ORDIN nr. 689 din 16 decembrie 2008pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008    Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 16 decembrie 2008.Nr. 689.  +  AnexăREGULAMENT 16/12/2008