Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"1. HOTARARE 217 12/04/2018

HOTĂRÂRE nr. 217 din 12 aprilie 2018privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 347 din 20 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 20 aprilie 2018  2. ORD DE URGENTA 29 18/04/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 20 aprilie 2018  3. ORD DE URGENTA 30 18/04/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 20 aprilie 2018  4. HOTARARE 214 12/04/2018

  HOTĂRÂRE nr. 214 din 12 aprilie 2018pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2018  5. HOTARARE 215 12/04/2018

  HOTĂRÂRE nr. 215 din 12 aprilie 2018privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraş-Severin, Arad, Maramureş, Sălaj, Gorj, Constanţa, Satu Mare, Vrancea şi municipiul Bucureşti

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2018  6. HOTARARE 216 12/04/2018

  HOTĂRÂRE nr. 216 din 12 aprilie 2018privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Onceşti, judeţul Maramureş

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2018  7. HOTARARE 221 18/04/2018

  HOTĂRÂRE nr. 221 din 18 aprilie 2018privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2018  8. RECTIFICARE 25 29/03/2018

  RECTIFICARE nr. 25 din 29 martie 2018referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 345 din 19 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2018  9. HOTARARE 212 12/04/2018

  HOTĂRÂRE nr. 212 din 12 aprilie 2018pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 19 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2018  10. HOTARARE 219 18/04/2018

  HOTĂRÂRE nr. 219 din 18 aprilie 2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 340 din 18 aprilie 2018

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2018