Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "803"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/02"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/02"1. OUG 184 25/11/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20082. OUG 187 25/11/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 25 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20083. HG 1423 04/11/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.423 din 4 noiembrie 2008
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DN 67C, Bengeşti-Sebeş, km 0+000-km 148+414"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20084. DECIZIE 1248 18/11/2008

 DECIZIE nr. 1.248 din 18 noiembrie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) lit. e) şi g) şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în integralitatea lor

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20085. ORDIN 599 01/09/2008

 ORDIN nr. 599 din 1 septembrie 2008
pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20086. DECIZIE 3 03/11/2008

 DECIZIE nr. 3 din 3 noiembrie 2008
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare

EMITENT: COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20097. NORMATIV 01/09/2008

 NORMATIV din 1 septembrie 2008
privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 bis din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2008