REGULAMENT-CADRU din 11 octombrie 1996 (**republicat**)(*actualizat*)al asociaţiilor de proprietari(actualizat până la data de 11 decembrie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul republicat al regulamentului a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 noiembrie 1998 respinsă de LEGEA nr. 603 din 6 noiembrie 2002; LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999; ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999 abrogată de ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsă de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogată de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 23 martie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000 respinsă de LEGEA nr. 330 din 28 iunie 2001; ORDONANŢA nr. 76 din 30 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 510 din 24 aprilie 2003; HOTĂRÂREA nr. 496 din 1 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005; LEGEA nr. 62 din 22 martie 2006 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006; HOTĂRÂREA nr. 417 din 29 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 7 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008.----------------**) Republicat în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996 şi a mai fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997 şi prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, astfel că denumirea anterioară a ministerului este înlocuită cu cea actuală. HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 prin care s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004.HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007.Conform art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, se înfiinţează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene şi prin preluarea activităţii în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.Prin HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, astfel că denumirea anterioară a ministerului este înlocuită cu cea actuală; HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 267 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003 prin care se organizeaza Ministerul Finanţelor Publice. HOTĂRÂREA nr. 267 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 735 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 4 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 735 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004. HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005. HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 495 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 iunie 2007.Prin HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor.-------------Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari din anexa nr. 2 a fost abrogat de art. 61 din LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.-----------