLARITHROMYCINUMABBOTT LABORATORIES LTD.Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/Al x 5 compr. film elib. prel.J01FA09COMPR. FILM. ELIB. PREL.500 mg22,9425,385,0760
    107STREVITAL 1 gSTREPTOMYCINUMANTIBIOTICE SACutie x 50 flac. din sticlă x 10 ml conţinând pub. pt. sol. inj.J01GA01PULB. PT. SOL. INJ.1 g106,73118,082,3616
    108STREVITAL 1 gSTREPTOMYCINUMANTIBIOTICE SACutie x 100 flac. din sticlă x 10 ml conţinând pub. pt. sol. inj.J01GA01PULB. PT. SOL. INJ.1 g212,27234,842,3484
    109STREVITAL 1 gSTREPTOMYCINUMANTIBIOTICE SACutie x 10 flac. din sticlă x 10 ml conţinând pub. pt. sol. inj.J01GA01PULB. PT. SOL. INJ.1 g21,4823,762,3760
    P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    153HYCAMTIN 4 mgTOPOTECAMUMGLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING SPACutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.L01XX17PULB. CONC. SOL. PERF.4 mg861,93953,60953,6000
    166DIPHERELINE 0,1 mgTRIPTORELINUMIPSEN PHARMA BIOTECHCutie x 7 flac. cu liof. pt. sol. inj. + 7 fiole x 1 ml solv.L02AE04LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ.0,1 mg121,12134,0019,1429
    180ARIMIDEX 1 mgANASTROZOLUMASTRAZENECA UK LTD.Cutie x 2 blist. tip calendar Al/PVC x 14 compr. film.L02BG03COMPR. FILM1 mg345,75382,5213,6614
    P5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
    Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    39NOVOMIX 30 FLEXPENINSULINUM ASPARTNOVO NORDISK A/SCutie x 5 stilouri preumplute x 3 ml susp. inj.A10AD05SUSP. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT100 UI ml140,52155,4631,0920
    82METFORMIN-TEVA 850 mgMETFORMINUMTEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LTD. Co.Cutie x 6 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. filmA10BA02COMPR. FILM850 mg4,895,410,0902
    166GLUCOVANCE^(R) 500 mg/2,5 mgCOMBINAŢII (GLIBEN CLAMIDUM + METFORMINUM)MERCK SANTE SASCutie x 4 blist. x 15 compr. filmA10BD02COMPR. FILM500 mg/2,5 mg18,8320,830,3472
    168GLUCOVANCE^(R) 500 mg/5 mgCOMBINAŢII (GLIBEN CLAMIDUM + METFORMINUM)MERCK SANTE SASCutie x 4 blist. x 15 compr. filmA10BD02COMPR. FILM500 mg/5 mg20,5422,720,3787
    185NOVONORM 0,5 mgREPAGLINIDUMNOVO NORDISK A/SCutie x 90 compr. (blist. Al/Al)A10BX02COMPR.0,5 mg49,0754,290,6032
    186NOVONORM 1 mgREPAGLINIDUMNOVO NORDISK A/SCutie x 90 compr. (blist. Al/Al)A10BX02COMPR.1 mg49,6554,930,6103
    P6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE HEMOFILIE, TALASEMIE ŞI ALTE BOLI RARE
    P6.4: MUCOVISCIDOZA
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    5FROMILID 250CLARITHROMYCINUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 7 compr. filmJ01FA09COMPR. FILM250 mg15,0016,601,1857
    6FROMILID 500CLARITHROMYCINUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 7 compr. filmJ01FA09COMPR. FILM500 mg26,8129,662,1186
    17KLACID SRCLARITHROMYCINUMABBOTT LABORATORIES LTD.Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/Al x 5 compr. film elib. prel.J01FA09COMPR. FILM ELIB. PREL.500 mg22,9425,385,0760
    P7: PROGRAM NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
    Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    35JODTHYROX^(R) 100/130,8LEVOTIROXINUM + KALII IODIDUMMERCK KGAACutie x 2 blist. PP/Al x 25 compr.H03AAN1COMPR.   9,1710,150,2030
    37THYROZOL^(R) 10THIAMAZOLUMMERCK KGAACutie x 5 blist. x 10 compr. filmH03BB02COMPR. FILM10 mg13,4514,880,2976
    38THYROZOL^(R) 20THIAMAZOLUMMERCK KGAACutie x 5 blist. x 10 compr. filmH03BB02COMPR. FILM20 mg15,8517,540,3508
    P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    P9.1: TRANSPLANT MEDULAR
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    20CLIVARIN(R) 1432 UI/0,25 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,25 mlB01AB08SOL. INJ.1432 ui/ 0,25 ml61,9968,586,8580
    21CLIVARIN(R) 3436 UI/0,6 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoză x 0,60 mlB01AB08SOL. INJ.3436 ui/ 0,6 ml70,2677,7315,5460
    50MERONEM IV 1 gMEROPENEMUMASTRAZENECA UK LTD.Cutie x 10 flac. pulb. pt. sol. inj. (cap. 20 ml)J01DH02PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF.1 g929,191028,01102,8010
    51MERONEM IV 500 mgMEROPENEMUMASTRAZENECA UK LTD.Cutie x 10 flac. pulb. pt. sol. inj. (cap. 20 ml)J01DH02PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF.500 mg473,20523,5252,3520
    64DIFLAZON 50 mgFLUCONAZOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 7 caps.J02AC01CAPS.50 mg33,7837,375,3386
    127VIROLEXACICLOVIRUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt. sol. inj./perf.J05AB01PULB. PT. SOL. INJ/PERF.250 mg216,27239,2747,8540
    198CELLCEPT 250 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 10 blist. x 10 caps.L04AA06CAPS.250 mg468,70518,555,1855
    199CELLCEPT 500 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 5 blist. x 10 compr. film.L04AA06COMPR. FILM.500 mg468,70518,5510,3710
    239TRAMADOLTRAMADOLUMKRKA D.D.Cutie x 5 fiole x 1 mlN02AX02SOL. INJ.50 mg/ml6,457,141,4280
    240TRAMADOLTRAMADOLUMKRKA D.D.Cutie x 5 fiole x 2 mlN02AX02SOL. INJ.50 mg/ml7,898,731,7460
    241TRAMADOLTRAMADOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 5 supoz.N02AX02SUPOZ.100 mg6,607,301,4600
    260TRAMAL RETARD 100 mgTRAMADOLUMGRUNENTHAL GMBHCutie x 1 blist. Al/PVDC x 10 compr. film. cu elib. prel.N02AX02COMPR. FILM ELIB. PREL.100 mg9,1810,161,0160
    263TRAMAL(R)TRAMADOLUMGRUNENTHAL GMBHCutie x 2 blist. Al/PVC x 10 caps.N02AX02CAPS.50 mg7,268,030,4015
    265TRAMAL(R)TRAMADOLUMGRUNENTHAL GMBHCutie x 1 folie PP/Al/PE x 5 supoz.N02AX02SUPOZ.100 mg5,716,321,2640
    P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    P9.2: TRANSPLANT DE CORD
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    1CLIVARIN(R) 1432 UI/0,25 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,25 mlB01AB08SOL. INJ.1432 ui/ 0,25 ml61,9968,586,8580
    2CLIVARIN(R) 3436 UI/0,6 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoză x 0,60 mlB01AB08SOL. INJ.3436 ui/ 0,6 ml70,2677,7315,5460
    22DIFLAZON 50 mgFLUCONAZOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 7 caps.J02AC01CAPS.50 mg33,7837,375,3386
    87CELLCEPT 250 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 10 blist. x 10 caps.L04AA06CAPS.250 mg468,70518,555,1855
    88CELLCEPT 500 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 5 blist. x 10 compr. film.L04AA06COMPR. FILM.500 mg468,70518,5510,3710
    P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    P9.3: TRANSPLANT HEPATIC
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    5CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0,4 mlENOXAPARINUMAVENTIS INTERCONTINENTALCutie x 10 seringi preumplute x 0,4 ml sol. inj.B01AB05SOL. INJ.4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml103,52114,5311,4530
    8CLIVARIN(R) 1432 UI/0,25 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,25 mlB01AB08SOL. INJ.1432 ui/ 0,25 ml61,9968,586,8580
    9CLIVARIN(R) 3436 UI/0,6 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoză x 0,60 mlB01AB08SOL. INJ.3436 ui/ 0,6 ml70,2677,7315,5460
    47CELLCEPT 250 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 10 blist. x 10 caps.L04AA06CAPS.250 mg468,70518,555,1855
    48CELLCEPT 500 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 5 blist. x 10 compr. film.L04AA06COMPR. FILM.500 mg468,70518,5510,3710
    P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    P9.4: TRANSPLANT RENAL combinat RINICHI şi PANCREAS
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    12CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0,4 mlENOXAPARINUMAVENTIS INTERCONTINENTALCutie x 10 seringi preumplute x 0,4 ml sol. inj.B01AB05SOL. INJ.4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml103,52114,5311,4530
    15CLIVARIN (R) 1432 UI/0,25 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,25 mlB01AB08SOL. INJ.1432 ui/ 0,25 ml61,9968,586,8580
    16CLIVARIN (R) 3436 UI/0,6 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoză x 0,60 mlB01AB08SOL. INJ.3436 ui/ 0,6 ml70,2677,7315,5460
    63DIFLAZON 50 mgFLUCONAZOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 7 caps.J02AC01CAPS.50 mg33,7837,375,3386
    130VIROLEXACICLOVIRUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt. sol. inj./perf.J05AB01PULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mg216,27239,2747,8540
    157CELLCEPT 250 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 10 blist. x 10 caps.L04AA06CAPS.250 mg468,70518,555,1855
    158CELLCEPT 500 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 5 blist. x 10 compr. film.L04AA06COMPR. FILM.500 mg468,70518,5510,3710
    P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    P9.5: TRANSPLANT CELULE PANCREATICE
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    1CLIVARIN(R) 1432 UI/0,25 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,25 mlB01AB08SOL. INJ.1432 ui/ 0,25 ml61,9968,586,8580
    2CLIVARIN(R) 3436 UI/0,6 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoză x 0,60 mlB01AB08SOL. INJ.3436 ui/ 0,6 ml70,2677,7315,5460
    P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    P9.6: TRANSPLANT PULMONAR
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    2CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0,4 mlENOXAPARINUMAVENTIS INTERCONTINENTALCutie x 10 seringi preumplute x 0,4 ml sol. inj.B01AB05SOL. INJ.4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml103,52114,5311,4530
    5CLIVARIN(R) 1432 UI/0,25 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,25 mlB01AB08SOL. INJ.1432 ui/ 0,25 ml61,9968,586,8580
    6CLIVARIN(R) 3436 UI/0,6 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 1 blist x 5 seringi preumplute unidoză x 0,60 mlB01AB08SOL. INJ.3436 ui/ 0,6 ml70,2677,7315,5460
    18DIFLAZON 50 mgFLUCONAZOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 7 caps.J02AC01CAPS.50 mg33,7837,375,3386
    78VIROLEXACICLOVIRUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt. sol. inj./perf.J05AB01PULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mg216,27239,2747,8540
    91CELLCEPT 250 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMAAGCutie x 10 blist. x 10 caps.L04AA06CAPS.250 mg468,70518,555,1855
    92CELLCEPT 500 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMAAGCutie x 5 blist. x 10 compr. film.L04AA06COMPR. FILM.500 mg468,70518,5510,3710
    128TRAMADOLTRAMADOLUMKRKA D.D.Cutie x 5 fiole x 1 mlN02AX02SOL. INJ.50 mg/ml6,457,141,4280
    129TRAMADOLTRAMADOLUMKRKA D.D.Cutie x 5 fiole x 2 mlN02AX02SOL. INJ.50 mg/ml7,898,731,7460
    130TRAMADOLTRAMADOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 5 supoz.N02AX02SUPOZ.100 mg6,607,301,4600
    149TRAMAL RETARD 100 mgTRAMADOLUMGRUNENTHAL GMBHCutie x 1 blist. Al/PVDC x 10 compr. film. cu elib. prel.N02AX02COMPR. FILM. ELIB. PREL.100 mg9,1810,161,0160
    152TRAMAL(R)TRAMADOLUMGRUNENTHAL GMBHCutie x 2 blist. Al/PVC x 10 caps.N02AX02CAPS.50 mg7,268,030,4015
    154TRAMAL(R)TRAMADOLUMGRUNENTHAL GMBHCutie x 1 folie PP/Al/PE x 5 supoz.N02AX02SUPOZ.100 mg5,716,321,2640
    P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    P9.7: TRATAMENTUL STĂRII POSTTRANSPLANT ÎN AMBULATORIU A PACIENŢILOR TRANSPLANTAŢI
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    67DIFLAZON 50 mgFLUCONAZOLUMKRKA D.D.Cutie x 1 blist. x 7 caps.J02AC01CAPS.50 mg33,7837,375,3386
    128VIROLEXACICLOVIRUMKRKA D.D. NOVO MESTOCutie x 5 flac. x 250 mg pulb. pt. sol. inj./perf.J05AB01PULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mg216,27239,2747,8540
    152CELLCEPT 250 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 10 blist. x 10 caps.L04AA06CAPS.250 mg468,70518,555,1855
    153CELLCEPT 500 mgMYCOPHENOLATUMROCHE PHARMA AGCutie x 5 blist. x 10 compr. film.L04AA06COMPR. FILM.500 mg468,70518,5510,3710
    P10: PROGRAM NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
    Nr. crt.Denumire comercialăDenumire genericăFirmaAmbalaj al U.T.Grupa terape- uticăForma farmaceuticăConcen- traţie/ utPreţ cu ridicata maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ ambalajPreţ cu amănuntul maximal/ U.T. = Preţ de decontare/ U.T.
    9HEPARINE SODIQUE PANPHARMAHEPARINUMLAB. PANPHARMACutie x 10 flacoane din sticlă incoloră x 5 ml sol. inj.B01AB01SOL. INJ.5000 ui/ml44,0148,694,8690
    11CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0,4 mlENOXAPARINUMAVENTIS INTERCONTINENTALCutie x 10 seringi preumplute x 0,4 ml sol. inj.B01AB05SOL. INJ.4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml103,52114,5311,4530
    20CLIVARIN(R) 1432 UI/0,25 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 2 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,25 mlB01AB08SOL. INJ.1432 ui/ 0,25 ml61,9968,586,8580
    21CLIVARIN(R) 3436 UI/0,6 mlREVIPARINUMABBOTT GMBH CO.KGCutie x 1 blist. x 5 seringi preumplute unidoză x 0,60 mlB01AB08SOL. INJ.3436 ui/ 0,6 ml70,2677,7315,5460
  ----