HOTĂRÂRE nr. 1.639 din 10 decembrie 2008pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn anexa nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 70 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 71-82, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 1.639.  +  Anexa COMPLETĂRIla anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniuluipublic al comunei Tărlungeni" la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002
  *Font 9*
  Nr. crt Codul de clasi- ficare Denu- mirea bunu- lui Elementele de identificare lungime (m) Anul dobân dirii sau al dării în folo- sinţă Valoa- rea de inven- tar (lei) Situaţia juridică actuală
  71. 1.3.7.1 Stradă Tărlungeni - Str. Prundului (drum de acces) 700,50 m, pietruită 2008 20.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 19/2008
  72. 1.3.7.1 Stradă Purcăreni - Str. I.L. Caragiale 216,91 m, pietruită 2007 5.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  73. 1.3.7.1 Stradă Purcăreni - Str. Mihail Sadoveanu, 290,26 m, pietruită 2007 5.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  74. 1.3.7.1 Stradă Purcăreni - Str. Jokai Mor, 346,67 m, pietruită 2007 6.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  75. 1.3.7.1 Stradă Purcăreni - Str. Arany Janos, 207,07 m, pietruită 2007 5.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  76. 1.3.7.1 Stradă Purcăreni - Str. Filimon Sârb, 124,89 m, pietruită 2007 3.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  77. 1.3.7.1 Stradă Tărlungeni - Str. Andrei Ungureanu, 420,03 m, pietruită 2007 7.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  78. 1.3.7.1 Stradă Tărlungeni - Str. Mică, 133,34 m, pietruită 2007 3.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  79. 1.3.7.1 Stradă Tărlungeni - Str. Cloşca, 272,24 m, pietruită 2007 3.500 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  80. 1.3.7.1 Stradă Tărlungeni - Str. Horia, 323,98 m, pietruită 2007 5.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  81. 1.3.7.1 Stradă Tărlungeni - Str. Ştefan cel Mare, 322,74 m, pietruită 2007 5.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  82. 1.3.7.1 Stradă Tărlungeni - Str. 15 Noiembrie, 314 m, pietruită 2007 5.000 Domeniul public al comunei Tărlungeni, potrivit H.C.L. nr. 22/2008
  ------------