ORDIN nr. 744 din 16 decembrie 2008pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2009
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.706 din 12 decembrie 2008 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,în temeiul art. 4 lit. c) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, şi al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, atât pentru garanţiile existente în evidenţa fondului de garantare la 31 decembrie 2008, cât şi pentru cele acordate în anul 2009, astfel:
       
    Tipul de creditNivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2009
    a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată1,5%
    b) Credite pe termen scurt, mediu şi lung acordate beneficiarilor Programului SAPARD în scopul realizării de investiţii1,5%
    Tipul de proiect
    Proiecte finanţate din fonduri SAPARD1,5%
   +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşBucureşti, 16 decembrie 2008.Nr. 744.-------------