DECIZIE nr. 249 din 12 decembrie 2008pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluța Mihaela în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICDecizia primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluța Mihaela în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 26 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. Preambulul va avea următorul cuprins:Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.468.326 din 25 noiembrie 2008 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru exercitarea de către doamna Petrescu Neluța Mihaela, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,2. Articolul unic va avea următorul cuprins:  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Petrescu Neluța Mihaela se promovează temporar în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  București, 12 decembrie 2008.Nr. 249.-------