ORDIN nr. 243 din 4 decembrie 2008privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008  Văzând Referatul privind actualizarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului la Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti nr. S/4/1.552 din 4 decembrie 2008,având în vedere:● art. 19 şi art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;art. XIV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru transportul ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, prevăzute în anexele nr. 1-5.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 188/2007 privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Bogdan GăbudeanuBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 243.  +  Anexa 1 SITUAŢIAtarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului,gazolinei, condensatului şi etanului din ţară
  Tipul de activitate Tariful*) - lei/tonă -
  * Transport prin conducte 53,86
  ----------------- Notă *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.
   +  Anexa 2 SITUAŢIAtarifelor de aplicat în activitatea de transportal ţiţeiului din import către Rafinăria Arpechim
  Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luni Tariful*) - lei/tonă -
  ● Până la 60.000 tone 23,34
  ● Între 60.000 tone şi 100.000 tone 22,06
  ● Între 100.000 tone şi 150.000 tone 21,92
  ● Peste 150.000 tone 19,20
  ----------- Notă *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.
   +  Anexa 3 SITUAŢIAtarifelor de aplicat în activitatea de transportal ţiţeiului din import la rafinăriile din Bazinul Ploieşti
  Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luni Tariful*) - lei/tonă -
  ● Până la 60.000 tone 23,34
  ● Între 60.000 tone şi 100.000 tone 22,70
  ● Între 100.000 tone şi 150.000 tone 21,79
  ● Peste 150.000 tone 19,20
  ------------------ Notă *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.
   +  Anexa 4 SITUAŢIAtarifelor de aplicat în activitatea de transportal ţiţeiului din import la Rafinăria Rafo Oneşti
  Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luni Tariful*) - lei/tonă -
  ● Până la 60.000 tone 22,70
  ● Între 60.000 tone şi 100.000 tone 22,06
  ● Între 100.000 tone şi 150.000 tone 21,41
  ● Peste 150.000 tone 19,20
  ------------------ Notă *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.
   +  Anexa 5 SITUAŢIAtarifelor de aplicat în activitatea de transportal ţiţeiului din import la Rafinăria Petromidia
  Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luni Tariful*) - lei/tonă -
  ● Până la 100.000 tone 5,97
  ● Între 100.000 tone şi 150.000 tone 5,46
  ● Între 150.000 tone şi 200.000 tone 4,99
  ● Peste 200.000 tone 3,48
  ------------------ Notă *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.----------