ORDIN nr. 2.124 din 22 decembrie 2008pentru prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 decembrie 2008    Văzând Referatul de aprobare comun al Direcţiei farmaceutice, Direcţiei politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate, al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate şi al Agenţiei Naţionale a Medicamentului nr. EN 13.179 din 22 decembrie 2008,având în vedere prevederile:- art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se prelungeşte valabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, până în data de 31 ianuarie 2009.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 22 decembrie 2008.Nr. 2.124.----------