Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "162"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2016/03/02"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2016/03/02"1. DECRET 275 01/03/2016

DECRET nr. 275 din 1 martie 2016
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20162. DECRET 276 01/03/2016

DECRET nr. 276 din 1 martie 2016
privind rechemarea unui ambasador

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20163. DECRET 277 01/03/2016

DECRET nr. 277 din 1 martie 2016
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, la trecerea în rezervă, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20164. DECRET 278 01/03/2016

DECRET nr. 278 din 1 martie 2016
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20165. DECRET 279 01/03/2016

DECRET nr. 279 din 1 martie 2016
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20166. DECRET 280 01/03/2016

DECRET nr. 280 din 1 martie 2016
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20167. HG 116 02/03/2016

HOTĂRÂRE nr. 116 din 2 martie 2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20168. ORDIN 4052 17/12/2015

ORDIN nr. 4.052 din 17 decembrie 2015
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 20169. ORDIN 225 12/02/2016

ORDIN nr. 225 din 12 februarie 2016
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 201610. HG 117 02/03/2016

HOTĂRÂRE nr. 117 din 2 martie 2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 02 martie 2016