Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"1. HOTARARE 499 05/07/2018

HOTĂRÂRE nr. 499 din 5 iulie 2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti"

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 603 din 16 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 16 iulie 2018  2. HOTARARE 514 12/07/2018

  HOTĂRÂRE nr. 514 din 12 iulie 2018privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 601 din 13 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 13 iulie 2018  3. HOTARARE 515 12/07/2018

  HOTĂRÂRE nr. 515 din 12 iulie 2018privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 601 din 13 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 13 iulie 2018  4. HOTARARE 516 12/07/2018

  HOTĂRÂRE nr. 516 din 12 iulie 2018privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale pentru obiectivul de investiţii "Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 601 din 13 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 13 iulie 2018  5. ORD DE URGENTA 61 12/07/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iulie 2018pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 13 iulie 2018  6. ORD DE URGENTA 62 12/07/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 12 iulie 2018privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 13 iulie 2018  7. ORD DE URGENTA 63 12/07/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 13 iulie 2018  8. REGULAMENT 05/07/2018

  REGULAMENT din 5 iulie 2018privind controlul de stat al calităţii în construcţii

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2018  9. HOTARARE 491 05/07/2018

  HOTĂRÂRE nr. 491 din 5 iulie 2018privind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice "Someşul Napoca" ca fiind de utilitate publică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 12 iulie 2018  10. HOTARARE 494 05/07/2018

  HOTĂRÂRE nr. 494 din 5 iulie 2018pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

  Data intrarii in vigoare: 12 iulie 2018