ORDIN nr. 1.494 din 5 decembrie 2008privind aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa pentru zona de interes Portul Constanţa
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Evaluările de securitate a facilităţilor portuare aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa pentru zona de interes Portul Constanţa, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Antonel Tănase,secretar de statBucureşti, 5 decembrie 2008.Nr. 1.494.-----------