ORDIN nr. 667 din 3 decembrie 2008pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 53 din 24 noiembrie 2008, prin care s-a aprobat propunerea de modificare a denumirii serviciului de la pct. 7.3.2 din anexa la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2007,ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 7 "Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară", numărul curent 7.3, punctul 7.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  Nr. crt. Grupe de servicii Denumirea serviciului Unitatea de măsură Tariful (lei/ unitate de măsură)
  "7.3 Întabulare sau înscriere provizorie 7.3.2 Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii valoarea din act 0,15%9)"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 3 decembrie 2008.Nr. 667.-----------