Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"21. HOTARARE 996 18/11/2020

HOTĂRÂRE nr. 996 din 18 noiembrie 2020privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1123 din 23 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2020  22. HOTARARE 991 18/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 991 din 18 noiembrie 2020privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila-Galaţi"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1125 din 23 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2020  23. HOTARARE 983 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 983 din 12 noiembrie 2020privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1115 din 21 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2020  24. HOTARARE 970 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 970 din 12 noiembrie 2020privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1107 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020  25. HOTARARE 972 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 972 din 12 noiembrie 2020pentru aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna-mal stâng Canal Dunăre-Marea Neagră între km 56+989 (km 7+421 navigaţie) şi km 57+217 (km 7+193 navigaţie)"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1107 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020  26. ORD DE URGENTA 196 18/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 18 noiembrie 2020pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020  27. ORD DE URGENTA 197 18/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 197 din 18 noiembrie 2020privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020  28. ORD DE URGENTA 198 18/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020  29. ORD DE URGENTA 199 18/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 18 noiembrie 2020pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020  30. HOTARARE 989 18/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 989 din 18 noiembrie 2020pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2020