HOTĂRÂRE nr. 1.670 din 10 decembrie 2008privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanțărilor rambursabile ce pot fi contractate și a tragerilor din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanțărilor rambursabile ce pot fi contractate și a tragerilor din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREpentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanțărilor rambursabile ce pot fi contractate și a tragerilor ce se pot efectua din aceste finanțări de unitățile administrativ-teritoriale2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În anul 2008 unitățile administrativ-teritoriale pot efectua trageri din finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 în limita sumei de 2.580 milioane lei.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, autorizează finanțările rambursabile și tragerile din aceste finanțări solicitate de unitățile administrativ-teritoriale, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 și 2.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanțărilor rambursabile ce pot fi contractate și a tragerilor din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor și
  reformei administrative,
  Cristian David
  București, 10 decembrie 2008.Nr 1670.-------