Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1063"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2016/12/29"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2016/12/29"1. HG 971 15/12/2016

HOTĂRÂRE nr. 971 din 15 decembrie 2016
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20162. ORDIN 210 28/12/2016

ORDIN nr. 210 din 28 decembrie 2016
privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20163. ORDIN 654 31/03/2016

ORDIN nr. 654 din 31 martie 2016
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20164. DECIZIE 16 19/11/2016

DECIZIE nr. 16 din 19 noiembrie 2016
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20165. DECIZIE 22 16/12/2016

DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016
pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 01 februarie 20176. ORDIN 1382 21/11/2016

ORDIN nr. 1.382 din 21 noiembrie 2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20167. ORDIN 2919 27/12/2016

ORDIN nr. 2.919 din 27 decembrie 2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20168. ORDIN 2264 08/12/2016

ORDIN nr. 2.264 din 8 decembrie 2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20169. HG 1000 21/12/2016

HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 21 decembrie 2016
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2016