HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 septembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România(actualizată până la data de 10 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 septembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 octombrie 2006, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 1.251 din 13 septembrie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 150 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Mihai Răzvan Ungureanup. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.251.  +  AnexăNORMA 13/09/2006