ORDIN nr. 513 din 15 august 2008 (*actualizat*)privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri(actualizat până la data de 22 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • Nr. 1.389 din 4 august 2008
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 513 din 15 august 2008
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Nr. 282 din 24 august 2007
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.287 din 1 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn aplicarea prevederilor art. 27 alin. (2) şi ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul sănătăţii publice, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile şi metodologia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Standardele minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, prevăzute în anexa nr. II.  +  Articolul 3Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii publice,Raed ArafatMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de stat  +  Anexa ICRITERII 15/08/2008  +  Anexa IISTANDARD 15/08/2008