Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "852"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/12/20"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/12/20"1. HG 1236 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 8 decembrie 2010
privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20102. HG 1237 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 8 decembrie 2010
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de îndiguire a râului Siret pe tronsonul Rotunda-Buruieneşti, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20103. HG 1255 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.255 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 august 2010 şi la Londra la 25 august 2010 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20104. AMENDAMENT 2 23/08/2010

 AMENDAMENT nr. 2 din 23 august 2010
convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 august 2010 şi la Londra la 25 august 2010 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20105. DECRET 1224 15/12/2010

 DECRET nr. 1.224 din 15 decembrie 2010
pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20106. HG 1257 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.257 din 8 decembrie 2010
privind participarea României cu statut de observator permanent la Comitetul Educaţiei al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20107. HG 1260 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.260 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film", regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20108. HG 1252 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.252 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare Pavilion central şi Pavilion fiziologia nutriţiei la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20109. HG 1253 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea şi modernizarea a 12 laboratoare din clădirea principală a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 201010. HG 1254 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.254 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţii la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 2010