Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "893"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/12/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/12/30"1. OUG 133 28/12/2010

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20102. OUG 124 28/12/2010

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20103. OUG 131 28/12/2010

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20104. ORDIN 1027 08/12/2010

 ORDIN nr. 1.027 din 8 decembrie 2010
privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 decembrie 20105. HG 1388 28/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.388 din 28 decembrie 2010
privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20106. ORDIN 1492 14/12/2010

 ORDIN nr. 1.492 din 14 decembrie 2010
privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 decembrie 20107. ANEXA 14/12/2010

 ANEXĂ din 14 decembrie 2010
la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.492/1.027/2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 bis din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 decembrie 20108. ANEXA 08/12/2010

 ANEXĂ din 8 decembrie 2010
la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.492/1.027/2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 bis din 30 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 decembrie 2010