Serviciul web legislatie.just.ro permite accesul la legislatia oferită de portalul legislatie.just.ro.

Adresa serviciului este: http://legislatie.just.ro/apiws

Tehnologia utilizată in realizarea serviciului web este SOAP.

Cautarea actelor din legislaţie se realizează după următorii paşi:

1.       Apelarea metodei GetToken oferită de serviciul web. Metoda va returna un token” care va fi utilizati in pașii următori. Token-ul are o perioda de valabilitate iar la expirarea ei va trebui regenerarea token-ului reapelând metoda GetToken.

Exemplu de request:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Header>

    <Action s:mustUnderstand="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempuri.org/IFreeWebService/GetToken</Action>

  </s:Header>

  <s:Body>

    <GetToken xmlns="http://tempuri.org/" />

  </s:Body>

</s:Envelope>

 

Exemplu de răspuns:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Header />

  <s:Body>

    <GetTokenResponse xmlns="http://tempuri.org/">   <GetTokenResult>00000W2Y4X0CAVI6KE92ZQKMKS5415XP1KST0ZCJOQ5RQ1EA2HPJSL6D4N

</GetTokenResult>

    </GetTokenResponse>

  </s:Body>

</s:Envelope>

 

2.       Apelarea metodei Search care primește ca parametri obligatorii: tokenKey, NumarPagina, RezultatePagina și parametri opționali: SearchAn, SearchNumar, SearchTitlu

 

Exemplu de request căutare:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Header>

    <Action s:mustUnderstand="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempuri.org/IFreeWebService/Search</Action>

  </s:Header>

  <s:Body>

    <Search xmlns="http://tempuri.org/">

      <SearchModel xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/FreeWebService" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

        <d4p1:NumarPagina>0</d4p1:NumarPagina>

        <d4p1:RezultatePagina>0</d4p1:RezultatePagina>

        <d4p1:SearchAn i:nil="true" />

        <d4p1:SearchNumar i:nil="true" />

        <d4p1:SearchText i:nil="true" />

        <d4p1:SearchTitlu i:nil="true" />

      </SearchModel>

      <tokenKey>00000W2Y4X0CAVI6KE92ZQKMKS5415XP1KST0ZCJOQ5RQ1EA2HPJSL6D4N</tokenKey>

    </Search>

  </s:Body>

</s:Envelope>

 

Răspunsul metodei este o lista de obiecte de tip “Legi”

Exemplu de răspuns căutare:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Header />

  <s:Body>

    <SearchResponse xmlns="http://tempuri.org/">

      <SearchResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/FreeWebService" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

        <a:Legi>

          <a:DataVigoare>1837-12-07</a:DataVigoare>

          <a:Emitent>Domnitorul</a:Emitent>

          <a:Numar>1481</a:Numar>

          <a:Publicatie>Buletinul Oficial</a:Publicatie>

          <a:Text>CIRCULARA nr. 1.481 din 7 decembrie 1837pentru procedura hotarniciilor EMITENT DOMNITORUL Publicat în 

                    BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 7 decembrie 1837Maria Sa Prea Inaltatul nostru Domn prin adresa cinstitului Secretariat al Statului, de la 4 Octomvrie 1836, ce s'a facut ---------------</a:Text>

          <a:TipAct>CIRCULARA</a:TipAct>

          <a:Titlu>? CIRCULARA nr. 1.481 din 7 decembrie 1837pentru procedura hotarniciilor EMITENT:     DOMNITORUL  PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 7 decembrie 1837  </a:Titlu>

        </a:Legi>

</SearchResult>

    </SearchResponse>

  </s:Body>

</s:Envelope>