Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1050"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2005/11/25"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2005/11/25"1. HG 1403 10/11/2005

 HOTĂRÂRE nr. 1.403 din 10 noiembrie 2005
privind acceptarea donaţiei Guvernului Olandei de către Guvernul României în numele statului român

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 20052. HG 1405 17/11/2005

 HOTĂRÂRE nr. 1.405 din 17 noiembrie 2005
privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 20053. HG 1407 17/11/2005

 HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 17 noiembrie 2005
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 20054. HG 1412 17/11/2005

 HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 17 noiembrie 2005
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 20055. HG 1436 17/11/2005

 HOTĂRÂRE nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 20056. OUG 160 24/11/2005

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 24 noiembrie 2005
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 2005

ACT ABROGAT7. OUG 161 24/11/2005

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005
pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 20058. HG 1406 17/11/2005

 HOTĂRÂRE nr. 1.406 din 17 noiembrie 2005
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 2005