DECIZIE nr. 247 din 11 decembrie 2008pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Mihaela Bărbuleţiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008    Având în vedere cererea doamnei Monica Mihaela Bărbuleţiu referitoare la eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, înregistrată sub nr. 5/7.763 din 9 decembrie 2008,în temeiul art. 15 lit. e) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICPe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Monica Mihaela Bărbuleţiu se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguBucureşti, 11 decembrie 2008.Nr. 247.------------