Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "867"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2016/10/31"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2016/10/31"1. HOTĂRÂRE 115 25/10/2016

HOTĂRÂRE nr. 115 din 25 octombrie 2016
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20162. HOTĂRÂRE 116 25/10/2016

HOTĂRÂRE nr. 116 din 25 octombrie 2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Uniunea pieţelor de capital - Accelerarea reformelor - COM (2016) 601

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20163. HOTĂRÂRE 117 25/10/2016

HOTĂRÂRE nr. 117 din 25 octombrie 2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Consolidarea investiţiilor europene pentru locuri de muncă şi creştere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiţii strategice şi un nou plan european de investiţii externe - COM(2016)581

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20164. HG 777 19/10/2016

HOTĂRÂRE nr. 777 din 19 octombrie 2016
privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20165. HOTĂRÂRE 118 25/10/2016

HOTĂRÂRE nr. 118 din 25 octombrie 2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi consolidarea frontierelor externe - COM (2016) 602

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20166. ORDIN 954 28/10/2016

ORDIN nr. 954 din 28 octombrie 2016
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20167. ORDIN 1380 21/10/2016

ORDIN nr. 1.380 din 21 octombrie 2016
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20168. RECTIFICARE 3636 19/06/2014

RECTIFICARE nr. 3.636 din 19 iunie 2014
referitoare la Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.636/2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 20169. RECTIFICARE 4569 10/09/2014

RECTIFICARE nr. 4.569 din 10 septembrie 2014
referitoare la Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.569/2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 201610. RECTIFICARE 5191 11/09/2015

RECTIFICARE nr. 5.191 din 11 septembrie 2015
referitoare la Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.191/2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 2016