Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "815"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2014/11/07"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2014/11/07"1. HOTARARE 52 05/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 5 noiembrie 2014
privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de domnul Gheorghe Funar

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20142. HOTARARE 59 07/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 7 noiembrie 2014
privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul primului tur de scrutin desfăşurat la 2 noiembrie 2014

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20143. HG 996 04/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 996 din 4 noiembrie 2014
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20144. HG 1000 04/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 4 noiembrie 2014
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional, în perioada noiembrie - decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 în contextul revoluţiilor din ţările Europei de Est

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20145. ORDIN 1531 07/11/2014

 ORDIN nr. 1.531 din 7 noiembrie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20146. HOTARARE 56 06/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 6 noiembrie 2014
privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Gabriel Meca şi Ioan Andrica

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20147. HOTARARE 57 06/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 6 noiembrie 2014
privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de doamna Monica-Luisa Macovei

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20148. HOTARARE 58 07/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 7 noiembrie 2014
privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Ionuţ Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia şi Alin Ciprian Ciula

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2014