HOTĂRÂRE nr. 1.605 din 4 decembrie 2008pentru aprobarea unor măsuri privind menţinerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) până la sfârşitul mandatului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare, ale pct. 5 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabileşte funcţia de reprezentant permanent al României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi aplicarea coeficientului de ierarhizare 8,00 pentru determinarea salariului în valută pentru această funcţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă cheltuielile generate de menţinerea reprezentantului permanent al României în Consiliul OACI, la sediul OACI din Montreal (Canada), pentru perioada 2008-2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor prevăzute în anexă, aprobate potrivit legii. (3) Salarizarea în valută şi celelalte drepturi ale reprezentantului permanent al României în Consiliul OACI se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pe perioada deplasărilor oficiale în ţară sau în străinătate, reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI beneficiază de drepturile salariale prevăzute în anexă, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unitate trimiţătoare se consideră Ministerul Transporturilor, împreună cu unităţile de aviaţie civilă aflate sub autoritatea acestuia, prevăzute în anexă. (2) Repartizarea între unităţile de aviaţie civilă a cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI este prevăzută în anexă. Cheltuielile aferente drepturilor reprezentantului României în Consiliul OACI, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar care nu se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre, precum şi plata concediului de odihnă şi a concediului medical se suportă de unitatea angajatoare a reprezentantului.  +  Articolul 4 (1) Valorile cheltuielilor prevăzute în anexă sunt estimative şi pot fi suplimentate pe baza unor justificări fundamentate prezentate de reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI instituţiei care finanţează cheltuiala respectivă. (2) Schimbarea destinaţiei cheltuielilor se face cu aprobarea unităţilor trimiţătoare, după caz, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5Unităţile de aviaţie civilă prevăzute la art. 3 alin. (1) încheie cu reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI contracte care vor stipula obligaţiile rezultate din prezenta hotărâre, precum şi modul de decontare şi justificare a cheltuielilor suportate de fiecare instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor va urmări respectarea de către unităţile de aviaţie civilă prevăzute la art. 3 alin. (1) a obligaţiilor ce le revin, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea funcţiei şi a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), precum şi aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 20 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.605.  +  Anexa Cheltuieli generate de menţinerea reprezentantului permanent al României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, la sediul OACI din Montreal (Canada), până la sfârşitul mandatului
               
    Tipul cheltuieliiInstituţia finanţatoareValoarea estimativăValoarea estimativă pentru anul 2008Valoarea estimativă pentru anul 2009Valoarea estimativă pentru anul 2010
    Chirie şi utilităţi birou al grupului CERG din sediul OACI şi comunicaţiiCNAIHCB857 CAD/lună10.284 CAD10.284 CAD10.284 CAD
    Reprezentare/protocolCNAIHCB1.000 CAD/lună12.000 CAD12.000 CAD12.000 CAD
    Mobilier şi biroticăCNAIHCB20.500 CAD20.500 CAD--
    ConsumabileCNAIHCB400 CAD/lună4.800 CAD4.800 CAD4.800 CAD
    Deplasări oficiale în România sau în străinătateCNAIHCB60.000 CAD/an60.000 CAD60.000 CAD60.000 CAD
    Transport Montreal-Bucureşti şi retur, inclusiv pentru membrii familiei, precum şi transportul bagajelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995CNAIHCB6.800 CAD/an6.800 CAD6.800 CAD6.800 CAD
    Salariu lunar net pentru secretară şi primă anuală în cuantumul unui salariu lunarROMATSA2.000 CAD/lună26.000 CAD26.000 CAD26.000 CAD
    Salariu lunar net pentru consilier şi primă anuală în cuantumul unui salariu lunarCNAIHCB3.500 CAD/lună45.500 CAD45.500 CAD45.500 CAD
    Salariu lunar net pentru consilier juridic şi primă anuală în cuantumul unui salariu lunarROMATSA3.500 CAD/lună45.500 CAD45.500 CAD45.500 CAD
    Asigurări de sănătate (reprezentant şi membrii familiei)ROMATSA7.800 CAD/an7.800 CAD7.800 CAD7.800 CAD
    Chirie pentru locuinţă cu dotări corespunzătoare, cheltuieli întreţinere*) şi utilităţiROMATSA46.300 CAD/an46.300 CAD46.300 CAD46.300 CAD
    Asigurare, combustibil, întreţinere*), reparaţii, inclusiv piese de schimb, neacoperite de asigurare, pentru autoturism, precum şi loc de parcare în garajul OACIROMATSA9.500 CAD/an9.500 CAD9.500 CAD9.500 CAD
    Salariu lunar net pentru reprezentantAACR6.400 USD/lună**)76.800 USD76.800 USD76.800 USD
    Indemnizaţie lunară netă pentru soţieAACRConform Hotărârii Guvernului nr. 837/199519.200 USD19.200 USD14.400 USD
    Indemnizaţie lunară netă pentru copiiAACRConform Hotărârii Guvernului nr. 837/19954.800 USD4.800 USD3.600 USD
    Cheltuieli pentru menţinerea licenţei şi calificări de pilot, inclusiv transportul din Montreal până la locul desfăşurării activităţilor necesare menţinerii licenţei şi returAACR17.000 EUR/an17.000 EUR17.000 EUR17.000 EUR
  NOTĂ:Taxele şi comisioanele aferente transferurilor bancare se suportă de unităţile trimiţătoare, după caz.Costurile aferente utilizării telefonului mobil de către reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI se suportă de AACR. Notă *) Prin întreţinere se înţelege şi serviciul de igienizare interioară şi exterioară a locuinţei şi autoturismului. Notă **) Se actualizează cu baza de calcul prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995.Abrevieri:───────────CNAIHCB - Compania Naţională "Aeroportul International Henri Coanda Bucureşti" - S.A.ROMATSA - Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic AerianAACR - Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română____________