Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"1. HOTARARE 58 08/02/2019

HOTĂRÂRE nr. 58 din 8 februarie 2019pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2019  2. NORMA 08/02/2019

  NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2019de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2019  3. HOTARARE 59 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 februarie 2019privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2019  4. HOTARARE 64 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 64 din 8 februarie 2019privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2019  5. HOTARARE 65 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 65 din 8 februarie 2019privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Cluj, Argeş, Braşov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Vrancea şi municipiul Bucureşti

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2019  6. HOTARARE 67 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 67 din 8 februarie 2019privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2019  7. HOTARARE 62 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 62 din 8 februarie 2019pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2019  8. RECTIFICARE 1 14/01/2019

  RECTIFICARE nr. 1 din 30 ianuarie 2019referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2019  9. HOTARARE 56 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 56 din 8 februarie 2019pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  10. HOTARARE 60 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 60 din 8 februarie 2019privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019