Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"1. HOTARARE 813 15/10/2018

HOTĂRÂRE nr. 813 din 15 octombrie 2018privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2018  2. HOTARARE 809 10/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 809 din 10 octombrie 2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică "Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A." la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2018  3. HOTARARE 815 15/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 815 din 15 octombrie 2018privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2018  4. ORD DE URGENTA 92 15/10/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 874 din 16 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2018  5. HOTARARE 788 04/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 788 din 4 octombrie 2018privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 869 din 15 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2018  6. HOTARARE 802 10/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 802 din 10 octombrie 2018pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 869 din 15 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2018  7. HOTARARE 805 10/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 805 din 10 octombrie 2018privind recunoaşterea Asociaţiei Vadon ca fiind de utilitate publică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 871 din 15 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2018  8. HOTARARE 798 10/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 798 din 10 octombrie 2018privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2018  9. HOTARARE 799 10/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 799 din 10 octombrie 2018privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2018  10. HOTARARE 800 10/10/2018

  HOTĂRÂRE nr. 800 din 10 octombrie 2018pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2018