ORDIN nr. 253 din 28 noiembrie 2008pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi furnizorii privaţi de servicii sociale acreditaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Secretarul de stat al AutorităţiiNaţionale pentru ProtecţiaDrepturilor Copilului,Gabriella TonkBucureşti, 28 noiembrie 2008.Nr. 253.  +  AnexăMETODOLOGIE 28/11/2008