CIRCULARĂ nr. 43 din 16 decembrie 2008privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate Tezaurului de la Hinova
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008     +  Articolul 1În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 24 decembrie 2008, în ciclul "Istoria aurului", o monedă din aur dedicată Tezaurului de la Hinova.  +  Articolul 2Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:● valoare nominală: 10 LEI● material: aur● titlu: 999 la mie● greutate: 1,224 g● diametru: 13,92 mm● cant: zimţat● calitate: proofAversul prezintă în partea superioară, de la stânga la dreapta, valoarea nominală - 10 LEI, stema României şi inscripţia "ROMÂNIA", despărţite de un şir vertical de piese de colier bipiramidale de tipul celor găsite în tezaurul de la Hinova; dedesubt, două şiruri orizontale de piese de colier bipiramidale şi anul de emisiune - 2008.Reversul prezintă în partea superioară, de la stânga la dreapta, un şir vertical de 4 piese de colier de tip clopoţel, inscripţia "TEZAURUL" scrisă de jos în sus, un şir vertical de trei piese de colier bipiramidale, inscripţia orizontală pe două rânduri "DE LA HINOVA" şi manşonul deschis de formă cilindrică - piesa cea mai importantă a tezaurului de la Hinova; dedesubt, două şiruri orizontale de piese de colier bipiramidale.  +  Articolul 3Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de o broşură de prezentare a tematicii emisiunii, redactată în limbile română, engleză şi franceză. Broşura include certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile Guvernatorului Băncii Naţionale a României şi Casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscripţionată sigla BNR.  +  Articolul 4Monedele din aur din ciclul "Istoria aurului - Tezaurul de la Hinova" au putere circulatorie pe teritoriul României.  +  Articolul 5Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur din ciclul "Istoria aurului - Tezaurul de la Hinova" se realizează prin sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 16 decembrie 2008.Nr. 43.-------------