RECTIFICARE nr. 1.107 din 12 noiembrie 2008referitoare la Decretul nr. 1.107/2008
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008    La Decretul nr. 1.107/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 26 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la articolul 3, în loc de: "Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii, ..." se va citi: "Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate şi rezultate meritorii, ...".----------