Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "898"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2017/11/15"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2017/11/15"1. HOTARARE 116 13/11/2017

HOTĂRÂRE nr. 116 din 13 noiembrie 2017pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2016

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  2. HOTARARE 117 13/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 117 din 13 noiembrie 2017privind revocarea din funcţie a preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  3. HOTARARE 118 14/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 118 din 14 noiembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  4. HOTARARE 81 14/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 81 din 14 noiembrie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE - COM (2017)294

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  5. HOTARARE 82 14/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 82 din 14 noiembrie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  6. HOTARARE 83 14/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 83 din 14 noiembrie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017)343

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  7. HOTARARE 84 14/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 84 din 14 noiembrie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE - COM(2017)358

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  8. HOTARARE 85 14/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 85 din 14 noiembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  9. DECIZIE 540 13/07/2017

  DECIZIA nr. 540 din 13 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. 2 lit. a), art. 159 şi art. 160 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017  10. HOTARARE 810 08/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 810 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2017