ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 213 din 4 decembrie 2008pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008    Având în vedere că România s-a confruntat cu întârzieri în implementare, pe de o parte, din cauza dificultăţilor administrative în gestionarea descentralizată a Programului SAPARD, iar pe de altă parte din cauza capacităţii reduse de absorbţie a beneficiarilor acestui program,totodată, în urma misiunii de audit a Comisiei Europene, desfăşurată în perioada 3-13 iunie 2008, Comisia a notificat România cu privire la stoparea plăţilor către statul român, condiţionând reluarea acestora de elaborarea şi transmiterea unui plan de acţiune care să ţină cont de recomandările sale. Cu toate că plăţile la nivel naţional au fost reluate la începutul lunii octombrie 2008, această suspendare temporară a determinat o întârziere considerabilă în consumarea alocărilor aferente Programului SAPARD.Prezentul acord prevede prelungirea termenului de valabilitate a angajamentului financiar al Comunităţii Europene până la 31 decembrie 2009, permiţând astfel evitarea dezangajării fondurilor alocate României prin Programul SAPARD pentru anul 2006.Urgenţa rezultă din faptul că, potrivit Acordului anual de finanţare 2006 (AFA 2006), termenul-limită al angajamentului Comunităţii Europene este 31 decembrie 2008, impunându-se ca semnarea Acordului pentru modificarea AFA 2006 să fie semnat de ambele părţi până la finele acestui an.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICSe ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Toke Istvan,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 213.ACORD 04/12/2008