Rezultate căutare pentru

Emitent: "SENATUL"1. MOTIUNE 1 18/05/2020

MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 1 din 18 mai 2020"Lenea, minciuna şi incompetenţa ministrului Oros"

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 19 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2020  2. HOTARARE 23 05/05/2020

  HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 mai 2020referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2020  3. HOTARARE 24 05/05/2020

  HOTĂRÂRE nr. 24 din 5 mai 2020referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - COVID-19: restricţia temporară a călătoriilor neesenţiale către UE - COM (2020) 115 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2020  4. HOTARARE 19 05/05/2020

  HOTĂRÂRE nr. 19 din 5 mai 2020referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă - COM (2019) 650 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2020  5. HOTARARE 20 05/05/2020

  HOTĂRÂRE nr. 20 din 5 mai 2020referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Europă socială puternică pentru tranziţii juste - COM (2020) 14 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2020  6. HOTARARE 21 05/05/2020

  HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 mai 2020referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor. Planul de investiţii pentru o Europă durabilă. Planul de investiţii din cadrul Pactului ecologic European - COM (2020) 21 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2020  7. HOTARARE 22 05/05/2020

  HOTĂRÂRE nr. 22 din 5 mai 2020referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare - COM (2020) 111 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2020  8. HOTARARE 18 28/04/2020

  HOTĂRÂRE nr. 18 din 28 aprilie 2020referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Eurogroup - răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19 COM (2020) 112 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 366 din 07 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 mai 2020  9. HOTARARE 17 28/04/2020

  HOTĂRÂRE nr. 17 din 28 aprilie 2020pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 347 din 29 aprilie 2020

  Data intrarii in vigoare: 29 aprilie 2020  10. HOTARARE 16 26/03/2020

  HOTĂRÂRE nr. 16 din 26 martie 2020pentru completarea Regulamentului Senatului

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 252 din 26 martie 2020

  Data intrarii in vigoare: 26 martie 2020