Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"31. HOTARARE 992 18/11/2020

HOTĂRÂRE nr. 992 din 18 noiembrie 2020privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020  32. HOTARARE 953 05/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 953 din 5 noiembrie 2020privind actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice şi denumirii unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“ Bucureşti

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  33. HOTARARE 977 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 977 din 12 noiembrie 2020privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  34. HOTARARE 978 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 978 din 12 noiembrie 2020pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  35. HOTARARE 979 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 979 din 12 noiembrie 2020pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională "Plafar" - S.A.

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  36. HOTARARE 981 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 981 din 12 noiembrie 2020privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" al Judeţului Giurgiu

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  37. HOTARARE 990 18/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 990 din 18 noiembrie 2020privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Ghiţă Florela-Antonela

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1102 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  38. HOTARARE 946 05/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 946 din 5 noiembrie 2020pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", schimbarea unităţii de administrare pentru o parte din acesta şi pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1097 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  39. HOTARARE 947 05/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 947 din 5 noiembrie 2020privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Neamţ, Bacău, Iaşi, Ilfov, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Braşov şi Alba, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1097 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020  40. HOTARARE 949 05/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 949 din 5 noiembrie 2020privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1097 din 18 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2020