HOTĂRÂRE nr. 326 din 24 august 2005 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii(actualizată până la data de 11 decembrie 2008*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 27 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 745 din 16 noiembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 83 din 15 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008.În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 166/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 30/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat magistraţilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 31/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 16 februarie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan LupaşcuBucureşti, 24 august 2005.Nr. 326.  +  AnexăREGULAMENT 24/08/2005