Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "729"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/10/29"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/10/29"1. HG 1018 17/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 17 octombrie 2012
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 20122. HG 1033 24/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.033 din 24 octombrie 2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 20123. HG 1005 17/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 17 octombrie 2012
privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 20124. HG 1000 17/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 17 octombrie 2012
privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 20125. ORDIN 633 14/09/2012

 ORDIN nr. 633 din 14 septembrie 2012
pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 20126. HG 790 25/07/2012

 HOTĂRÂRE nr. 790 din 25 iulie 2012
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 2012