Rezultate căutare pentru

Titlul contine "cod civil"1. COD CIVIL 17/07/2009

 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009
(Legea nr. 287/2009)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2009

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 20112. COD CIVIL 26/11/1864

 CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 4 decembrie 1864*)

Data intrarii in vigoare: 01 decembrie 1865

ACT ABROGAT3. COD CIVIL (R) 17/07/2009

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*)
(LEGE nr. 287/2009)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 505 din 15 iulie 2011

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 20114. DECIZIE 31 15/05/2017

DECIZIA nr. 31 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă

EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 22 iunie 2017  5. DECRET-LEGE 3673 31/10/1940

   DECRET-LEGE nr. 3.673 din 31 octombrie 1940
  pentru abrogarea art. 33 din legea cu privire la unele dispoziţiuni pentru înlesnirea şi refacerea creditului din 20 Aprilie 1935 şi pentru interpretarea art. 1396 cod. civil, art. 277 cod. comercial şi art. 16 din legea asupra cambiei şi biletului la ordin

  EMITENT: CONSILIUL DE MINIŞTRI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 1 noiembrie 1940

  Data intrarii in vigoare: 01 noiembrie 1940  6. DECIZIE 4 18/03/2013

   DECIZIE nr. 4 din 18 martie 2013
  privind recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 223 raportat la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că prevederile art. 396-404 din noul Cod civil, referitoare la efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, sunt aplicabile şi cererilor de divorţ formulate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil şi aflate pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac

  EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SA JUDECE RECURSUL IN INTERESUL LEGII
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 19 aprilie 2013

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2013  7. DECIZIE 6 23/06/2014

   DECIZIE nr. 6 din 23 iunie 2014
  referitoare la sesizarea formulată de Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă în Dosarul nr. 13.696/193/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil

  EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 22 septembrie 2014

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2014  8. DECIZIE 4 14/01/2019

  DECIZIA nr. 4 din 14 ianuarie 2019referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1.055, art. 1.074, art. 1.086, art. 1.087, art. 1.088, art. 1.089 şi art. 1.090 din noul Cod civil?".

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 19 februarie 2019  9. DECIZIE 19 05/10/2015

  DECIZIE nr. 19 din 5 octombrie 2015
  referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 şi 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu referire la aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, în cazul prescripţiilor achizitive începute şi eventual împlinite înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil

  EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016

  Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 2016  10. DECIZIE 5 15/04/2013

   DECIZIE nr. 5 din 15 aprilie 2013
  referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, raportat la dispoziţiile art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi data pronunţării hotărârii judecătorului-sindic

  EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SA JUDECE RECURSUL IN INTERESUL LEGII
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 17 mai 2013

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2013