ORDIN nr. 2.104 din 18 decembrie 2008privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi al Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 2.104 din 18 decembrie 2008
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 888 din 17 decembrie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008    Având în vedere referatele de aprobare nr. 13.081/2008 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. DG 3.045 din 17 decembrie 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se prelungeşte până la data de 31 martie 2009 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi al Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 1 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea-------------