Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "145"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2015/02/26"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2015/02/26"1. DECIZIE 725 16/12/2014

DECIZIE nr. 725 din 16 decembrie 2014
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Data intrarii in vigoare: 26 februarie 20152. DECIZIE 762 18/12/2014

DECIZIE nr. 762 din 18 decembrie 2014
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Data intrarii in vigoare: 26 februarie 20153. HG 118 25/02/2015

HOTĂRÂRE nr. 118 din 25 februarie 2015
pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Data intrarii in vigoare: 26 februarie 20154. ORDIN 16 18/02/2015

ORDIN nr. 16 din 18 februarie 2015
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Data intrarii in vigoare: 26 februarie 20155. ORDIN 1 05/01/2015

ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2015
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Data intrarii in vigoare: 26 februarie 20156. DECIZIE 767 18/12/2014

DECIZIE nr. 767 din 18 decembrie 2014
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a dispoziţiilor art. 20 din capitolul V^1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Data intrarii in vigoare: 26 februarie 20157. HG 117 25/02/2015

HOTĂRÂRE nr. 117 din 25 februarie 2015
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015

Data intrarii in vigoare: 26 februarie 2015